Inovacijos

Nauji verslai

Fizinių ir technologijos mokslų centro darbuotojų mokslinės veiklos pasiekimai sėkmingai pritaikomi kuriant naujus verslus. Mokslinių tyrimų rezultatų ir verslumo kibirkšties sandūroje užgimė ir stiprėjo visa eilė atžalinių  įmonių: 

UAB 3d prototipai – gamina prototipus iš plastikų ir metalo 

UAB Alanodas – gamina funkcines dangas plastikų ir metalų gaminiams 

UAB Apertika – gamina ir konstruoja stiprių magnetinių laukų matavimo prietaisus 

MB Biolabas – sintetina organines medžiagas 3D spausdinimui 

MB Bioflavus – kuria produktus molekulinės biologijos, maisto chemijos ir sveikatos mokslų srityse 

UAB Elas – kuria ir gamina lazerinius įrenginius preciziniam mikroapdirbimui 

UAB Erumpo – kuria biolustus medicininei diagnostikai 

UAB Ferentis – kuria ir gamina medžiagas regeneratyvinės medicinos tyrimams 

UAB Integrali skaidulinė optika – kuria ir gamina skaidulines fotonikos sistemas ir įrenginius 

UAB Luvitera – kuria ir gamina terahercinės fotonikos sistemas 

MB Mėgintuvėlis – rengia edukacinius užsiėmimus apie chemiją 

UAB Namperus LT – kuria naujos kartos baterijas elektros energijos kaupimui 

UAB Optomenas – kuria ir gamina optinius komponentus lazerinėms sistemoms 

UAB Optronika – konstruoja ir gamina lazerinę techniką 

MB Platformina - suteikia platformą biomeliukulių tyrimams

MB Probiomas – liofilizavimo technologiją pritaiko maisto produktų gamyboje 

UAB Teravil – konstruoja ir gamina terahercinės spektroskopijos sistemas