Mokslas

Atgal

Organinės medžiagos ir nanoinžinerija

Ateities gamybos perspektyvos yra siejamos su organinėmis medžiagomis, nanotechnologijomis ir biotechnologijomis. Esminis šių gamybos technologijų privalumas - tai mažesnės energijos sąnaudos ir mažesnis kenksmingumas aplinkai. Tačiau šios naujos sritys reikalauja intensyvių mokslinių tyrimų, naujų pažangių tyrimo metodų, aukštesnės tyrimų ir jų pagrindu kuriamos gamybos būdų kultūros ugdymo, bei įgūdžių nanomokslų ir nano- bei biotechnologijų srityse. Šioje kryptyje vykdomi organinių kompozicinių molekulinių darinių homogeninėse ir heterogeninėse terpėse tyrimai, naudojant modernius elektrocheminius, chromatografinius bei spektroskopinius metodus kartu pasitelkiant ir teorinį stebimų vyksmų modeliavimą. Šiuo metu yra vystomos spektroskopijos, supramolekulinės chemijos metodai ir biolustų technologijos, kurios būtų tinkamos kompleksiniam biomolekulių (baltymų, jų kompleksų, nukleininių rūgščių ir pan.) veikimo principų nustatymui ir technologiniam pritaikymui. Naudojantis turima kompetencija toliau bus vystomos ir taikomos metodikos, skirtos vyksmų funkciškai aktyviose molekulinėse medžiagose ir kompleksuose spektroskopiniam zondavimui, eksperimento metu tiesiogiai keičiant komplekso komponentų tarpusavio sąveikas bei išorės sąlygas. Kaip modelinė sistema šiuose tyrimuose bus naudojami fotosintetiniai ir kiti energijos pernašos ir transformacijos vyksmuose dalyvaujantys baltyminiai kompleksai, kurių funkcinės charakteristikos ir potencialiai naudingos savybės bus modeliuojamos, panaudojant nanodaleles ir kvantinius taškus, anglies nanovamzdelius, grafeną, polimerus ir kitas nanomedžiagas bei nanodarinius.
Šių metodų kompetencija yra sukaupta:


Galerija