Mokslas

Atgal

Modernios medžiagos ir technologijos

Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyriuje (MEIS) yra kuriamos ir vystomos daugiakomponenčių epitaksinių sluoksnių ir nanostruktūrizuotų medžiagų bei jų darinių iš feromagnetinių ir metalo oksidų, Heuslerio lydinių, aukštatemperatūrių superlaidininkų, elektrai laidžių puslaidininkinių polimerų bei baltymų gamybos/auginimo technologijos. MEIS sukaupta eksperimentinė įranga bei sukurtos metodikos leidžiančios ištirti išaugintų sluoksnių bei nanodarinių elektrines, magnetines bei optines savybes stipriuose impulsiniuose elektriniuose bei magnetiniuose laukuose, ištirti elektrovaržos, magnetovaržos bei magnetovaržos anizotropijos ir magnetinės atminties reiškinius, atliekama krūvio pernašos mechanizmų bei fizikinių ir cheminių procesų, vykstančių nanodarinių tarpfazinėse srityse, skaitinio modeliavimo ir eksperimentinių rezultatų analizė. Panaudojus modernius nanostruktūrizuotus sluoksnius iš feromagnetinių oksidų, Heuslerio junginių ir bei aukštatemperatūrių superlaidininkų yra kuriami ir vystomi skaliarinių magnetinio lauko bei srovės jutiklių ir matuoklių, magnetinių tunelinių jungčių bei sparčiųjų elektroninių jungiklių prototipai. Skyriaus mokslininkai tiria nanolaminatų, savitvarkių monosluoksnių, daugiasluoksnių nanostruktūrų iš baltymų ir elektrai laidžių polimerų, skirtų biologiniams jutikliams, struktūrines, optines bei elektrines savybes. Moderni eksperimentinė įranga bei mokslininkų kompetencija didelės galios impulsų technologijų bei biotechnologijų srityse leido sukurti ir išvystyti naujas gyvūninių ląstelių membranų permeabilizacijos elektriniais ir magnetiniais impulsais technologijas bei sukurti elektroporatorių prototipus, siekiant išvystyti modernius maisto apdorojimo ir medicinos metodus.          
Tarpdisciplininių tyrimų taikymas atveria naujas galimybes vystyti naujas tekstilės technologijas, kurti aukštos pridėtinės vertės individualaus poreikio gaminius. Tokių tyrimų rezultatai leidžia išplėsti tekstilės gaminių panaudojimą žmogaus sveikatinimui, aktyviai gyvensenai, asmens saugos priemonėms. Tekstilės technologijos vystomos remiantis Žaliojo kurso strategija, saugančia gamtą, tausojančią energetinius išteklius ir mažinančia CO2 emisiją. Tam tikslui apjungiami naujausi informacinių technologijų, mechatronikos, pažangių medžiagų kūrimo, bio- ir nano- technologijų pasiekimai. Tekstilės moksliniai tyrimai nukreipti tekstilės medžiagų (daugia)funkcinių savybių suteikimui, taikant paviršiaus apdorojimą žemo slėgio dujų plazma, mikro- ir nano– struktūros daleles, organinius laidininkus, mikroporingas polimerines dangas ir plėveles. Vystoma išmanioji tekstilė su aktyvaus veikimo termoreguliacinėmis savybėmis, kurios suteikiamos naudojant bio-keraminius priedus ir fazę keičiančių medžiagų mikrokapsules.  Atliekami aprangos su dėvima elektronika kūrimo darbai, sukurtas išmaniųjų šildančių marškinėlių maketas. Atliekami apsauginių drabužių tyrimai, taikant balistinio poveikio ir šilumos mainų skaitinį modeliavimą. 
Šių metodų kompetencija yra sukaupta:

Galerija