Apie mus

Atgal

Audrius Alkauskas (1978–2023)

 
(Dr. Audrius Alkauskas (1978–2023). Asmeninės tviterio paskyros nuotrauka)
 
Audrius Alkauskas – žymus Lietuvos fizikas, pedagogas, visuomenininkas. 
 
Audrius visą gyvenimą buvo aktyvus ir produktyvus mokslininkas, kuris save sėkmingai išbandė įvairiose srityse – nuo optoelektronikos iki kvantinės fizikos. Jis neapsiribojo vien moksline veikla: domėjosi literatūra, filosofija, populiariąja ir klasikine muzika; pats rašė apsakymus ir kūrė dainas, dainavo chore, aktyviai sportavo, pasisakydavo visuomeninėmis temomis. Mokėjo anglų, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbas.
 
Mokslininkas buvo žinomas viešojoje erdvėje ir vertinamas dėl savo išprusimo ir gebėjimo sudėtingus dalykus paaiškinti paprasta, vaizdžia kalba. Jis ne kartą yra davęs interviu žiniasklaidai, buvo nominuotas LRT 2020-ųjų metų apdovanojimuose „Metų atradimo“ nominacijoje už pasaulinį mokslinį atradimą – kvantinių emiterių prigimties nustatymą dvimačiuose puslaidininkiuose.
 
A. Alkauskas gimė 1978 m. vasario 8 d. Anykščiuose, agronomų Antano ir Vidos Alkauskų šeimoje. Brolis dvynys – Giedrius Alkauskas, mokslininkas matematikas.
 
Audrius 1985–1993 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, 1993–1996 m. baigė Kauno technologijos universiteto gimnaziją. 1996 m. šioje gimnazijoje A. Alkauskas buvo išrinktas Vasario 16-osios premijos, skiriamos geriausiam gimnazistui, laureatu. 1995 ir 1996 m. jis tapo Lietuvos moksleivių fizikos olimpiadų nugalėtoju, 1996 m. apdovanotas pagyrimo raštu tarptautinėje moksleivių fizikos olimpiadoje Osle (Norvegija). Dukart jis tapo Lietuvos jaunųjų filologų konkurso laureatu.
 
Vilniaus universiteto Fizikos fakultete mokslininkas baigė bakalauro (1996–2000 m.) ir magistro (2000–2002 m.) studijas. Dalį kurso išklausė Kopenhagos (Danija) universitete. Studijuodamas dainavo Vilniaus universiteto studentų chore, rašė apsakymus.
 
2002–2006 m. A. Alkauskas buvo Bazelio (Šveicarija) universiteto Fizikos instituto doktorantas. 2006 m. Bazelio universitete jis apgynė mokslų daktaro disertaciją „Energy level alignment and site-selective adsorption of large organic molecules on noble metal surfaces“ (liet., „Stambių organinių molekulių selektyvioji adsorbcija ir jų elektroninių lygmenų išsidėstymas ant tauriųjų metalų paviršių“).
 
2006–2010 m. Audrius gyveno ir dirbo Lozanoje (Šveicarija), beveik penkerius metus buvo Lozanos Federalinės politechnikos mokyklos (EPFL) mokslo darbuotojas. Jis dirbo mokslinį darbą Teorinės fizikos ir Kietojo kūno fizikos institutuose.
 
2011–2014 m. A. Alkauskas buvo Kalifornijos universiteto Santa Barbaroje (JAV) mokslo darbuotojas.
 
Nuo 2014 m. Audrius gyveno ir dirbo Vilniuje. 2014–2016 m. užėmė Fizinių ir technologijos mokslų centro Optoelektronikos skyriaus Terahercinės fotonikos laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, nuo 2016 m. – vyriausiasis mokslo darbuotojas, vadovavo elektroninės struktūros teorijos mokslinei grupei „Puntukas“.
 
Nuo 2015 m. A. Alkauskas buvo Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dėstytojas, Fizikos katedros profesorius, dėstė kietojo kūno fizikos kursą.
 
A. Alkausko mokslinės veiklos sritys: medžiagų mokslas; paviršių, sąsajų ir defektų fizika; tankio funkcionalo teorija; kietojo kūno fizika; atsinaujinančių energijos šaltinių fizika; kietojo kūno teorinė spektroskopija.
 
Mokslininkas skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, kartu su bendraautoriais parengė ir paskelbė daugiau kaip 40 publikacijų tarptautinėje mokslinėje spaudoje, tarp jų – ir mokslines publikacijas fizikos žurnale „Physical Review Letters“.
 
Nuo 2011 m. A. Alkauskas buvo Amerikos fizikos draugijos (American Physical Society) narys.
 
Gyvendamas Šveicarijoje, A. Alkauskas buvo Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybos narys, prancūziškosios Šveicarijos dalies veiklos koordinatorius ir kultūros renginių organizatorius.
 
Audrius buvo laikraščio „Šveicarijos lietuvių žinios“ bendradarbis, parengė studiją apie rašytojo Jono Biliūno gyvenimo ir veiklos pėdsakus Šveicarijoje apybraižų rinkiniui lietuvių ir vokiečių kalbomis „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje. Auf den Spuren litauischer Schriftsteller in der Schweiz“ (Šveicarijos lietuvių bendruomenės leidinys, 2009 m.).
 
Paskutiniuosius gyvenimo metus mokslininkas dirbo FTMC Fundamentinių tyrimų skyriuje.