Apie mus

Atgal

Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka


Įmokų į pensijų fondus dydžiai nuo 2020 m.
Nuo 2020-01-01 pasikeitė įmokos į pasirinktą pensijų fondą dydis. Tiems, kurie nuo 2019-01-01 kaupė po 1,8 proc., šis dydis padidėjo iki 2,1 proc. Atitinkamai tiems, kurie kaupė po 3 proc., šis dydis lieka nepakitęs.
 
Šie skaičiai turi įtakos faktiškai gaunamam darbo užmokesčiui. Jeigu kaupiate pensijai ir įmokos dydis padidėjo iki 2,1 proc., Jūsų darbo užmokestis, gaunamas sumokėjus visus privalomus mokesčius ir šias įmokas, bus keliais ar keliolika eurų mažesnis. Primename, kad įmokas į pensijų fondus sumoka darbdavys.
 
Trūkstant informacijos dėl asmeninių pensijos kaupimo sąlygų, siūlome kreiptis į pensijos kaupimo bendrovę, su kuria esate sudarę sutartį.
Gruodžio mėn. aktuali informacija

Gruodžio mėnesį keičiasi darbo užmokesčio mokėjimo, sąskaitų apmokėjimo, atostogų prašymų ir informavimo apie laikiną nedarbingumą terminai. Informacija skelbiama intranete.

FTMC darbo užmokesčio mokėjimo tvarka nuo 2019-05-02
  • Darbuotojams darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį: avansas - 25 mėnesio dieną, atlyginimas - kito mėnesio 10 dieną.

  • Doktorantams stipendijos mokamos vieną kartą per mėnesį - kito mėnesio 10 dieną.

  • Praymus dėl priedų ir priemokų mokėjimo darbuotojams, pasirašytus skyriaus/projekto vadovo, pateikti Teisės ir personalo skyriui per DVS Savitarną iki mėnesio paskutinės dienos.
Mokslinės veiklos skatinimas
Mokslinės veiklos skatinimas
Siekiant išplėsti kokybiško mokslo segmentą, paskatinti tarptautinių projektų atsiradimą bei technologinės parengties lygmens kėlimą, Valstybiniame mokslinių tyrimų institute Fizinių ir technologijos mokslų centre (toliau – FTMC) įdiegiama mokslinės veiklos skatinimo sistema, besiremianti žemiau išdėstytais principais:
 
  • Už mokslinę produkciją. Skatinamas aukštos kokybės mokslinių straipsnių publikavimas. Skiriama mokslinio straipsnio autoriams – FTMC mokslininkams po lygiai (jei straipsnyje nenurodyta kitaip), skatinimo sumą nustatant pagal indėlį, kurį kiekvienas straipsnis įneša į papildomą biudžetinį FTMC finansavimą pagal LMT straipsnių vertinimo metodiką.

  • Už tarptautinius mokslinius projektus ir MTEP veiklą. Skiriama mokslininkų grupei skyriuje/skyriuose, atsižvelgiant į grupės vykdytus (vykdomus) tarptautinius projektus. Skatinamos paraiškos ir laimėti projektai EK remiamose programose, tokiose kaip H2020, European Space Agency, European Defence Agency, Eurostars, ir pan., o taip pat kitų užsienio mokslo agentūrų finansuojami projektai. Skatinama MTEP veikla su šalies ar užsienio verslo subjektais, kuri gali atnešti papildomą biudžetinį finansavimą FTMC.

  • Už proveržį skatinančias inovacijas. Skiriama mokslininkui ar jų grupei skyriuje/laboratorijoje, atsižvelgiant į mokslininkų pasiektus MTEP veiklos rezultatus prototipų ar technologijų sukūrimo srityje, kurie gali paskatinti licenzijuojamo patento atsiradimą, aukštos technologijos įmonės sukūrimą ar aukštą pridedamąją vertę turinčios technologijos sukūrimo projektą. Skatinimo kriterijai remiasi pateiktų patentų paraiškų skaičiumi, pademonstruotų veikiančių prototipų skaičiumi bei bendrų su gamintojais mokslinių darbų/patentų/projektų (technological development) skaičiumi (verte).
 
Skatinimo už tarptautinius mokslinius projektus, MTEP veiklą ir proveržį skatinančias inovacijas dydis mokslininkui ar mokslininkų grupei nustatomas bendru skyriaus vadovo ir direktoriaus sutarimu proporcingai projektų vertei. Mokslininkui - skyriaus vadovui skatinimą skiria FTMC direktorius.
 
Patvirtinta 2017 m. spalio 9 d. FTMC Mokslo tarybos posėdyje
Dėl DU perskaičiavimo nuo 2019 m.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo, be kita ko, valstybinio socialinio draudimo įmokos yra perkeliamos darbuotojui.
 
Vadovaujantis minėtais įstatymo pakeitimais, darbdavys privalo perskaičiuoti darbuotojo bruto („ant popieriaus") darbo užmokestį, ji padidindamas 1,289 karto ir atitinkamai pakeisdamas darbo sutartį su darbuotoju be išankstinio jo sutikimo. lki šio įstatymo įsigaliojimo buvęs pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo neto („į rankas") darbo užmokestis negali sumažėti dėl pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimo perskaičiavimo ir (ar) draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo apdraustajam.
 
Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro darbuotojų atlyginimai darbo sutartyse ir susitarimuose dėl papildomo darbo yra nurodomi dviem būdais:
  • nustatomas atlyginimo koeficientas;
  • valandinis atlygis.
Darbuotojų, kurių atlyginimas yra nurodytas koeficientu, darbo sutartys keičiamos nebus, nes atlyginimų perskaičiavimo pareiga darbdaviui kyla tuo atveju, kai atlyginimas yra įvardijamas konkrečia suma. Atitinkamai sutartys ar susitarimai dėl papildomo darbo ir susitarimai dėl projektinio darbo, kuriuose nurodytas valandinis atlygis, bus keičiami.
 
Atkreipiame dėmesį, kad patiems darbuotojams po įsigaliojusių įstatymų pasikeitimų šių mokesčių savarankiškai mokėti nereikės, juos ir toliau skaičiuos ir sumokės darbdavys, tačiau savo atlyginimų lapeliuose matysite pasikeitusias sumas ir visus sumokamus mokesčius.
 
Daugiau informacijos apie pasikeitimus nuo 2019 m. sausio 1 d. rasite „Sodros" interneto svetainėje.