Apie mus

Atgal

Viešųjų pirkimų tvarka


Dokumentai
Teisės aktai
Vidaus dokumentai
 • Vidaus dokumentai pateikti FTMC Intranete skiltyje „Viešieji pirkimai".
Sąskaitų kelias

Apmokėjimas pagal sutartį. Sąskaitas-faktūras pagal rašytines sutartis tiekėjai turi siųsti per E-sąskaita sistemą (nedubliuoti teikiant popierines ar el. paštu). Nesant rašytinės sutarties sąskaitas-faktūras tiekėjai turi siųsti Pirkimų organizatoriui el. paštu (ne į bendrą FTMC paštą, ne į Finansų skyrių). Pirkimų organizatorius siunčia/pateikia sąskaitas registruoti ir apmokėti Dokumentų valdymo tarnybos administratorei, kuri yra priskirta pagal darbuotojo, kurio poreikiams atliktas pirkimas darbo vietos adresą.

Teikiant sąskaitas apmokėti turi būti:

 1. Nurodytas apmokėjimo šaltinis ir pasirašęs lėšų valdytojas (arba siųstas/persiųstas laiškas iš lėšų valdytojo el. pašto).
 2. Pasirašęs Pirkimų organizatorius (arba siųstas laiškas iš Pirkimų organizatoriaus el. pašto).

Pastaba dėl lėšų valdytojų: jeigu mokama iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšų arba biudžeto lėšų – vizuoja atitinkamų lėšų valdytojas (Centro direktoriaus pavaduotojas arba direktorius). Jeigu mokama iš projekto lėšų – nurodomas projekto numeris pagal DBSIS numeraciją ir vizuoja projekto vadovas.

Pastaba dėl sąskaitų pateikimo termino: Sąskaitos su šiame punkte aprašytais duomenimis turi pasiekti Dokumentų valdymo tarnybos administratores nedesiant, tačiau ne vėliau kaip iki sekančio po sąskaitos išrašymo mėnesio 12 dienos.

Esant klausimams, prašome kreiptis į padalinio pirkimų organizatorių.

Pirkimo organizatoriai
Viešuosius pirkimus gali vykdyti tik viešojo pirkimo komisija arba pirkimo organizatoriai.
 
Pirkimo organizatoriai – perkančiosios organizacijos vadovo paskirti nepriekaištingos reputacijos darbuotojai, kurie prieš vykdydami pirkimus turi būti pasirašę nešališkumo deklaraciją, konfidencialumo pasižadėjimą bei deklaravę privačius interesus.
 
FTMC direktoriaus įsakymu paskirti pirkimų organizatoriai. Pirkimų organizatoriai gali pavaduoti vienas kitą. Prašome nuo 2019-04-29 esant pirkimų iki 10 000,00 Eur be PVM poreikiui, kreiptis į paskirtus pirkimų organizatorius.
 
ETILO ALKOHOLIO PIRKIMAS 2024 M.

2024 m. gautas leidimas pirkti nedenatūruotą etilo alkoholį tik iš UAB „Labochema LT“.

Kainos nurodytos čia.

Kontaktai
 • Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas Tomas TARABILDA
  Saulėtekio al. 3, D438 kab. tel. (85) 264 9361, +370 678 48569 tomas.tarabilda@ftmc.lt

 • Viešųjų pirkimų specialistė Laima BURNEIKAITĖ
  Saulėtekio al. 3, D438 kab. tel. (85) 264 9361, laima.burneikaite@ftmc.lt

 • Vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė Sigita SILIUVIENĖ
  Saulėtekio al. 3, D414 kab., tel. (85) 261 9802, sigita.siliuviene@ftmc.lt