Apie mus

Atgal

Viešųjų pirkimų tvarka


Dokumentai
Teisės aktai
Vidaus dokumentai
 • Vidaus dokumentai pateikti FTMC Intranete skiltyje „Viešieji pirkimai".
Sąskaitų kelias

Sąskaitas-faktūras pagal rašytines sutartis tiekėjai turi siųsti per E-sąskaita sistemą (nedubliuoti teikiant popierines ar el. paštu). Nesant rašytinės sutarties sąskaitas-faktūras tiekėjai turi siųsti pirkimo organizatoriui el. paštu (ne į bendrą FTMC paštą, ne į Finansų skyrių). 

Pirkimo organizatorius pateikia sąskaitas registruoti ir apmokėti Dokumentų valdymo tarnybos administratorei (D409 kab.).

Teikiant sąskaitas apmokėti turi būti:

 1. Nurodytas apmokėjimo šaltinis ir pasirašęs lėšų valdytojas (arba siųstas laiškas iš lėšų valdytojo el. pašto).
 2. Pasirašęs padalinio pirkimo organizatorius (arba siųstas laiškas iš pirkimo organizatoriaus el. pašto).

Dėl lėšų valdytojų: jeigu mokama iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšų arba biudžeto lėšų – vizuoja atitinkamų lėšų valdytojas (Centro direktoriaus pavaduotojas arba direktorius). Jeigu mokama iš projekto lėšų – nurodomas projekto numeris pagal Centro vidinę numeraciją (Dokumentų valdymo sistemos (DVS)) ir vizuoja projekto vadovas.

Esant klausimams, prašome kreiptis į padalinio pirkimo organizatorių.

Pirkimo organizatoriai
Viešuosius pirkimus gali vykdyti tik viešojo pirkimo komisija arba pirkimo organizatoriai.
 
Pirkimo organizatoriai – perkančiosios organizacijos vadovo paskirti nepriekaištingos reputacijos darbuotojai, kurie prieš vykdydami pirkimus turi būti pasirašę nešališkumo deklaraciją, konfidencialumo pasižadėjimą bei deklaravę privačius interesus.
 
FTMC direktoriaus įsakymu paskirti pirkimų organizatoriai. Pirkimų organizatoriai gali pavaduoti vienas kitą. Prašome nuo 2019-04-29 esant pirkimų iki 10 000,00 Eur be PVM poreikiui, kreiptis į paskirtus pirkimų organizatorius.
 
Kontaktai
 • Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas Tomas TARABILDA
  Saulėtekio al. 3, D438 kab. tel. (85) 264 9361, +370 678 48569 tomas.tarabilda@ftmc.lt

 • Viešųjų pirkimų specialistė Laima BURNEIKAITĖ
  Saulėtekio al. 3, D438 kab. tel. (85) 264 9361, laima.burneikaite@ftmc.lt

 • Vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė Sigita SILIUVIENĖ
  Saulėtekio al. 3, D414 kab., tel. (85) 261 9802, sigita.siliuviene@ftmc.lt