Apie mus

Atgal

Viešųjų pirkimų tvarka


Dokumentai
Teisės aktai
Vidaus dokumentai
  • Vidaus dokumentai pateikti FTMC Intranete skiltyje „Viešieji pirkimai".
Vienas langelis

Informuojame, kad visas sąskaitas faktūras padalinio pirkimo organizatoriai turi pateikti apmokėti „per vieną langelį“ Dokumentų valdymo tarnybos administratorei Danutei Ragauskaitei (D409 kab.).

Teikiant sąskaitas apmokėti:

  1. Nurodomas sutarties numeris pagal Centro vidinę numeraciją (DVS) (jeigu apmokama pagal raštu sudarytą sutartį);
  2. Pasirašo padalinio pirkimo organizatorius;
  3. Nurodomas apmokėjimo šaltinis ir pasirašo lėšų valdytojas.

Dėl lėšų valdytojų: jeigu mokama iš pajamų įmokų arba biudžeto lėšų – vizuoja atitinkamų lėšų valdytojas (Centro direktoriaus pavaduotojas arba direktorius). Jeigu mokama iš projekto lėšų – nurodomas projekto numeris pagal Centro vidinę numeraciją (Dokumentų valdymo sistemos (DVS)) ir vizuoja projekto vadovas.

Esant klausimams, prašom kreiptis į padalinio pirkimo organizatorių arba Danutę Ragauskaitę (tel. 2648884, vid. tel. 2010).

Pirkimo organizatoriai
Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą viešuosius pirkimus gali vykdyti viešojo pirkimo komisija arba pirkimo organizatoriai.
 
Pirkimo organizatoriai – perkančiosios organizacijos vadovo paskirti nepriekaištingos reputacijos darbuotojai, kurie prieš vykdydami pirkimus turi būti pasirašę nešališkumo deklaraciją, konfidencialumo pasižadėjimą bei deklaravę privačius interesus.
 
FTMC direktoriaus įsakymu paskirti pirkimų organizatoriai. Pirkimų organizatoriai gali pavaduoti vienas kitą. Prašome nuo 2019-04-29 esant pirkimų iki 10 000,00 Eur be PVM poreikiui, kreiptis į paskirtus pirkimų organizatorius.
 
Kontaktai
  • Vyresnysis viešųjų pirkimų specialistas Tomas TARABILDA
    Saulėtekio al. 3, D438 kab. tel. (85) 264 9361, tomas.tarabilda@ftmc.lt

  • Viešųjų pirkimų specialistė Laima BURNEIKAITĖ
    Saulėtekio al. 3, D438 kab. tel. (85) 264 9361, laima.burneikaite@ftmc.lt