Apie mus

Atgal

Viešųjų pirkimų tvarka


Dokumentai

Dokumentai

Vienas langelis
Informuojame, kad, siekiant tobulinti viešųjų pirkimų apskaitą, nuo šiol visos sąskaitos faktūros teikiamos apmokėti „per vieną langelį", t.y. teikiamos EVPT darbuotojai Danutei Ragauskaitei (D409 kab.).
 
Teikiant sąskaitas apmokėti EVPT:
 1. Nurodomas sutarties numeris pagal Centro vidinę numeraciją (DVS) (jeigu apmokama pagal raštu sudarytą sutartį); 
 2. Nurodomas apmokėjimo šaltinis (vizuojama lėšų valdytojo parašu). 

Jeigu mokama iš pajamų įmokų arba biudžeto lėšų – vizuoja atitinkamų lėšų valdytojas (Centro direktoriaus pavaduotojas arba direktorius).

Jeigu mokama iš projekto lėšų – nurodomas projekto numeris pagal Centro vidinę numeraciją (Dokumentų valdymo sistemos (DVS)) ir vizuoja projekto vadovas.

Esant klausimams, prašom kreiptis į Danutę Ragauskaitę (tel. 2648884, vid. tel. 2010).

Pirkimo organizatoriai
Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą viešuosius pirkimus gali vykdyti viešojo pirkimo komisija arba pirkimo organizatoriai.
 
Pirkimo organizatoriai – perkančiosios organizacijos vadovo paskirti nepriekaištingos reputacijos darbuotojai, kurie prieš vykdydami pirkimus turi būti pasirašę nešališkumo deklaraciją, konfidencialumo pasižadėjimą bei deklaravę privačius interesus.
 
2019-03-06 FTMC direktoriaus įsakymu paskirti pirkimų organizatoriai. Pirkimų organizatoriai gali pavaduoti vienas kitą. Prašome nuo 2019-04-29 esant pirkimų iki 10 000,00 Eur be PVM poreikiui, kreiptis į paskirtus pirkimų organizatorius.
Kontaktai
 • Vyresnysis viešųjų pirkimų specialistas Tomas TARABILDA
  Saulėtekio al. 3, D438 kab. tel. (85) 264 9361, tomas.tarabilda@ftmc.lt

 • Viešųjų pirkimų specialistė Laima BURNEIKAITĖ
  Saulėtekio al. 3, D438 kab. tel. (85) 264 9361, laima.burneikaite@ftmc.lt

 • Technikė Danutė RAGAUSKAITĖ
  Saulėtekio al. 3, D409 kab. tel. (85) 264 8884, danute.ragauskaite@ftmc.lt