Apie mus

Atgal

Komandiruočių atmintinė

Dokumentai:

  • Komandiruočių atmintinė
  • Komandiruotės prašymas (nuo 2019 m. lapkričio 4 d. teikiami per DVS Savitarną)
    Teikiamas Ievai Druteikytei (D415 kab.) ne vėliau 5-10 d.d. iki išvykimo
  • Komandiruotės ataskaitos forma 
    Grįžus per 3 d.d. teikiama direktoriaus pavaduotojai bendriesiems reikalams Marijai Gutauskienei (D416 kab.)
  • Avanso apyskaita 
    Grįžus kartu su komandiruotės tikslą ir išlaidas pagrindžiančiais dokumentais per 3 d.d. teikiama Virgynai Siliukienei (D407 kab.)
Jeigu darbuotojas į komandiruotę išvyksta arba iš jos parvyksta ne darbo laiku, poilsio ar švenčių dieną, Centras kelionėje praleistą laiką gali kompensuoti, suteikdamas kelionės trukmės poilsio laiką kitą dieną grįžus iš komandiruotės, tačiau norėdamas, kad šis laikas būtų suteiktas, darbuotojas prieš išvykdamas į komandiruotę turi pateikti rašytinį prašymą.
 
Primename, kad išvykimas į komandiruotę nesant FTMC direktoriaus įsakymo, laikomas darbo pareigų pažeidimu, už kurį darbdavys turi teisę skirti nuobaudą.
 
„Turizmas“ komandiruočių metu taip pat yra netoleruotinas reiškinys, todėl darbdavys turi teisę netenkinti prašymo, jeigu komandiruotė trunka ilgiau, nei reikia.