Struktūra

3D technologijų ir robotikos laboratorija

Laboratorijos vadovas dr. Gediminas Račiukaitis
tel. +370 5 2644868
 
Laboratorijos veiklą galima būtų suskirstyti į dvi pagrindines sritis: trimatis lazerinis apdirbimas ir 3D objektų spausdinimas panaudojant robotines ir kitas pažangias pozicionavimo sistemas.

Misija: 3D lazerinių technologijų kūrimas ir pritaikymas pramoniniams procesams.

Tikslai:
  • Elektrinių laidumo takelių gamybos ant plastikinių paviršių technologijos parengtumo lygio didinimas;
  • Vystyti 3D objektų apdirbimo technologijas panaudojant ultratrumpųjų impulsų lazerius;
  • Selektyvaus besrovio cheminio metalų nusodinimo ant 3D dielektrinių objektų tyrimai;
  • 3D objektų spausdinimas iš kompozitinių medžiagų.
Uždaviniai:
  • Lokalaus vario nusodinimo eksperimentai ant įvairių polimerinių medžiagų, bei stiklų, modifikuojant paviršių lazerine spinduliuote;
  • Elektrinių laidumo takelių formavimo ant plastikinių paviršių pilotinės demonstracinės (gamybinės) linijos kūrimas;
  • 3D objektų lazerinio apdirbimo stendo projektavimas ir formavimas;
  • Stabilaus vario nusodinimo tirpalo formavimas;
  • 3D objektų spausdinimo eksperimentai panaudojant kompozitines medžiagas.

Daugiau informacijos:
http://www.lts-ftmc.lt/3d-technologiju-ir-robotikos-laboratorija/