Struktūra

Atgal

Bioelektrocheminių technologijų laboratorija

Laboratorijos vadovė: dr. Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė

Bioelektrocheminių technologijų laboratorijoje atliekami biokuro elementų ir biologinių jutiklių kūrimas ir tyrimai. Kuriami ir taikomi inovatyvūs elektrai laidūs nanokompozitai įterpiant juos į biologiškai aktyvias medžiagas, siekiant sukurti padidinto jautrumo, greitus, nebrangius ir išmanius biologinius jutiklius bei efektyvius biokuro elementus. Laboratorijoje taikomi įvairūs biologiškai aktyvių medžiagų vaizdinimo bei tyrimo metodai, tokie kaip lokali elektrocheminio impedanso spektroskopija, atominių jėgų mikroskopija, skenuojanti elektrocheminė mikroskopija. Vystoma skenuojanti elektrocheminė mikroskopija, taikant dirbtinį intelektą ir vaizdų atpažinimą, siekiant sukurti vartotojui patogią ir skirtingiems objektams bei aplinkoms lengvai pritaikomą matavimo įrangą. Taip pat kuriami ir taikomi matematiniai modeliai, aprašantys elektrocheminius procesus bei gyvų ląstelių mechanines savybes po elektrinio lauko bei toksinių medžiagų poveikio.