Mokslas

Atgal

Chaoso valdymo ir sinchronizacijos algoritmų plėtojimas ir taikymas sudėtingoms neuroninių tinklų sistemoms

ES Projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-025 Visuotinė dotacija
Trumpas projekto apibūdinimas:

trukmė 2011.03 - 2015.03, 3 mokslininkai, 2 doktorantai, priimančioji institucija

Pagrindiniai projekto tikslai:
1.  Chaoso valdymo ir sinchronizacijos algoritmų kūrimas ir plėtojimas
- uždelsto grįžtamojo ryšio valdymo algoritmas (Pyrago metodas)
- prognozuojanti sinchronizacija
- adaptyvūs valdymo algoritmai

2.  Sukurtų algoritmų taikymas įvairioms netiesinėms dinaminėms sistemoms,  įskaitant sudėtingas neuroninių tinklų sistemas.

Projekto dalyviai:
  1. Prof., habil. dr. Kęstutis Pyragas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, projekto vadovas
  2. Dr. Tatjana Pyragienė, vyresnioji mokslo darbuotoja
  3. Dr. Viktoras Pyragas, mokslo darbuotojas
  4. Viktor Novičenko, doktorantas
  5. Irmantas Ratas, doktorantas
Publikacijos:
1. V. Pyragas, K. Pyragas, Adaptive modification of the delayed feedback control algorithm with a continuously varying time delay, Phys. Lett. A 375, 3866–3871 (2011).
2. T. Pyragaienė, K. Pyragas, Phase lead synchronization of chaotic oscillators, 5th Intern. Sci. Conf. on Physics and Control : Physcon 2011, León, Spain, Sept. 5–8, 2011 [Proceedings], [3 p.] [el. išteklius: <http://lib.physcon.ru>]
3. I. Ratas, K. Pyragas, Effect of high-frequency stimulation on nerve pulse propagation in the Fitz-Hugh-Nagumo model, Nonlinear Dyn. Online first : doi 10.1007/s11071-011-0197-x  (2012)
Pranešimai konferencijose:
1. K. Pyragas, T. Pyragienė, Phase lead synchronization in unidirectionally coupled chaotic systems, XXXI Dynamics Days Europe, Oldenburg, Germany, Sept. 12–16, 2011, Abstracts and List of Participants, p. 73
2. V. Pyragas, K. Pyragas, Adaptive delayed feedback control algorithm with a state dependent delay, ENOC 2011 : 7th European Nonlinear Dynamics Conf., Rome, Italy, July 24–29, 2011, Booklet of Abstracts, D. Bernardini, G. Rega, F. Romeo, Eds. (Sapienza Univ., 2011), p. 87. ISBN 978-88-906234-0-0
3. V. Novičenko, K. Pyragas, Phase response curve for systems with time delay, ENOC 2011 : 7th European Nonlinear Dynamics Conf., Rome, Italy, July 24–29, 2011, Booklet of Abstracts, D. Bernardini, G. Rega, F. Romeo, Eds. (Sapienza Univ., 2011), p. 87. ISBN 978-88-906234-0-0
4. T. Pyragienė, K. Pyragas, Phase lead synchronization of chaotic oscillators (kviestasis), 5th Intern.Sci. Conf. on Physics and Control : Physcon 2011, León, Spain, Sept. 5–8, 2011, Program, p. 20 [http://physcon.unileon.es/wp-content/uploads/Finalprogram.pdf]; ibid, Book of Abstracts (Universidad de León, 2011), p. 17. ISBN 978-84-9773-584-1
5. V. Novičenko, K. Pyragas, Spontaninių neurono osciliacijų slopinimo mechanizmas veikiant aukštadažne stimuliacija = Mechanism of suppression of neuronal sustained spiking under high-frequency stimulation, 39-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konf., skirta Rutherfordo atomo modelio 100 metų jubiliejui paminėti, Vilnius, 2011 m. sp. 6–8 d. : Programa ir pranešimų tezės, p. 149. ISBN 9789955634645. [http://www.ff.vu.lt/sites/default/files/LNFK39_programa_0.pdf]
6. V. Pyragas, K. Pyragas, Chaotinių sistemų orbitų su nežinomais periodais adaptyvusis valdymas = Adaptive control of orbits in chaotic systems with unknown periods, 39-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konf., skirta Rutherfordo atomo modelio 100 metų jubiliejui paminėti, Vilnius, 2011 m. sp. 6–8 d. : Programa ir pranešimų tezės, p. 119. ISBN 9789955634645. [http://www.ff.vu.lt/sites/default/files/LNFK39_programa_0.pdf]
7. T. Pyragienė, K. Pyragas,  Chaotinių osciliatorių fazės dinamikos prognozė = Anticipating of phase dynamics of chaotic oscillators, 39-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konf., skirta Rutherfordo atomo modelio 100 metų jubiliejui paminėti, Vilnius, 2011 m. sp. 6–8 d. : Programa ir pranešimų tezės, p. 124. ISBN 9789955634645. [http://www.ff.vu.lt/sites/default/files/LNFK39_programa_0.pdf]
8. I. Ratas, K. Pyragas, Aukštadažnės stimuliacijos poveikis Fitzhugh-Nagumo modelio neuronui = Effect of high-frequency stimulation on nerve pulse propagation in the Fitzhugh-Nagumo model, 39-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konf., skirta Rutherfordo atomo modelio 100 metų jubiliejui paminėti, Vilnius, 2011 m. sp. 6–8 d. : Programa ir pranešimų tezės, p. 118. ISBN 9789955634645. [http://www.ff.vu.lt/sites/default/files/LNFK39_programa_0.pdf]