Mokslas

Atgal

Kompetencijos centrų ir inovacijų technologijų, ir perdavimo centrų veiklos skatinimas

TARPDISCIPLININIŲ TYRĖJŲ KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS  NUKREIPIANT JAS IŠMANIŲJŲ APSAUGINIŲ TEKSTILĖS GAMINIŲ KŪRIMUI
Nr.  01.2.2-CPVA-K-703-02-0019

 

 

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018 m. birželio mėn. 01 d. iki 2021 m. gegužės mėn. 31 d.

Projekto vadovė: dr. Aušra Abraitienė

Pagrindiniai projekto vykdytojai:
Dr. Audronė Sankauskaitė
Habil dr. Rimantas Barauskas
Dr. Vitalija Rubežienė
Dr. Diana Kubilienė
Dr. Laimutė Stygienė
Dr. Sigitas Krauledas
Dr. Ingrida Padleckienė
Dr. Arūnas Stirkė
Dr.  Algirdas Baškys
Dr.Vytautas Bleizgys
Monika Kirsnytė
Martynas Šapurov
Aldas Dervinis

Projekto santrauka
Projektas skirtas stiprinti ir ugdyti naujas tyrėjų kompetencijas tarpdisciplininių tekstilės technologijos, fizikos, informatikos, elektronikos bei mechanikos inžinerijos srityse, nukreipiant jas naujų poreikių gamyboje tenkinimui ir naujos gaminių kokybės atsiradimui. Šių kompetencijų sinergijos Lietuvoje ypač trūksta ir tai yra problema, kuriant tokius ateities produktus, kaip išmaniosios tekstilės gaminiai, kuriuose derinamos įvairios žmogaus sveikatos monitoringo, temperatūros reguliavimo, reagavimo į įvairius išorinius dirgiklius ir kt. funkcijos, o jie vis plačiau naudojami aktyviai gyvensenai, sportui, apsaugai nuo pavojingų veiksnių, saugumui. Šio projekto uždavinys – suvienyti skirtingų kompetencijų tyrėjus ir sukurti išmanųjį apsauginį gaminį, turintį didelį rinkos potencialą. Tokio gaminio kūrime bus įgyvendinamos trys viena kitą  papildančios veiklos: sukurta ir į apsauginį gaminį integruota termoreguliacinė aktyvi elektroninė temperatūros reguliavimo sistema, sukurtos funkcinės dangos, efektyviai saugojančios nuo nejonizuojančios elektromagnetinės spinduliuotės bei, naudojant pažangią vakuuminę kompozitų laminatų ir pluoštais armuotų kompozitų formavimo technologiją, sukurti kompozitai, saugantys nuo mechaninio poveikio. Kiekviena iš šių veiklų atskirai turi komercinį potencialą, patrauklų  tolesnėms investicijoms,  o apjungtos į išmanaus gaminio sukūrimą leis padaryti proveržį aukštos pridėtinės vertės gaminių rinkoje. Projekto rezultate bus sukurtas išmaniojo apsauginio gaminio prototipas, kuris gali būti pritaikytas tolesniam diegimui pramonėje. Projekto veiklos ugdys skirtingų sričių mokslininkų bendradarbiavimą, be kurio neįmanomas pažangių  tekstilės ir aprangos produktų bei technologijų kūrimas ir ateities  pramonės vystymasis.

Projekto tikslas
Stiprinti ir ugdyti naujas tyrėjų kompetencijas tarpdisciplininių tekstilės technologijų, medžiagotyros, fizikos, informatikos, elektronikos bei mechanikos inžinerijų srityse, nukreipiant jas naujų išmaniųjų apsauginių tekstilės gaminių kūrimui. 
Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.