Mokslas

Atgal

Priemonė „Eksperimentas“

Projektai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.
 
Priemonės tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

In combo metodų kūrimas junginių saugumui žmogaus ir aplinkos atžvilgiu įvertinti bei jais paremtų produktų prototipų vystymas (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0120)
VšĮ „Aukštieji algoritmai“ turi 20 metų patirtį kuriant in silico metodus junginių savybių įvertinimui. In silico metodas, kuomet prognozei reikalinga tik nupiešta cheminio junginio struktūra yra pats pigiausias ir greičiausias savybių įvertinimo būdas. Bėda, kad jis turi trūkumų, kai susiduriama su visiškai naujais cheminiais junginiais, esančiais  už modelio pritaikomumo erdvės ribų. In silico modeliai visuomet šiek tiek „atsilieka“ nuo tuo metu „karščiausių“ cheminės erdvės dalių, kur vyksta aktyviausi tyrimai. Didele dalimi tai nutinka dėl laiko trukmės, kol duomenys apie naujus junginius yra publikuojami.Dažnais atvejais junginiai yra kompanijų intelektinės nuosavybės pagrindas ir duomenys apie juos yra slepiami, taigi ir trečiųjų šalių kuriamų in silico metodų potencialas jų atžvilgiu negali atsiskleisti, maksimaliai ilgai.
 
Projekto tikslas –  kartu su Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru sukurti pirmą komercinę in combo platformą, kurios esmė – in silico metodų greičio ir universalumo bei pakaitinių, santykinai paprastų, savybių eksperimentinių matavimų tikslumo apjungimas.
 
Projekto metu kuriant in combo platformą bus remiamasi prof. M. H. Abraham‘o darbais solvatacijos parametrų tyrimų srityje. Parametrai ir jų nustatymas bus standartizuoti, validuoti industrinėmis sąlygomis ir galimai praplėsti, norint geriau atsižvelgti į junginių jonizacijos vandeniniuose tirpaluose įtaką.
 
Valstybinio mokslinio tyrimo instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Metrologijos skyrius kurs ir validuos metodiką solvatacijos parametrų įvertinimui, naudojant skysčių chromatografiją. VšĮ „Aukštieji algoritmai“ savo ruožtu kurs naujus statistinės analizės algoritmus ir molekulinius deskriptorius, kurie būtų efektyviausi in combo metoduose kartu su išmatuotais solvatacijos parametrais. Šis bendradarbiavimas leis sukurti pirmų keturių produktų (skirtų cheminių junginių charakterizavimui) – AQUASOL (tirpumas vandenyje), PERMSKIN (junginio pereinamumas per odą), HERG (hERG kanalo inhibicija) ir PGP (P-gp substrato specifiškumas) prototipus, skirtus chemijos, kosmetikos bei farmacijos pramonei, nacionalinėms aplinkos ir cheminių junginių priežiūros agentūroms.
 
Finansuojama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Eksperimentas“.
 
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.
 
Projekto pavadinimas – „In combo metodų kūrimas junginių saugumui žmogaus ir aplinkos atžvilgiu įvertinti bei jais paremtų produktų prototipų vystymas“.
 
Projekto vykdytojas – VšĮ „Aukštieji algoritmai“.
 
Bendra projekto vertė – 776.933,77Eur. 
 
Iš Europos regioninės plėtros fondo skiriamas finansavimas – 571.642,24Eur.
 
Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. liepos 1 d.iki 2022 m. liepos 16 d.
 
VMTI FTMC projekto dalies vadovas: doc. dr. Evaldas Naujalis
Linijinio ne-terminės plazmos šaltinio kūrimas (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0185)

Projekto vykdytojas - UAB „Nova Fabrica“.

Projekto partneris - Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

UAB Nova Fabrica yra sparčiai besiplečianti aukštųjų technologijų įmonė, kurianti aukščiausios klasės, kompleksiškus sprendimus, tokius kaip plazmos stebėjimo ir procesų kontrolės sistemos. Projekto metu UAB Nova Fabrica ketina atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros metu sukurti inovatyvų linijinį ne-terminės plazmos šaltinį, skirtą pramoniniam techninės tekstilės apdirbimui. Tekstilės ir drabužių industrija susiduria su dviem pagrindinėmis problemomis: esami primityvūs, energetiškai neefektyvūs ir gamtai kenkiantys apdirbimo procesai bei augantis techninės tekstilės poreikis. Nors šiuo metu rinkoje egzistuoja plazmos šaltinių technologijos, skirtos tekstilės apdirbimui, naudojamų įrenginių ir metodų parametrai dažnai nėra palankūs apdirbamai tekstilei. Projekto tikslas - atlikti MTEP veiklas, kurių metu bus sukurtas Industry 4.0 požymius atitinkantis, modulinės konstrukcijos ir in-line gamyboje integruojamas linijinis ne-terminis plazmos šaltinis, kuris išspręs aplinkosaugos ir efektyvumo problemas bei reikšmingai patobulins egzistuojančius sprendimus, taip įgalinant produkto vartotojus optimizuoti gamybos procesą ir išgauti aukštesnės kokybės bei norimų savybių audinius.

Finansavimas
Projektai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.