Mokslas

Atgal

Individualūs MTEP (H2020) projektai

 

Daugiasignalė paviršiaus plazmono rezonanso jutiklių sistema efektyviems žaizdų tyrimams (Woundsens)
(Nr. 09-3.3-LMT-K-712-08-0004)
Projekto vykdymo laikotarpis:  nuo 2018 m. birželio mėn. iki 2020 m. birželio mėn. 
Projekto vadovė: dr. Edita Voitechovič

Projekto santrauka
Kenčiančių nuo negyjančių žaizdų žmonių daugėja kasmet. Šie žmonės jaučiasi socialiai atsiskyrę nuo visuomenės dėl nuolatinio skausmo ir neestetiškos išvaizdos. Tai yra daugiabilijoninė € ir socialinė pasaulio problema. Jos priežastis – žaizdų priežiūra, kuri šiuo metu yra subjektyvi ir dažnai nulemia netinkamą žaizdos gydymą. Tai išspręstų greita, tiksli ir ekonomiškai prieinama žaizdų stebėjimo sistema. Šiame projekte pasiūlytų idėjų realizavimas reikšmingai prisidėtų prie novatoriško sveikatos apsaugos įrankio sukūrimo efektyviam žaizdų stebėjimui. Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti daugiasignalę sistemą paviršiaus plazmonų rezonanso (SPR) pagrindu, kuri atskirtų gyjančias žaizdas ir ūmines opas. Projekto eigoje bus vykdoma žaizdų eksudato analizė su daugiasignale platforma, sukurta iš antikūnų, pasižyminčių jautrumu gyjančių ir negyjančių žaizdų žymenims. Keli SPR metodai bus taikomi tikslui pasiekti: vaizdinantis ir lokalizuotas. Pastarasis SPR metodas remiasi baltymas-baltymas sąveikos registravimu su nanoplazmoniniu jutikliu, kuris kuriamas formuojant unikalią jutiklinę platformą iš auksinių „nanopuodukų“. Ši technologija išvystyta Fizinių ir technologijos mokslų centro Nanoinžinerijos skyriuje ir pretenduoja pakeisti brangų vaizdinančio SPR įrenginį daug paprastesne konstrukcija. Žaizdų žymenų tyrimai su sukonstruota daugiasignale sistema bus atliekami pirmą kartą. Gautų duomenų daugiaprametrinė analizė leis suskirstyti žaizdas į jų tipus ir padės parinkti personalizuotą gydymo taktiką. Siūlomas projektas yra tęstinis, daugia- ir tarpdisciplininis, apjungiantis mediciną ir fizinius mokslus. Šio projekto vykdymas padės vykdytojui įgauti unikalios patirties ne vien tik atskiroje mokslinėje srityje, bet ir duos galimybę įsitvirtinti gimtoje šalyje, išvystyti lyderystės savybes, įkurti savo mokslinę grupę, sustiprinti bendradarbiavimą tarp medicinos atstovų ir mokslininkų, bei skleisti projekto rezultatus visuomenei.
Projekto tikslas
Sukurti daugiasignalę sistemą paviršiaus plazmonų rezonanso pagrindu, kuri atskirtų gyjančias žaizdas ir ūmines opas

Finansavimas
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.