Mokslas

Atgal

Europos partnerysčių, Era-NET ir kitų koordinavimo veiklų projektai

Sutarties Nr. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Įgyvendinimo metai
S-M-ERA.NET-20-2 T. Tolenis Nanostruktūrinių dielektrinių plonų sluoksnių pagrindu suformuoti optiniai komponentai mikrolazerinėms sistemoms 2020-2023
S-M-ERA.NET-21-3 R. Ramanauskas Foto(elektro)katalizatorių efektyviam jūros vandens skaidymui daugiapakopis kompiuterinis modeliavimas, sintezė ir tikslingas konstravimas (CatWatSplit) 2021-2024
S-QUANTERA-22-1 A. Alkauskas Kvantiniai jutikliai deimante, veikiantys ekstremaliose sąlygose; ang.Quantum sensing with diamond defects at extreme conditions; SensExtreme 2022-2025

Naujienos Visos naujienos