Mokslas

Atgal

Mokslinių idėjų mainai, mokslinės išvykos

Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Mokslinės kompetencijos kėlimas tarptautinėje "The Electrochemical Society" konferencijoje "PRiME 2020" (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0127)
Projekto tikslas - dalyvauti bei pristatyti mokslinius pranešimus tarptautinėje elektrochemikų draugijos (The Electrochemical Society, ECS) konferencijoje "Pacific rim meeting on electrochemical and solid state science" PRiME2020. Dalyvavimas konferencijoje, tai galimybė susipažinti su naujausiais moksliniais pasiekimais bei tiesiogiai bendrauti su mokslinių tyrimų autoriais. Konferencijos metu bus pristatyti žodinis „AuCo3O4/C – Different Fabrication Methods and Application for Fuel Cell Reactions“ bei stendinis „Co3O4/CeO2/C as Electrocatalyst for Ethylene Glycol Oxidation Reaction“ pranešimai, pristatant perspektyvias elektrokatalitines medžiagas, kuro elemente vykstančioms reakcijoms.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Virginija Kepenienė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0127) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0129)
Šio projekto tikslas yra sudalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, bei pristatyti žodinį ir stendinį pranešimus, išklausyti kitų mokslininkų pranešimus, bei kelti doktorantės kompetencijas.,tokiu būdų skatinant doktorantės tarptautinį mobilumą ir keliant mokslinę kvalifikaciją. Šiame projekte pagrindinė doktorantės įgyvendinama veikla bus pristatyti žodinį ir stendinį pranešimus, kuriais doktorantė parodys savo atliktų tyrimų rezultatus ir pasidalins jais su kitų šalių bei kitų institucijų mokslininkais, tokiu būdu reprezentuodama Lietuvos mokslininkų bendruomenę ir jos indėlį į elektrochemijos mokslą. Taip pat šiame projekte (konferencijoje) doktorantė dalyvaus kitų mokslininkų pranešimų pristatyme, bei rezultatų analizėje, kuri pateikiama stendinių pranešimų pavidale. Tokiu būdu tobulins bei gilins savo elektrochemines žinias, semsis idėjų naujiems, galbūt dar netyrinėtiems ar mažai tyrinėtiems elektrocheminiams procesams, metodams ir medžiagoms, kurie būtų naudingi bei reikalingi vykdant tolimesnius doktorantės tyrimus, susijusius su kuro elementais, tokiu būdu keldama savo kompetenciją. Šioje konferencijoje bus pristatomi tiek žodiniai, tiek stendiniai mokslininkų pranešimai, kuo siekiama sujungti viso pasaulio elektrochemijos mokslininkus, kelti jų kompetencijas, ugdyti mokslinės bendruomenės gebėjimą bendradarbiauti, tokiu būdu gerinant planetos gyventojų gyvenimo sąlygas, pvz. kuro elementų naudojimas kaip alternatyvios, švaresnės, savaime atsinaujinančio energijos šaltinio. Šio projekto tikslas tapti šios mokslininkų bendruomenės dalimi.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Raminta Stagniunaitė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0129) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Kompetencijos kėlimas mokslo renginyje užsienyje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0130)
Projekto tikslas - dalyvauti kompetencijos kėlimo renginyje "PRiME 2020", pristatyti žodinį pranešimą, pasidalinti turima patirtimi, susipažinti su naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais, užmegzti naujus tarpinstitucinius, tarptautinius ar tarpsektorinius kontaktus galimam bendradarbiavimui su kitų šalių mokslininkais, išklausyti aukšto lygio elektrochemijos srities mokslininkų pranešimus, pasidalinti turima patirtimi katalizatorių kūrimo ir jų katalizinių savybių tyrimų srityje, susipažinti su naujausiais pasaulinio lygio mokslininkų mokslinių tyrimų rezultatais, užmegzti naujus tarpinstitucinius, tarptautinius ar tarpsektorinius bendradarbiavimo galimybes, įgyti naujos patirties katalizatorių formavimo, katalizinių savybių tyrimų bei elektrocheminių procesų naudojimo ir taikymo srityse. Dalyvavimas šiame moklso renginyje leis pakelti jaunojo mokslininko kompetenciją perpektyvesnių katalizatorių kūrimo ir jų katalizinių savybių tyrimų srityse. Atsižvelgiant į šioje konferencijoje aptartų rezultatų svarba, jaunasis mokslininkas kryptingai vykdys svarbesnės vertės ateities darbus, įgaus naujų žinių elektrocheminių procesų naudojimo ir taikymo srityse bei įgis aukštesnės kvalifikacijos preparatyvinės chemijos srityje.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Zita Sukackienė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0130) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Mokslinio pranešimo pristatymas tarptautinėje konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0131)
Gamtos įkvėpti paviršiai ir bandymas juos dirbtinai atkartoti sukėlė nepaprastą susidomėjimą mokslo, technologijų ir medicinos bendruomenėse dėl jų unikalių funkcinių savybių. Ypatingas dėmesys skiriamas paviršiams, kurie dalinai atkartoja ryklio odos tekstūrą, nes tokie paviršiai sumažina trintį skysčiais ar dujomis ir pasižymi antibakterinėmis savybėmis. Šio tyrimo tikslas buvo sukurti efektyvią lazerinio apdirbimo technologiją ir maksimaliai padidinti medžiagų pašalinimo greitį, išlaikant aukštą apdirbimo kokybę, kad dideliu greičiu būtų galima atkartoti į ryklio odą panašias struktūras dideliuose plotuose.Šiame darbe pateikiamas naujas lazerinio frezavimo fizikinis modelis. Be to, darbe pasiektas aukščiausias žinomas vario abliacijos lazeriu efektyvumas lazeriu, naudojant moderniausią impulsų sekas sekose generuojantį femtosekundinį lazerį. Pademonstruota, kad lazeriu frezuoto paviršiaus minimalus šiurkštumas buvo pasiektas naudojant tuos pačius apdirbimo parametrus, kaip ir maksimaliam abliacijos efektyvumui pasiekti. Parodyta galimybė suformuoti funkcinius paviršius, kurie atkartoja supaprastintą ryklio odos formą, ant sudėtingos formos paviršiaus, bei užregistruotas trinties jėgos sumažėjimas iki 6%. Kontroliuojant bandinio temperatūrą pasiekta 30% efektyvesnė abliacija nei kambario temperatūroje. Darbe pademonstruota galimybė replikuoti ryklio odą primenančius funkcinius paviršius su dideliu greičiu išlaikant mažiausią įmanomą paviršiaus nelygumą.Apibendrinant galima pasakyti, kad optimizuota ir kontroliuojama lazerio spinduliuotės skenavimo procedūra yra lanksti ir patikima technika, atkartojanti didelę gamtoje susiformavusių funkcinių paviršių įvairovę. Didėjanti ultratrumpų lazerių galingumui bei mažėjanti kainos ir galios santykiui, kartu su efektyvios ir tikslios lazerio frezavimo technologijos plėtra atveria naujas galimybes realiam funkcinius paviršių lazeriniam gaminimui.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Mindaugas Gedvilas
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0131) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Dalyvavimas užsienio konferencijoje SPIE Photonics West su pranešimu (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0139)
Projekto „Dalyvavimas užsienio konferencijoje SPIE Photonics West su pranešimu“ tikslas - skatinti projekto dalyvio tarptautinį mobilumą ir kelti mokslinę kvalifikaciją, pristatant žodinį pranešimą tarptautinėje konferencijoje SPIE Photonics West 2021 (JAV). Išvykos metu bus pristatomas pranešimas apie vien lazeriniu būdu pagamintas kūgines prizmes ir jų panaudojimą stiklo raižymui, formuojant didelio nedifraguojančios zonos ilgio Beselio pavidalo lazerinius pluoštus, bei palyginimą su tradiciniais metodais gaminamais optiniais elementais. Konferencijoje išklausyti pranešimai leis susipažinti su naujausiais pasiekimais optikos ir fotonikos srityse. 
 
Projekto dalyvis(-ė) - Juozas Dudutis
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0139) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0140)
Projekto tikslas - dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje, pristatyti mokslinius rezultatus tarptautinei mokslo bendruomenei, kelti kompetenciją elektrocheminių procesų taikymo bei tobulinimo srityse, kuro elementuose naudojamų medžiagų kūrimo bei taikymo srityse. Dalyvavimas šioje tarptautinėje konferencijoje, pranešimų bei paskaitų klausymas leis pakelti kompetenciją, tiriant kuro elementuose naudojamų medžiagų formavimo galimybes bei jų taikymą praktikoje, suteiks naujų žinių apie šiuolaikinius pasiekimus, tendencijas ir perspektyvas naujų medžiagų tyrimo ir taikymo srityje. Įgytos žinios bus ypač vertingos, vykdant tolimesnius mokslinius tyrimus, tiriant kuro elementuose vykstančius procesus.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Aušrinė Zabielaitė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0140) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Doktoranto pranešimas konferencijoje PW (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0143)
Projekto "Doktoranto konferencija PW" tikslas yra pakelti mokslinę kvalifikaciją pristatant doktorantūros metu pasiektus mokslinius rezultatus bei susipažįstant su naujausiais moksliniais pasiekimais tarptautinėje konferencijoje, kuri bus didžiausio pasaulyje fotonikos renginio SPIE Photonics West dalis, vyksiančioje JAV. Išvykos metu bus pristatytas unikalūs lazerinės abliacijos efektyvumo tyrimai panaudojant didelio impulsų pasikartojimo dažnio voras vorose (angl. bi-burst). Išvykos rezultatas – mokslinių rezultatų pristatymas ir mainai tarptautiniame aukščiausiame lygmenyje.

Projekto dalyvis(-ė) - Andrius Žemaitis
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0143) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Kompetencijos kėlimas mokslo renginyje užsienyje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0144)
Projekto tiklas - kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje. Projektas bus vykdomas 2020 m. spalio mėn. 13 - 21 dienomis. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus pristatomas kviestinis pranešimas tema “Synthesis and characterizations of different catalysts for alkaline fuel cells" tarptautinėje “6th International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (ENEFM 2020)" konferencijoje, Oludenize (Turkijoje). Pristatomas darbas yra skirtas kataliziatorių, kuriuos būtų galima pritaikyti šarminiuose kuro elementuose, tyrimui. Pastaruoju metu didelis dėmesys yra skiriamas kuro elementuose naudojamų medžiagų paieškai bei tauriųjų elementų, įeinančių į katalizatorių sudėtį, kiekio mažinimui, taip siekiant sumažinti jų kainą. Kuro elementai – tai vienas iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kurių veikimo principas remiasi kuro oksidacija ant anodo ir deguonies redukcija ant katodo. Šie kuro elementai yra perspektyvūs energijos šaltiniai, nes yra nedidelio svorio ir veikia žemoje temperatūroje, lengvai pritaikomi transporto bei namų ūkio reikmėms. Projekto metu bus pristatomas katalizatorių aktyvumas borohidrido oksidacijos reakcijai bei gautos galios, naudojant susintetintus katalizatorius kaip anodus bei laborotorijoje sukonstruotą borohidrido - vandenilio peroksido kuro elemento prototipą.Šioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje įgysiu daug naujos mokslinės patirties, susipažinsiu su pasaulinio lygio mokslininkais, dalyvaujančiais šioje konferencijoje. Dalyvavimas konferencijoje, pranešimų bei paskaitų klausymas leis pakelti kvalifikaciją katalizinių procesų taikymo srityse. Renginyje pristatyti žodiniai ir stendiniai (vizualiniai) pranešimai suteiks naujų žinių apie šiuolaikinius pasiekimus, tendencijas ir perspektyvas naujų medžiagų, fotoelektros reiškinių bei homogeninių ir heterogeninių cheminių reakcijų mechanizmo tyrimo ir taikymo srityse.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Aldona Balčiūnaitė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0144) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Išvyka į SPIE Photonics West 2021 (LASE) konferenciją (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0145)
Šio projekto tikslas – bus keliama jaunojo mokslininko kvalifikacija, dalyvaujant aukšto lygio tarptautinėje mokslinėje konferencijoje. Siekiant šio tikslo projekto dalyvis dalyvaus tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Photonics West 2021. Photonics West yra vienas iš didžiausių tarptautinių fotonikos mokslo renginių, apimantis platų temų spektrą, tarp kurių yra biofotonika, pramoninių lazerių vystymas, optoelektronika, lazerinis mikroapdirbimas. Šioje konferencijoje projekto dalyvis pristatys pranešimą "Laser fabrication of high efficiency focusing diffractive optics for the THz range". Šiame pranešime bus pristatomas tiesioginės lazerinės abliacijos būdu apdirbto silicio pralaidumo THz spinduliuotei tyrimas, tokiu būdu suformuotų THz optinių elementų veikimo tyrimas.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Simonas Indrišiūnas
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0145) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Dalyvauti užsienyje vykstančioje konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0147)
Šiuo projektu siekiama kelti kompetenciją mokslo renginyje užsienyje pristatant aukšto lygio tyrimus, kuriant efektyvias medžiagas alternatyviems elektros energijos šaltiniams, t.y., efektyvius kondensatorius. Projekto tikslas – efektyvių medžiagų kondensatoriams tyrimai ir vystymas. Pagrindinis uždavinys: sukurti efektyvias medžiagas kondensatoriams ir ištirti elektrokatalizinių reakcijų, vykstančių kondensatoriuose, kinetikos ypatumus, naudojant elektrocheminius metodus. Šis uždavinys bus sprendžiamas, nusodinant mangano oksidą ant anglies pavišius į mišinį pridėjus paviršiaus aktyvios medžiagos CTAB, taikant cheminius ir elektrocheminius metodus bei formuojant mangano ir anglies miltelių nanokompozitus, taikant mikrobangų sintezę. Siekiant sukurti efektyvius kondensatorius, bus kuriamos efektyvių medžiagų gavimo technologijos, su itin dideliu santykiniu paviršiaus plotu kaip nešėju mangano oksidų imobilizavimui, taikant cheminio bei elektrocheminio metalų nusodinimo metodus.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Jolita Jablonskienė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0147) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Žodinio pranešimo pristatymas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje SPIE Photonics West (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0148)
Projekto tikslas yra perskaityti mokslinį žodinį pranešimą „Fast laser writing technique for laser assisted selective electroless copper deposition on dielectrics surface for in-mold electronics applications” tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Photonics West 2021, LAMOM 2021, pasidalinti savo patirtimi su mokslininkais iš viso pasaulio, aplankyti didžiausią pasaulyje fotomokos technologijų parodą. Pranešime bus pristatyti naujausi K. Ratauto mokslinių tyrimų susijusių su lazeriu asistuotu selektyviu metalo nusodinimu cheminiu būdu iš tirpalų rezultatai. Pristatyti naujausi tyrimai, leidžiantys padidinti elektroninių laidumo takelių fabrikavimo greitį ant laisvos formos dielektrinių paviršių. Taip pat pristatyti skaitinio modeliavimo, kartu su medžiagų analizės rezultatais leis paaiškinti fizikinį – cheminį selektyvaus metalo nusodinimo ant dielektrinių paviršių mechanizmą. Taip pat konferencijoje bus ieškoma kuo daugiau pramonininkų kontaktų, kuriuos domintu K. Ratauto kuriamos technologijos, siekiant technologijas priartinti realiems gamybiniams procesams.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Karolis Ratautas
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0148) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Mokslinio pranešimo pristatymas tarptautinėje konferencijoje SPIE Photonics West 2021 (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0151)
Pjaustant stiklą dideliais kiekiais lazerinio rėžimo bei laužimo metodas gali būti vienintelė alternatyva įprastiems stiklo apdorojimo būdams. Naudojant šią technologiją pirmiausia lazeriu suformuojamos tūrinės modifikacijos, selektyviai susilpninant medžiagą, o po to vykdomas mechaninis atskyrimas. Norint sumažinti atskyrimo jėgą, pageidautina, kad modifikacijos stikle būtų formuojamos per visą bandinio storį. Tokias modifikacijas galima sukurti naudojant Beselio pluoštą. Tačiau net esant tokiai pluošto konfigūracijai, lazerio sukeltos modifikacijos turi būti išdėstytos gana arti viena kitos, ribojant rėžimo greitį. Paspartinti procesą galima panaudojus asimetrinį Beselio pluoštą formuojant modifikacijas su papildomais skersiniais įtrūkiais bei orientuojant juos išilgai rėžimo krypties. Savo pranešime parodysime, kad buvo įmanoma optimizuoti režimo greitį ir mėginio atskyrimo jėgas pritaikant asimetrinį Beselio pluoštą. Beselio pluošto asimetrijos kontrolė bus pademonstruota realizuojant kūginės prizmės pokrypio kampo kontrolę bei kitus metodus, įskaitant pluošto formavimą panaudojant amplitudes kaukes. Be to, norint ištestuoti stiklo pjaustymo procesą, bus palyginti įprasti apdirbimo būdai, tokie kaip mechaninis pjaustymas (rėžimas deimantiniu rėžtuku bei laužimas), pjaustymas deimantiniu pjūklu bei vandens srove. Bus tiriamas mėginio apdirbimo greitis, kokybė, sukeliami medžiagos įtempiai ir komponentų atsparumas mechaninei apkrovai.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Paulius Gečys
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0151) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Photonics West LASE su žodiniu pranešimu CIGS saulės elementų raižymas ps ir ns trukmės impulsais (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0157)
Projekto poreikis ir tikslas yra tobulinti jaunojo mokslininko profesines žinias ir įgūdžius dalyvaujant aukščiausio lygio tarptautinėje mokslinėje konferencijoje. Projekto įgyvendinimo metu, jaunasis mokslininkas pristatys savo tyrimų rezultatus žodinio pranešimo forma tarptautinėje mokslinėje konferencijoje SPIE Photonics West LASE (LAMOM). Pranešimo pavadinimas - „Lazerinis CIGS saulės elementų apdirbimas nanosekundiniais ir pikosekundiniais impulsais“. Pranešime bus pristatyti tyrimo rezultatai, parodantys, kad tinkamai optimizavus lazerinį P3 rėžių formavimo procesą, nanosekundiniai lazeriai gali būti efektyvesni už gerokai brangesnius pikosekundžių trukmės lazerius. Lazerinis apdirbimo procesas buvo ištirtas plačiame lazerinės spinduliuotės bangų diapazone: nuo 355 nm iki 2,5 um. Taip pat bus pristatyti šiluminės akumuliacijos tyrimai CIGS celėse, jas raižant didele sparta ir didelio impulsų pasikartojimo spinduliuote. Išklausydamas naujausius lyderiaujančių mokslininkų tyrimų rezultatus bei su jais diskutuodamas, jaunasis mokslininkas plės savo eksperimentines ir teorines žinias, įgaus naujos patirties tyrimų tematika bei idėjų naujiems moksliniams tyrimams.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Edgaras Markauskas
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0157) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0159)
Projekto tikslas - dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje, pristatyti mokslinius rezultatus tarptautinei mokslo bendruomenei bei įgyti kompetenciją atsinaujinančios energetikos bei kuro elementuose, baterijose, saulės elementuose naudojamų medžiagų gavimo bei juose vykstančių procesų tyrimuose, surasti naujus partnerius užsienyje bendriems mokslinių tyrimų bei eksperimentinės veiklos projektams; pasirinkti aktualiausias tyrimų kryptis bei jas nuosekliai vystyti atsižvelgiant į šios srities vystymosi tendencijas, įgytų žinių pagrindu rengti aukštesnės vertės mokslines publikacijas chemijos srityje.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0159) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje SEIA'2020, Portugalijoje, Porto, 2020.09.23-25 (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0163)
Projekto tikslas yra dalyvauti Sixth International Conference on Sensors and Electronic Instrumentation Advances (SEIA' 2020) konferencijoje, kuri vyks Portugalijoje, Porto mieste 2020.09.23-25. Konferencijoje numatoma dalyvauti pristatant stendinį pranešimą tema "Insights to electrochemical polymerization conditions effect to electrochromic properties of polypyrrole". Kadangi konferencija yra tarptautinė, tikimasi užmegzti ryšius su užsienio mokslininkais dirbančiais elektrocheminių jutiklių tyrimų ir taikymo srityje.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Vilma Ratautaitė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0163) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0164)
Projekto tikslas - dalyvauti aukšto lygio tarptautinėje mokslinėje konferencijoje bei pristatyti pranešimą “Flexible-Fiber Shaped Cobalt Modified with Au-Mn Nanoparticles for Formic Acid Electro-Oxidation” tarptautinei mokslo bendruomenei, kelti kompetenciją atsinaujinančios energetikos bei kuro elementuose naudojamų medžiagų gavimo bei juose vykstančių procesų tyrimuose, elektrocheminių procesų taikymo bei tobulinimo srityse bei atstovauti Lietuvos mokslo bendruomenę. Dalyvavimas šioje tarptautinėje konferencijoje, pranešimų bei paskaitų klausymas leis pakelti kompetenciją, tiriant kuro elementuose naudojamų medžiagų formavimo galimybes bei jų taikymą praktikoje, o įgytos žinios bus ypač vertingos, vykdant tolimesnius mokslinius tyrimus bei tiriant kuro elementuose vykstančius procesus.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Dijana Šimkūnaitė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0164) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Metalų paviršių, apdirbtų nanosekundiniais lazerio impulsais interferencinės abliacijos būdu, savybių tyrimas (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0006)
Šio projekto tikslas – bus keliama jaunojo mokslininko kvalifikacija, vykdant praktinę aukšto lygio mokslinę veiklą, stažuojantis aukšto lygio užsienio mokslo institucijoje. Projekto mokslinis tikslas – metalų paviršių, apdirbtų nanosekundiniais lazerio impulsais interferencinės abliacijos būdu, savybių tyrimas. Stažuotė bus atliekama Drezdeno Technologijų Universitete.Interferencinės abliacijos lazeriu metodas patrauklus paviršių struktūrinimo taikymams, kai reikalingas nedidelis struktūros periodas ( < 10 mikrometrų) ir didelė apdirbimo sparta. Dėl interferencijos moduliuotu lazerio pluoštu galima apdirbti didelį paviršiaus plotą vienos ekspozicijos metu. Ko gero pagrindinis šio metodo trūkumas yra ribotos galimybės keisti periodinės struktūros elemento formą. Vienas iš būdų tai atlikti yra atskirų lazerio pluoštų poliariacijos valdymas. Ši technologija yra vystoma ir taikoma pareiškėjo. Literatūroje aprašomi ir kiti būdai struktūros formos keitimui. Vienas iš jų yra apdirbimo metu išlydytos medžiagos tekėjimo panaudojimas, kai apdirbant medžiagą ilgos trukmės lazerio impulsais, medžiaga esanti tarp interferencijos intensyvumo maksimumų yra išlydoma ir dėl paviršiaus įtempimo ir hidrodinaminio nestabilumo efektų suteka į tam tikras sritis. Tinkamai parinkus apdirbimo lazeriu parametrus, šį procesą galima naudoti abliuojamos struktūros morfologijos keitimui. Stažuotės tyrimo metu bus ištirta medžiagos lydymo ir poliariacijos kontrolės metodų sąveika ir taikymo galimybės.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Simonas Indrišiūnas
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0006) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Mokslinė stažuotė technologijos ir tyrimų institute FORTH (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0028)
Viena iš sparčiausiai populiarėjančių mokslo ir technologijos šakų - natūraliai gamtoje susiformavę funkciniai paviršiai ir žmonijos noras juos dirbtinai pasigaminti panaudojant aukštąsias technologijas. Šioms technologijoms sparčiai įsibėgėjant nebeužtenka turėti vienos funkcijos išmanųjį paviršių, todėl siekiama kurti daugia-funkcinius paviršius. Lazerinis apdirbimas panaudojant ultratrumpų impulsų spinduliuotę yra puiki priemonė fabrikuoti bet kokios formos gamtoje sutinkamus funkcinius mikro/nano paviršius. Tokie paviršiai yra plačiai taikomi siekiant pagerinti šviesos absorbcijos savybes, pakeisti medžiagos spalvines charakteristikas, kontroliuoti medžiagų paviršiaus drėkinimą. Lazerinis spalvinių charakteristikų keitimas plačiai naudojamas mobiliųjų telefonų, planšetinių bei nešiojamų kompiuterių ženklinimui tuo pačiu paviršiui kontroliuojat drėkinimo savybės bei kuriant lietimui malonius paviršius. Pagrindinis mokslinės išvykos projekto tikslas atlikti mokslinius tyrimus IESL-FORTH institute, Graikijoje, susijusius su spalvinių charakteristikų bei drėkinimo savybių kontroliavimu nerūdijančio plieno paviršiuje ultratrumpų impulsų lazeriu.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Mindaugas Gedvilas
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0028) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Doktoranto stažuotė ITE (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0032)
Projekto „Doktoranto stažuotė ITE“ tikslas – doktoranto, kaip mokslininko, kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje IESL-FORTH institute, Graikijoje. Stažuotės metu bus atliekamas medžiagų paviršiaus apdirbimas ultratrumpaisiais lazeriniais impulsais siekiant sukurti biomimetinius funkcinius paviršius, pasižyminčius tokiomis savybėmis, kaip hidrofobiškumas, sukeliantis nusivalymą savaime, minimali trintis tarp skysčio ir kieto kūno. Tikimasi, kad stažuotė Graikijoje išsirutulios į bendrus projektus ar podoktorantūrinę stažuotę. Mokslinių ryšių puoselėjimas ypatingai svarbus doktorantui siekiant būti matomu tarptautinėje mokslininkų bendruomenėje, tuo pačiu garsinant Lietuvos vardą ir kuriant aukščiausio lygio mokslinę produkciją kartu su šios srities profesionalais.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Andrius Žemaitis
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0032) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Teorinis išilginės NV centro sukinio relaksacijos tyrimas (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0050)
Plačiąja prasme projektas skirtas kvantinių bitų deimante, paremtų taip vadinamais NV centrais, teoriniam tyrimui. Konkrečiau, projekte bus teoriškai tiriama išilginė sukinio relaksacija NV centruose, nulemta sukinio-fononų sąveikos. Projektas bus vykdomas Australijos Nacionaliniame Universitete, viename iš pasaulinių lyderių vystant deimanto kvantinius kompiuterius. Projekto metu atlikti skaičiavimai suteiks naujų žinių apie NV centrų magnetines savybes ir nustatys NV centrų kaip kvantinių bitų fundamentines ribas.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Audrius Alkauskas
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0050) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Optinės anizotropijos nano-struktūriniuose sluoksniuose modifikavimas lazerio spinduliuote (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0074)
Pagrindinis projekto tikslas - ištirti galimybę lazerinės spinduliuotės pagalba kontroliuoti optinį anizotropiškumą nano-struktūrizuotose dangose. Tyrimo metu dielektrinės anizotropnės dangos bus eksponuojamos įvairaus intensyvumo lazerine spinduliuote ir stebimas optinės anizotropijos pokytis. Shizuoka universitete esančio photoelastinio moduliatoriaus pagalba bus galima tiksliai nustatyti optinį anizotropiškumą, t.y. fazės vėlinimo skirtumą greitosios ir lėtosios ašies atžvilgiu, dešimčių mikrometrų plote. Galimybė formuoti skirtingos optinės anizotropijos plotelius nano-struktūrizuotoje dangoje gali būti taikoma kurti sudėtingus optinius elementus, pvz., dinamines fazines plokšteles, skirtas lazerinės spinduliuotės fazinėms savybėms kontroliuoti.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Lina Grinevičiūtė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0074) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Stažuotė mokslinių tyrimų centre ICSI Rumunijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0088)
Stabiliųjų izotopų santykio masių spektrometrijos metodai leidžia nustatyti nustatyti medžiagų kilmę, pernašos dėsningumus. Projekto tiklas yra praplėsti metodinias žinias ir praktiškai išmatuoti kolageno amino rugščių ir vandenilio geriamąjame vandenyje stabiliųjų izotopų santykio vertes. Įgyta patirtis leis šio tipo matavimus pradėti vykdyti FMTC masių spektrometrijos laboratorijoje (Vilniuje), o tai praplės laboratorijos galimybes taikyti stabiliųjų izotopų santykio metodą aplinkos, klimato kaitos ir ekologijos tyrimuose.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Andrius Garbaras
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0088) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Stažuotė Latvijos Universitete, Latvijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0091)
Siekiama sukurti nanostruktūrizuotus iš Maksenų (angl. Mxenes) suformuotus paviršius, kurie pasižymėtų didžiuliu aktyvaus paviršiaus plotu bei leistų detektuoti įvairias analites. Šiam tikslui pasiekti elektroverpimo būdu bus formuojami Maksenų nanopluoštai. Programos tikslo - kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje, užtikrinimui doktorantas važiuos stažuotis į Latvijos universitetą, atominės fizikos ir spektoskopijos skyrių dr. Roman Viter vadovaujamą laboratoriją, kur Maksenų nanostruktūrų pagrindu konstruos jutiklius, bei tirs jų pagrindines charakteristikas ir panaudojimo galimybes detektuojant įvairias analites.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Simonas Ramanavičius
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0091) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0095)
Aktyvių nanostruktūrizuotų katalizatorių kūrimas, jų savybių tyrimas yra itin aktualas, todėl mokslinės stažuotės metu bus tiriamos kataliziatorių, kuriuos būtų galima pritaikyti šarminiuose kuro elementuose, katalizinės savybės. Kuro elementai – tai vienas ištsinaujinančių energijos šaltinių, kurių veikimo principas remiasi kuro oksidacija ant anodo ir deguonies redukcija ant katodo. Šie kuro elementai yra perspektyvūs energijos šaltiniai, nes yra nedidelio svorio ir veikia žemoje temperatūroje. Projekto metu bus siekiama ištirti katalizatorius, kurių sudėtyje būtų mažai arba iš vis nebūtų tauraus metalo. Katalizatorių sintezei bus naudojami cheminiai, elektrocheminiai ar sintezės mikrobangomis metodai, pagrintu pasirenkant anglies ar grafeno daleles. Katalizatorių katalizinio aktyvumo deguonies redukcijos bei deguonies išsiskyrimo reakcijoms tyrimas bus atliekamas naudojant sukamą disko-žiedo elektrodą. Šie tyrimai bus atliekami Cheminės inžinerijos skyriuje Lisabonos technikos institute/universitete, Portugalijoje vadovaujant dr. Diogo Santos.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Aldona Balčiūnaitė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0095) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
 
Teorinis deimanto NV centro fotojonizacijos tyrimas (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0099)
Projektas skirtas NV centro deimante fotojonizacijos iš pagrindinės ir iš sužadintos būsenų teoriniam tyrimui. Projekto metu gauti nauji rezultatai bus naudingi įvairiems NV centro taikymo aspektams: fotoelektriniam sukinio nuskaitymui bei galimam deimanto lazerių NV centro pagrindu kūrimui. Gauti rezultatai padės nustatyti eksperimentinius parametrus, kuriems esant fotojonizacijos mechanizmas yra silpniausias arba stipriausiais.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Lukas Razinkovas
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0099) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Stažuotė Malmės universitete, Švedijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0100)
Pastaraisiais metais atsinaujinanti energetika sulaukia vis didesnės tarptautinės bendruomenės dėmesio, ką įrodo 2015 m. beveik dviejų šimtų valstybių pasirašyta Paryžiaus klimato kaitos sutartis, nurodanti jog šalys imsis veiksmų siekiant padidinti energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių. Remiantis tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros prognozėmis iki 2030 metų šios šalys padvigubins atsinaujinančios energijos gavybos apimtis dvigubai iki 36 % visos generuojamos energijos, kas lems 1,1 % globalų ekonomikos augimą (apytiksliai sudarys 1,3 trilijono dolerių) [1]. Vienas iš "žaliosios" energijos šaltinių tipų energija iš bioatliekų ir organinių medžiagų. Pastarajį dešimtmetį didelio mokslo bendruomenės dėmesio susilaukė fermentų ir/ar mikroorganizmų panaudojimas bioelektronikos įrenginių kūrimui ir vystymui. Šie bioelektronikos įtaisai geba paversti biokuro (alkoholiai, gliukozė, kiti angliavandeniai) cheminę energiją į elektros energiją. Biologinėse sistemose, kur gausu alkoholių, gliukozės, molekulinio deguonies ir kitų medžiagų šie junginiai galėtų būti pagrindiniai fermentinių bioelektrodų kuro šaltiniai. Tokie bioelektrodai galėtų būti taikomi ir implantuojamuose gliukozės jutikliuose, skirtuose sekti gliukozės koncentraciją diabetu sergantiems žmonėms. Be to, tokie elektros energiją generuojantys bioelektronikos elementai gali būti kuriami panaudojant mikroorganizmus, kurie savo ruožtu iš įvairių maisto pramonės, gyvulininkystės bei žemdirbystės atliekų galėtų generuoti elektros srovę. Fermentinių ir mikroorganizmų inicijuotų bioelektronikos elementų kūrimo, jų charakterizavimo ir tyrimo metodikų įsisavinimas stažuotės metu padėtų stažuotojui ženkliai pakelti mokslinę kompetenciją tokiu būdu prisidedant prie vienos iš ES prioritetinių mokslo krypčių - alternatyvios energetikos kūrimo ir vystymosi.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Rokas Žalnėravičius
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0100) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje ENEA Casaccia C.R.E tyrimų centre, Optinių komponentų grupėje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0102)
Tyrimo tema yra susijusi su labai didelio atspindžio (>99.9%) metalinių veidrodžių, sustriptintų dielektriniais sluoksniais, taikymais lazerinėse ir kosmoso srityse. Projekto metu bus sujungtos preciziško paruošimo (FTMC) ir išsamios struktūros charakterizavimo (ENEA) žinios. Šis tyrimas padės geriau suprasti tokių metalinių – dielektrinių struktūrų formavimasi ir bus parinktos optimalios medžiagų kombinacijos. Šis etapas yra reikalingas tolimesnei didelės galios lazerinių sistemų ir kosomoso optikos taikymų plėtrai.
 
Projekto dalyvis(-ė) - Alexandr Belosludtsev
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0102) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
2019 m. įvykdyti projektai
Kompetencijos kėlimas mokslo renginyje užsienyje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0041)
Projekto tiklas - kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje. Projektas bus vykdomas 2019 m. gegužės mėn. 25 - birželio mėn. 02 dienomis. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus pristatomas pranešimas tema “Nitrogen-Doped Carbon Catalysts Modified with Au-M (M = Co, Ni, Cu) Nanoparticles as the Anode Material for Direct Borohydride-Hydrogen Peroxide Fuel Cells" tarptautinėje 235th ECS Meeting konferencijoje, Dalase (JAV). Pristatomas darbas yra skirtas kataliziatorių, kuriuos būtų galima pritaikyti šarminiuose kuro elementuose, tyrimui. Pastaruoju metu didelis dėmesys yra skiriamas kuro elementuose naudojamų medžiagų paieškai bei tauriųjų elementų, įeinančių į katalizatorių sudėtį, kiekio mažinimui, taip siekiant sumažinti jų kainą. Kuro elementai – tai vienas iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kurių veikimo principas remiasi kuro oksidacija ant anodo ir deguonies redukcija ant katodo. Šie kuro elementai yra perspektyvūs energijos šaltiniai, nes yra nedidelio svorio ir veikia žemoje temperatūroje, lengvai pritaikomi transporto bei namų ūkio reikmėms. Projekto metu bus pristatomas katalizatorių aktyvumas gautas naudojant laborotorijoje sukonstruotą natrio borhidrido - vandenilio peroksidobei kuro elemento prototipą. Katalizatoriai buvo suformuoti nusodinant Au-Co, Au-Ni, Au-Cu nanodaleles ant iš medienos (alksnio) gautos ir N-dopuotos anglies. Šioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje įgysiu daug naujos mokslinės patirties, susipažinsiu su pasaulinio lygio mokslininkais, dalyvaujančiais šioje konferencijoje. Dalyvavimas konferencijoje, pranešimų bei paskaitų klausymas leis pakelti kvalifikaciją katalizinių procesų taikymo srityse. Renginyje pristatyti žodiniai ir stendiniai (vizualiniai) pranešimai suteiks naujų žinių apie šiuolaikinius pasiekimus, tendencijas ir perspektyvas naujų medžiagų, fotoelektros reiškinių bei homogeninių ir heterogeninių cheminių reakcijų mechanizmo tyrimo ir taikymo srityse.
 
Projekto rezultatai
Pristatytas žodinis pranešimas.
 
Projekto dalyvė - Aldona Balčiūnaitė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0041) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Mokslininko išvyka į LAMP 2019 konferenciją (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0090)
THz vaizdinimas yra perspektyvi technologija. taikymams saugumo, biomedicinos srityse, pramonės gaminių kokybės kontrolei. Šaltinių, detektorių ir optinių elementų THz dažnių spinduliuotei tobulinimas yra svarbus siekiant atpiginti šią technologiją, miniatiūrizuoti vaizdinimo sistemas. Vienas iš būdų padaryti THz optines sistemas kompaktiškesnėmis yra naudoti difrakcinius optinius elementus – zonines Frenelio plokšteles (ZFP). Šiomis plokštelėmis galima pakeisti sferinius lęšius, tokiu būdu sumažinant elemento storį dešimtis kartų. Vienas iš būdų gaminti ZFP elementus – lazerinė abliacija. Apdirbimas lazeriu leidžia gaminti norimus elementus sąlyginai paprastu vieno žingsnio procesu, nenaudojant pagalbinių kaukių ar medžiagų. Šiame darbe bus pristatomi metalo ir silicio ZPF elementų, naudojant abliaciją fokusuotu lazerio pluoštu rezultatai. Aptariama optinių elementų, skirtų 0,6 THz ir 4,75 THz dažnių sritims gamyba ir jų optinės savybės. Norint ZPF elementų gamybą padaryti patrauklią vartotojui, svarbu mažinti gamybos trukmę (didinti abliacijos spartą), tačiau abliacija didele sparta gali lemti šiurkštaus paviršiaus susidarymą. Šiame pranešime bus nagrinėjama apdirbimo režimo (abliacijos spartos) įtaka abliuoto silicio pralaidumui THz spinduliuotei ir gamybos našumui.
 
Projekto rezultatai
Pristatytas žodinis pranešimas.
 
Projekto dalyvis - Simonas Indrišiūnas
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0090) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Konferencija "Goldschmidt 2019" (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0092)
Pagrindinis dalyvavimo konferencijoje „Goldschmidt 2019“ tikslas yra pristatyti žodinį pranešimą „Isotopes and novel tracers in atmospheric research“ reprezentuojantį atliktus darbus. Po pranešimo planuojama diskusija apie stabiliųjų izoptopų panaudojimą aerozolio dalelių tyrimuose su kolegomis iš užsienio institucijų, užmezgami kontaktai su šioje srityje besidarbuojančiais mokslininkais iš užsienio institucijų, bei aptariamos galimo bendradarbiavimo galimybės su šioje srityje aktyviai dirbančiais mokslininkais. Ne ką mažiau savrbus tikslas yra išklausyti kitų dalyvių pranešimus apie naujausius tyrimų metodus, jų taikymus bei jau gautus naujausius rezultatus. Konferencijos metu siekama pristatyti savo atliktus darbus, reprezentuoti stabiliųjų isotopų laboratoriją ir galimai rasti potencialių užsakovų, bei užmegzti bendradarbiavimo ryšius su kolegomis iš užsienio institucijų.
 
Projekto rezultatai
Pristatytas žodinis pranešimas.
 
Projekto dalyvė - Agnė Mašalaitė-Nalivaikė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0092) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Doktoranto išvyka į tarptautinę konferenciją (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0101)
Projekto „Doktoranto išvyka į tarptautinę konferenciją“ tikslas yra pakelti mokslinę kvalifikaciją pristatant doktorantūros metu pasiektus mokslinius rezultatus bei susipažįstant su naujausiais moksliniais pasiekimais tarptautinėje konferencijoje „15th International Conference on Laser Ablation (COLA2019)“, vyksiančioje JAV. Išvykos metu bus pristatytas pranešimas, kurio tema susijusi su našia lazerine abliacija ultratrumpaisiais impulsais ir abliacijos panaudojimas trimačių paviršių struktūravimui. Išvykos rezultatas – mokslinių rezultatų pristatymas ir mainai tarptautiniame aukščiausiame lygmenyje.
 
Projekto rezultatai
Pristatytas žodinis pranešimas.
 
Projekto dalyvis - Andrius Žemaitis
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0101) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Mokslinio pranešimo pristatymas LAMP moksliniame kongrese (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0139)
Projekto tikslas: perskaityti pranešimą "Thermal effect to photopolymerization process" 8-ame tarptautiniame kongrese "Laser Advanced Materials Processing". Šiame pranešime bus analizuojama terminio proceso įtaka fotopolimerizacijos procesui, naudojant keturių pluoštų interferencinę sistemą ir iš anksto pašildytą bandinį bei skirtingas dujines aplinkas.Norint formuoti tikslius mikrodarinius fotopolimerizacijos procesais paremtais metodais, reikia gerai suprasti foto-cheminius mechanizmus vykstančius fotopolimerizacijos proceso metu. Tokie tyrimai leidžia optimizuoti eksperimentines sistemas ir parinkti tinkamą fotopolimerų sudėtį, taip pat įgalina formuoti itin didelės skiriamosios gebos mikrodarinius.
 
Projekto rezultatai
Pristatytas žodinis pranešimas.
 
Projekto dalyvis - Evaldas Stankevičius
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0139) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Mokslinio pranešimo pristatymas tarptautinėje konferencijoje COLA 2019 (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0144)
Plečiantis plokščiųjų ekranų, fotonikos, mikro-fluidikos, optoelektronikos bei optikos rinkoms atsiranda didelis skaidrių medžiagų apdirbimo technologijų poreikis pasauliniu mastu. Apdirbimo kokybės reikalavimai taip pat smarkiai auga. Reikalingi apdirbimo procesai, užtikrinantys precizinę apdirbimo kokybę bei didelę spartą. Lazerinis skaidrių terpių raižymas yra viena iš itin perspektyvių technologijų minėtame kontekste. COLA 2019 konferencijos pranešime ketinama pristatyti naujausius tūrinio skaidrių terpių modifikavimo tyrimus formuojant pluoštą lazerine technologija pagaminta kūgine prizme. Šie rezultatai yra unikalūs, nes demonstruoja optinių elementų gamybos lazerine technologija galimybes, bei tuo pačiu pateikia tokių optinių elementų taikymo galimybes bei konkrečius tyrimus. Pranešime bus aptarta hibridinė kūginės prizmės gamybos technologija panaudojant femtosekundinius impulsus medžiagos abliacijai, bei nuolatinės veikos CO2 lazerinį šaltinį paviršiaus poliravimui. Taip pat bus pateikti tokių hibridine technologija suformuotų optinių elementų charakterizavimo, pluošto formavimo tyrimai. Galiausiai bus pateikti šių elementų pritaikymo tyrimai – stiklo tūrinės modifikacijos tyrimai kūgine prizme suformuotu Beselio pluoštu. Mūsų žiniomis šie rezultatai yra unikalūs ir bus pademonstruoti pirmą kartą tarptautiniu mastu.
 
Projekto rezultatai
Pristatytas žodinis pranešimas.
 
Projekto dalyvis - Paulius Gečys
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0144) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Kompetencijos kėlimas tarptautiniame simpoziume 50th ISEO 2019 (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0164)
A. Judžentienės dalyvavimas tarptautiniame simpoziume ISEO 2019 ("50th The International Symposium on Essential Oils 2019") su stendiniu, o esant galimybei - žodiniu pranešimu. Pranešimo tema : "Netipiški paprastojo kiečio (Artemisia vulgaris L.) augančio Lietuvoje eterinių aliejų chemotipai" ("Atypical chemical profiles of Lithuanian mugwort (Artemisia vulgaris L.) essential oils").
 
Projekto rezultatai
Pristatytas stendinis pranešimas.
 
Projekto dalyvė - Asta Judžentienė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0164) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Dalyvavimas tarptautinėje fotochemijos konferencijoje (ICP 2019) (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0165)
Projekto tikslas yra suteikti jaunajam mokslininkui Dr. A. Vyšniauskui galimybę dalyvauti tarptautinėje fotochemijos konferencijoje ICP 2019, pristatyti mokslinę veiklą pasaulinei fotochemikų bendruomenei, susipažinti su naujausiais moksliniais rezultatais fotochemijos srityje ir užmegzti ryšius su aukšto lygio mokslininkais.
 
Projekto rezultatai
Pristatytas žodinis pranešimas.
 
Projekto dalyvis - Aurimas Vyšniauskas
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0165) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Kompetencijos kėlimas pasauliniame kongrese WOCMAP VI (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0199)
J. Būdienės dalyvavimas pasauliniame kongrese WOCMAP 2019 ("6th World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human and Animal Welfare (WOCMAP VI)" su žodiniu pranešimu.Pranešimo tema: „Biologiškai aktyvių antrinių metabolitų tyrimai industrinėse kanapėse (Cannabis sativa L.) auginamose Lietuvoje“ (Investigations of bioactive secondary metabolites in industrial (fibre-type) hemps (Cannabis sativa L.) cultivated in Lithuania).
 
Projekto rezultatai
Pristatytas žodinis pranešimas.
 
Projekto dalyvė - Jurga Būdienė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0199) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0203)
Projekto tikslas - dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje, pristatyti mokslinius rezultatus tarptautinei mokslo bendruomenei bei įgyti kompetenciją atsinaujinančios energetikos bei kuro elementuose naudojamų medžiagų gavimo bei juose vykstančių procesų tyrimuose, surasti naujus partnerius užsienyje bendriems mokslinių tyrimų bei eksperimentinės veiklos projektams; pasirinkti aktualiausias tyrimų kryptis bei jas nuosekliai vystyti atsižvelgiant į šios srities vystymosi tendencijas, įgytų žinių pagrindu rengti aukštesnės vertės mokslines publikacijas chemijos srityje.
 
Projekto rezultatai
Pristatytas žodinis pranešimas.
 
Projekto dalyvė - Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0203) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Dalyvavimas užsienio konferencijoje su pranešimu (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0230)
Šiuo metu stebimas didelis susidomėjimas lazeriniu stiklo pjovimu formuojant tūrines modifikacijas bei mechaniškai atskiriant perpjautas dalis. Tokiu būdu suformuojamas itin siauras, aukštos kokybės pjūvis. Beselio pavidalo pluoštais, kurie pasižymi savirekonstrukcija bei dideliu difrakciniu nuotoliu, galima apdirbti storo (≥ 1 mm) stiklo ruošinius, tačiau pjovimo sparta vis tiek yra apribota skersiniu modifikacijų išplitimu pjovimo kryptimi. Tarptautinėje konferencijoje SPIE Optics+Photonics 2019 bus pristatomas mokslinis pranešimas apie stiklo pjovimo metodą, raižant terpę asimetriniais Beselio pavidalo lazeriniais pluoštais, kurie yra suformuojami filtruojant pluošto erdvinių dažnių spektrą. Tokiu būdu padidinama pjovimo sparta, kokybė, palengvinamas perpjautų detalių atskyrimas. SPIE Optics+Photonics konferencija yra vienas didžiausių renginių optikos ir fotonikos srityse, sutraukianti aukščiausio lygio mokslininkus. Konferencijoje išklausyti pranešimai leis susipažinti su naujausiais pasiekimais optikos ir fotonikos srityse.
 
Projekto rezultatai
Pristatytas žodinis pranešimas.
 
Projekto dalyvis - Juozas Dudutis
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0230) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0233)
Projekto tikslas – dalyvauti aukšto lygio tarptautinėje konferencijoje ir pristatyti mokslinius rezultatus, įgyti kompetencijas cheminio metalų nusodinimo srityje, populiarinti Lietuvos chemikų darbus, užmegzti naujus tiesioginio bendradarbiavimo su užsienio mokslininkais kontaktus bei aptarti būsimų projektų teikimą ES finansavimui gauti.
 
Projekto rezultatai
Pristatyti žodinis ir stendinis pranešimai.
 
Projekto dalyvis - Eugenijus Norkus
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0233) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Žodinio pranešimo pristatymas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje LAMP 2019 (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0235)
Projekto tikslas yra perskaityti mokslinį žodinį pranešimą "Laser Induced Modification of Molybdeum Disulphide Nanoplatelet Array" tarptautinėje mokslinėje konferencijoje LAMP2019, pasidalinti savo patirtimi su mokslininkais iš viso pasaulio, aplankyti lazerinių technologijų parodą. Pranešime būtų pristatyti naujausi R. Trusovo mokslinių tyrimų susijusių su molibdeno disulfido (MoS2) fizikinių savybių modifikavimu nanosekundinio lazerio spinduliuote.Vieno ir kelių sluoksnių pereinamųjų metalų dichalkogenidai, tokie kaip MoS2, MoSe2, TiSe2, WS2, NbS2, dėl savo unikalių savybių, neseniai atsirado tarp karštų tyrimų temų. Palyginti su kitais dichalkogenidais, 2D MoS2 pritraukė daugiausiai dėmesio ir buvo intensyviai tiriamas per pastaruosius keletą metų. Padidėjęs susidomėjimas šia puslaidininkine medžiaga yra dėl grafito tipo morfologijos su įdomiomis elektroninėmis, optinėmis bei katalizinėmis savybėmis. Nauji nanostruktūriniai metapaviršiai, gebantys keisti sudėtį bei fizikines savybes sužadinus jas lazerine spinduliuote, pastaruoju metu susilaukia daug dėmesio iš tyrėjų dėl jų taikymo galimybių nanofotonikos technologijose.Pagrindinis MoS2 sintezės iššūkis lieka išgaunamos medžiagos grynumas ir kristališkumas. Šiame tyrime pirmą kartą parodoma, kad amorfinių, daug defektų turinčių MoS2 nanoplokštelių apšvitinimas su žalia nanosekundinio lazerio spinduliuote, tinkamai parinkus apšvitos dozę, žymiai pagerina MoS2 nanoplokštelių kristališkumą ir grynumą. Šiame darbe taip pat buvo parodyta, kad apšvitinus MoS2 medžiagą lazerio spinduliuote, galima pasiekti organinių junginių pašalinimą ir medžiagos sudėties transformaciją į žymiai grynesnę MoS2 medžiagą. Šis poveikis buvo patvirtintas Ramano spektroskopijos tyrimais, kurie parodė stebėtiną A1g ir E12g spektrinių smailių intensyvumo padidėjimą po lazerio apšvitos. Susintetintų medžiagų charakterizavimui buvo naudojamas skenuojantis elektronų mikroskopas (SEM), Ramano spektroskopija, branduolių magnetinis rezonansas.
 
Projekto rezultatai
Pristatytas žodinis pranešimas.
 
Projekto dalyvis - Romualdas Trusovas
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0235) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Dalyvavimas su kviestiniu pranešimu tarptautinėje konferencijoje "Global Summit on Catalysis and chemical engineering" (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0262)
Projekto tikslas perskaityti kviestinį pranešimą tarptautiniame renginyje: „Hybrid-type nanostructured MoS2-based electrocatalysts for water splitting", užmegzti bendradarbiavimo ryšius su šios srities mokslininkais, praplėsti ir pagilinti mokslinę kompetenciją vandenilio gavybos srityje.
 
Projekto rezultatai
Tarptautinėje konferencijoje „Global Summit on Catalysis and chemical engineering" perskaitytas kviestinis pranešimas.
 
Projekto dalyvis - Arūnas Jagminas
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0262) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0298)
Projekto tikslas - pristatyti žodinį pranešimą „Titanium suboxide synthesis by direct oxidation method" tarptautinėje konferencijoje „International Conference on Advances in Functional Materials, University of California, Los Angeles Campus, USA (AAAFM-UCLA)". Konferencijos metu bus pristatyti pagrindiniai doktorantūros metu gauti rezultatai titano suboksido plonų dangų sintezėje bei charakterizavime, pristatyti galimi šių dangų taikymai. Konferencija suteiks daug naujų žinių apie pasaulyje vykdomus naujausius mokslinius tyrimus su titano oksido ir suboksido dariniais.
 
Projekto rezultatai
Pristatytas žodinis pranešimas.
 
Projekto dalyvis - Simonas Ramanavičius
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0298) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Kviestinio pranešimo pristatymas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Photonics West 2019 (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0309)
Projekto tikslas yra sudalyvauti tarptautinėje konferencijoje Photonics West 2019 LASE, perskaitant vieną kviestinį, vieną žodinį pranešimus ir organizuojant sub-konferencijos LAMOM „Laser Applications in Microelectronic and Optoelectronic Manufacturing XXIV“ veiklą. Šioje konferencijoje bus pristatomas žodis pranešimas, J. Dudutis, R. Stonys, E.s Daknys, G. Račiukaitis, P. Gečys, Glass processing techniques: Mechanical versus laser-based, [10905-15], apie naujausius FTMC Lazerinių technologijų skyriaus mokslininkų mokslinių tyrimų rezultatus laikant lazerius stiklo apdirbimui ir palyginimui su alternatyviomis technologijomis.Sub-konferencijoje „Frontiers in Ultrafast Optics: Biomedical, Scientific, and Industrial Applications XIX“ bus pperskaitytas kviestinis pranešimas V. Stankevič, G. Račiukaitis, Complex approaches for internal modification in fused silica with femtosecond lasers, [10908-43], Pranešime apžvelgsime mūsų mokslinių tyrimų rezultatus, modifikuojant skaidrias medžiagas ultratrumpų impulsų lazeriais įvairiai manipuliuojant lazerio pluoštu.
 
Projekto dalyvis - Gediminas Račiukaitis
 
Projekto rezultatai
Konferencijos metu pristatyti du pranešimai - kviestinis ir žodinis.
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0309) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Mokslininko išvyka į SPIE Laser Damage 2019 konferenciją (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0329)
Šio projekto tikslas – dalyvio kvalifikacijos kėlimas ir rezultatų pristatymas, dalyvaujant aukšto lygio tarptautinėje mokslinėje konferencijoje SPIE Laser damage 2019. Konferencijoje bus pristatyti rezultatai iš "Femtosecond and nanosecond damage resistance of sculptured thin films" tyrimo. Taip pat šiame projekte bus keliama dalyvio mokslinė kvalifikacija klausantis žinomų užsienyje tyrėjų pranešimų.Konferencijos metu ketinama pristatyti novatorišką metodiką, kuri leidžia garinant vien didelį draustinės juosto tarpą turinčią medžiagą (SiO2) keisti individualių sluoksnių lūžio rodiklį. Tai atliekama naudojant plonų sluoksnių dengimo slystančiu kampu technologiją, kurios metu kontroliuojamas sluoksnių porėtumas keičiant garinimo kampą. Tokiu būdu suformuojamos daugialsuoksnės dangos, kurios ištestuotos lazerinėse sistemose.
 
Projekto dalyvis - Tomas Tolenis
 
Projekto rezultatai
Pristatytas žodinis pranešimas.
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0329) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Mokslininko išvyka į "OSA Optical Interference Coatings" 2019 konferenciją (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0342)
Šio projekto tikslas – dalyvio kvalifikacijos kėlimas ir rezultatų pristatymas, dalyvaujant aukšto lygio tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "OSA Optical Interference Coatings" 2019. Konferencijoje bus pristatyti rezultatai iš "Plasmonic properties of silver nanoparticles formed by thermal evaporation technique" tyrimo. taip pat šiame projekte bus keliama dalyvio mokslinė kvalifikacija klausantis kitų, žinomų užsienyje, tyrėjų pranešimų. Bus sužinomos naujausios optinių dangų mokslinių tyrimų kryptys pasauliniu mastu, bei sustiprinti ir užmegzti kontaktai su kitų šalių tyrėjais.
 
Projekto dalyvis - Audrius Valavičius
 
Projekto rezultatai
Pristatytas stendinis-žodinis pranešimas.
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0342) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje RANC2019 (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0344)
Projektas suteiks galimybę susipažinti su naujausiais moksliniais pasiekimais, aptarti srities raidos perspektyvas, bendrų tarptautinų projektų pateikimo galimybes, pristatyti ir diskutuoti gautus rezultatus. Bus perskaitytas kviestinis pranešimas, pristatytas stendinis pranešimas, be to, bus pateiktas mokslinis straipsnis į žurnalą su ISI indeksu.
 
Projekto dalyvė - Galina Lujanienė
 
Projekto rezultatai
Konferencijos metu pristatyti du pranešimai - kviestinis ir žodinis (organizatorių sprendimu vietoje stendinio pranešimo buvo suteiktas žodinis).
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0344) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Amperometrinis elektroporacijos poveikio mielių ląstelėms tyrimas (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0353)
Projekto tikslas yra vienoje didžiausių elektrochemijos konferencijų "70th Annual meeting of the international Society of Electrochemistry" pristatyti žodinį pranešimą. Pranešimas jau yra patvirtintas ir įtrauktas į konferencijos programą. Šio projekto metu taip pat planuoju užmegzti kontaktus su biosensorių technologija dirbančių laboratorijų atstovais, sustiprinti jau turimas mokslines pažintis. Siekiami rezultatai yra sužinoti aktualias elektrochemijos srityje analizuojamas problemas, pasisemti idėjų bei sprendimų tolimesniems tyrimams, užmegzti ryšius su potencialiais partneriais tarptautinių projektų įgyvendinimui, parvežti žinių bei įgūdžių iš konferencijoje organizuojamų seminarų, mokymų bei praktinių užsiėmimų.
 
Projekto dalyvis - Povilas Šimonis
 
Projekto rezultatai
Pristatytas žodinis pranešimas.
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0353) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Kompetencijos kėlimas International Conference on Spectroscopic Ellipsometry (ICSE-8) konferencijoje pristatant pranešimą (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0392)
Šio projekto tikslas yra kelti kompetenciją dalyvaujant su pranešimu tarptautinėje mokslinėje konferencijoje International Conference on Spectroscopic Ellipsometry (ICSE-8). Pranešimas yra skirtas aptarti tyrimų rezultatus kaip charakterizuoti ir kontroliuoti plazmonais pagrįstų PC/metalas nanostruktūrų optines savybes. Gautas rezultatas yra itin svarbus pažangių, plazmoniniais reiškiniais paremtų, jutiklių ir itin kompaktiškų optinių grandinių, skirtų silicio fotonikai, taikymui.
 
Projekto dalyvis - Zigmas Balevičius
 
Projekto rezultatai
Pristatytas stendinis pranešimas.
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0392) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Kompetencijos kėlimas OSA "Optical Interference Coatings" konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0396)
Galingas lazerines sistemas sudaro daugybė įvairių optinių elementų, pavyzdžiui, aukšto atspindžio veidrodžiai, skaidrinančios dangos, poliarizatoriai ir t.t. Visi šie elementai lazeryje veikia kaip viena nepertraukiama grandinė. Norint pasiekti itin dideles lazerinės spinduliuotės galias, reikalingi atsparūs, nesugeriantys optiniai elementai. Šiuo metu populiariausi ir atspariausi tokie elementai yra gaminami interferencinių dielektrinių dangų pagrindu, tačiau vis tobulėjant technologijoms ir jie tampa ribojančiais veiksniais siekiant didesnių spinduliuotės energijų. Nanoskulptūrinių dangų formavimas yra itin perspektyvi technologija kuriant naujus optinius elementus, kurie būtų tinkami galingoms lazerinėms sistemoms. Šiuo metodu formuojamos interferencinės dangos gaunamos ne varijuojant skirtingomis medžiagomis (kaip standartinėmis technologijomis), tačiau skirtingos plonų sluoksnių optinės savybės pasiekiamos keičiant vidinę sluoksnio struktūrą. Manipuliavimas dangų struktūra nanometriniame lygmenyje leidžia ne tik gaminti optinius elementus naudojant tik vieną, pačią atspariausią, medžiagą, tačiau ir pasiekti naujas charakteristikas. Naudojant garinimo kampu serijinį dvipusį medžiagos nusodinimo būdą, galima formuoti optines anizotropines dangas iš amorfinių medžiagų. Tokios dangos gali būti pritaikomos itin atsparių lazerinei spinduliuotei fazinių plokštelių, poliarizatorių gamybai. Taigi, šio projekto metu bus parengtas pranešimas ir pristatomas konferencijoje optinių anizotropinių dangų tyrimų rezultatų pagrindu.
 
Projekto dalyvė - Lina Grinevičiūtė
 
Projekto rezultatai
Pristatytas stendinis-žodinis pranešimas.
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0396) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0431)
Projekto metu numatomas doktoranto Simo Melniko dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje OSA „Optical Interference Coatings 2019" (OIC). Konferencijoje planuojama pristatyti naujausius elektrinio lauko optimizavimo plataus spektro dispersiją kompensuojančiuose veidrodžiuose tyrimus. Šiais tyrimais siekiama padidinti dispersiją kompensuojančių dangų pažaidos ultratrumpaisiais lazeriniais impulsais slenkstį ir nustatyti pažaidos morfologijos formavimosi ir vystymosi dėsningumus. Konferencijos metu taip pat planuojama išklausyti ir peržiūrėti kitų konferencijos dalyvių pranešimus, susipažinti su kitų mokslinių institucijų atliekamais tyrimais, ieškoti bendradarbiavimo galimybių su užsienio mokslininkais, vykdančiais panašios tematikos tyrimus.
 
Projekto dalyvis - Simas Melnikas
 
Projekto rezultatai
Pristatytas stendinis-žodinis pranešimas.
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0431) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Mokslininko išvyka į Optical Interference Coatings (OIC) 2019 konferenciją (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0446)
Šiuolaikinės lazerinės technologijos reikalauja kokybiškų optinių elementų, pasižyminčių mažais sugerties bei sklaidos nuostoliais, dideliu atsparumu lazerio spinduliuotei. Optiniai elementai - tai interferencinėmis dangomis padengti įvairios geometrijos optiniai pagrindukai, kurių savybės turi atitikti tam tikrus reikalavimus, pavyzdžiui, mažas paviršiaus šiurkštumas (<0,2-0,5 nm), maža optinė sugertis, didelis plokštiškumas (λ/10), mažas įvairių defektų tankis ir kt. Daugelis paminėtų optinių elementų savybių parametrų tiesiogiai priklauso nuo optinės medžiagos – įvairių stiklų ir kristalų (SiO2, Al2O3, LiB3O5, Co2+:MgAl2O4 ir kt.) – apdirbimo, t.y. nuo šlifavimo ir poliravimo. Vienas pagrindinių iššūkių – kaip padidinti optinių elementų atsparumą lazerio spinduliuotei. Skaidrinančių dangų arba bet kurių dangų su dideliu optiniu pralaidumu atsparumui didelę įtaką daro pagrinduko poliravimo kokybė. Šlifavimo ir galutinio poliravimo metu optiniuose paviršiuose susiformuoja įvairūs rėžiai, mikrotrūkiai, įskilimai, kurie dažnai būna pripildyti poliravimo liekanų ir paslėpti (užtrinti) po šių liekanų sluoksniu, vadinamu Bilbio (angl. Beilby) sluoksniu. Tokie defektai (pažeidimai), sukurti poliravimo metu, yra vadinami popaviršiniais defektais (angl. subsurface damage - SSD) ir turi įtakos dangų atsparumui lazerio spinduliuote. Bus pristatytos išvystytos paviršių ėsdinimo plazma ir dangų formavimo technologijos, kurios leido padidinti optinių elementų atsparumą UV ir IR lazerio spinduliuotei nuo 2 iki 4 kartų.
 
Projekto dalyvis - Kęstutis Juškevičius
 
Projekto rezultatai
Pristatytas stendinis-žodinis pranešimas.
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0446) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Mokslinė stažuotė IESL-FORTH institute (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0020)
Viena iš sparčiausiai populiarėjančių mokslo šakų - gamtos inspiruoti funkciniai paviršiai ir siekimas juos dirbtinai replikuoti panaudojant aukštąsias technologijas. Periodiniai paviršiniai mikro- ir nano-dariniai, suformuoti veikiant medžiagą lazerio spinduliuote, per pastarąjį dešimtmetį tapo labai plačiai taikomi įvairiausiose srityse, bei naudojami atkartojant minėtus bio-inspiruotis paviršinius darinius. Šie lazerio inicijuoti periodiniai paviršiaus dariniai dar vaidinami raibuliais savo tekstūros profiliu ir fizikinėmis savybėmis yra labai panašūs į gamtoje sutinkamus funkcinius mikro/nano paviršius. Jie yra plačiai taikomi siekiant: padidinti Ramano sklaidos intensyvumą; pagerinti šviesos absorbcijos savybes; pakeisti medžiagos spalvines charakteristikas; gaminti kombinuotus optinius elementus; struktūrizuoti bio-jutiklius; kontroliuoti medžiagų paviršiaus drėkinimą. Paviršiaus drėkinimo kontrolė ir visiško nedrėkinimo atvejis susilaukė daug dėmesio kuriant savaime nusivalančius, nešlampančius paviršius. Visiškai drėkinantys paviršiai ir jų panaudojimas ypatingai svarbus sakyčių tekėjimo valdyme mikro-fluidiniuose įrenginiuose medicinoje. Pagrindinis mokslinės išvykos projekto tikslas atlikti mokslinius tyrimus IESL-FORTH institute, Graikijoje, susijusius su drėkinimo savybių kontroliavimu lazerio inicijuotais periodiniais paviršiniais dariniais.
 
Projekto dalyvis - Mindaugas Gedvilas
 
Projekto rezultatai
Vizitas buvo itin reikšmingas mokslininko kompetencijos kėlimui. Išvykos metu buvo pasiekta svarbių rezultatų tiriant drėkinimo savybių kontroliavimą lazerio inicijuotais periodiniais paviršiniais dariniais.
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0020) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0034)
Aktyvių nanostruktūrizuotų katalizatorių kūrimas, jų savybių tyrimas yra itin aktualus, todėl mokslinės stažuotės metu bus tiriamos katalizatorių, kuriuos būtų galima pritaikyti šarminiuose kuro elementuose, katalizinės savybės. Kuro elementai – tai vienas iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kurių veikimo principas remiasi kuro oksidacija ant anodo ir deguonies redukcija ant katodo. Šie kuro elementai yra perspektyvūs energijos šaltiniai, nes yra nedidelio svorio ir veikia žemoje temperatūroje. Projekto metu bus siekiama ištirti katalizatorius, kurių sudėtyje būtų mažai arba iš vis nebūtų tauraus metalo. Katalizatorių sintezei bus naudojami cheminiai, elektrocheminiai ar sintezės mikrobangomis metodai, pagrindu pasirenkant anglies ar grafeno daleles. Katalizatorių katalizinio aktyvumo deguonies redukcijos bei deguonies išsiskyrimo reakcijoms tyrimas bus atliekamas naudojant sukamą disko-žiedo elektrodą. Šie tyrimai bus atliekami Cheminės inžinerijos skyriuje Lisabonos technikos institute/universitete, Portugalijoje vadovaujant dr. Diogo Santos.
 
Projekto dalyvė - Aldona Balčiūnaitė
 
Projekto rezultatai
Stažuotės metu ištirti katalizatoriai, kurių sudėtyje yra mažai arba išvis nėra tauraus metalo, gauti rezultatai aprašyti mokslinės veiklos ataskaitoje.
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0034) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Stažuotė Londono imperatoriškajame koledže (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0058)
Šis projektas suteiks galimybę jaunajam mokslininkui, Dr Aurimui Vyšniauskui, vykti 21 dienos stažuotei į Londono imperatoriškajį koledžą Jungtinėje Karalystėje. Stažuotės metu bus tiriami nauji BODIPY klasės klampos sensoriai - unikalios fluorescuojančios molekulės, kurių pagalba įmanoma matuoti klampą itin mažuose (mikrometro eilės) objektuose, kas yra itin sudėtinga. Stažuotės tikslas yra nustatyti naujų BODIPY fluoroforų tinkamumą klampos matavimams liposomose ir ląstelėse. Rezultatai leis daug geriau suprasti kaip fluoroforo struktūra įtakoja jo jautrumą klampai, kas palengvins jų patobulintų variantų kūrimą. Šie eksperimentai bus platesnio mokslinio darbo dalis, kurį Dr A. Vyšniauskas atlieka Fizinių ir technologijos mokslų centre, molekulinių darinių fizikos skyriuje. Taip pat ši stažuotė leis jaunajam mokslininkui sutvirtinti ryšius su aukšto lygio moksline grupe.
 
Projekto dalyvis - Aurimas Vyšniauskas
 
Projekto rezultatai
Mokslininkas užmezgė naujų konktaktų su Imperial College London mokslininkais ir įgyjo naudingos praktinės patirties dirbant su liposomomis, gyvomis ląstelėmis bei daugiau žinių apie skirtingus ląstelių inkubacijos metodus norint įterpti fluoroforus į ląstelę. Ši patirtis padės ateityje geriau planuoti būsimų klampos jutiklių, kurie daugiausiai yra taikomi biologiniuose objektuose, molekulines struktūras, jos bus labiau suderinamos su ląstelėmis ir kitais biologiniais mėginiais.
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0058) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Pavienių fotonų šaltiniai heksagoniniame boro nitride (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0085)
Projektas skirtas pavienių fotonų šaltinių heksagoniniame boro nitride teoriniam tyrimui. Ekperimentiškai pavienių fotonų šailtiniai šioje medžiagoje atrasti 2016 m., bet kol as nėra aiški fizikinė emisijos priežastis. Sutariama, kad emisiją lemia taškiniai defektai. Šis projektas skirtas bendram Fizinių ir Technologijos Mokslų Centro (FTMC) mokslininko dr. A. Alkausko ir University of California Santa Barbara (UCSB, JAV) profesoriaus Chris G. Van de Walle darbui siekiant išsiaiškinti šių defektų prigimtį. Konkrečiai, bus tiriami įvairūs priemaišinio anglies kompleksai (C-C dimerai). Projekto metu dr. A. Alkauskas praleis vieną mėnesį vizituodamas prof. C. G. Van de Walle.
 
Projekto dalyvis - Audrius Alkauskas
 
Projekto rezultatai
Stažuotės metu atlikti elektroninės struktūros skaičiavimai naudojant hibridinius funkcionalus, jų analizė, gautų rezultatų pagrindu rašomas straipsnis.
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0085) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Kompozitinių plonų sluoksnių, užgarintų GLAD technologija, tyrimas (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0110)
Pagrindinis projekto tikslas yra suformuoti skulptūrines dangas iš kompozitinių medžiagų. Veiklos metu ketinama formuoti plonus sluoksnius iš sudėtingų kompozitinių medžiagų (Eu:Y2O3, Nd:YAG ir kt.) naudojantis garinimo kampu technologija. Bus tiriamos plonų nanostruktūrizuotų sluoksnių stechiometrinės, optinės ir struktūrinės savybės bei jų priklausomybės nuo garinimo parametrų. Sėkmingo projekto įgyvendinimo atveju bus žinomos garinimo sąlygos reikiamai dangos stechiometrijai ir nanostruktūrai pasiekti, kurios gali būti naudojamos kontroliuojamų parametrų fotoliuminescencijai pasiekti.
 
Projekto dalyvis - Tomas Tolenis
 
Projekto rezultatai
Mokslinės stažuotės ataskaita.
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0110) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Jonų implantacijos metodo taikymas vertinant neutronų apšvitos poveikį RBMK reaktoriaus grafito morfologijai (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0112)
Vykdant Ignalinos atominės elektrinės uždarymo darbus susiduriama su apšvitinto reaktoriaus grafito utilizavimo problema. Siekiant parinkti tinkamą utilizavimo strategiją būtinas supratimas apie 14C aktyvumo profilį, cheminius ryšius bei mobilumą grafito gardelėje. 14C pasiskirstymą bei mobilumą grafito matricoje lemia apšvitos veiksnių visuma: neutronų srautas bei energija, temperatūra, grafito struktūrinė dinamika. Norint saugiai ir efektyviai tirti apšvitos poveikio procesus, būtina atkartoti reaktoriaus aplinką laboratorinėmis sąlygomis. Tam tikslui gali būti taikoma jonų implantacijos metodika. Šio projekto rėmuose planuojama FTMC Branduolinių tyrimų skyriaus doktorantės Elenos Lagzdinos stažuotė Institut de Physique Nucleaire de Lyon (IPNL, Villeurbanne, Prancūzija). Projekto tikslas - pritaikyti jonų implantacijos metodą vertinant neutronų apšvitos poveikį RBMK reaktoriaus grafito morfologijai. Stažuotės metu IPNL laboratorijoje planuojama įsisavinti grafito bandinių paruošimo jonų implantcijos eksperimentams metodiką bei naudojant IPNL esantį jonų implantatorių 400 kV ion implanter IMIO400 atlikti jonų implantaciją į RBMK grafitą aukštos temperatūros aplinkoje. Taip pat bus atlikti jonais paveikto grafito morfologijos tyrimai - tiek paviršiniai (mikroskopija, Ramano spektroskopija), tiek profilio (SIMS). Tokie RBMK grafito tyrimai šiuo metodu bus atlikti pirmą kartą. Stažuotės metu atlikti tyrimai bei gauti rezultatai bus aprašyti mokslinėje publikacijoje žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėje. Taip pat stažuotės metu gauti duomenys bus įtraukti į doktorantės disertacinį darbą.
 
Projekto rezultatai
Stažuotės metu IPNL laboratorijoje įsisavinta grafito bandinių paruošimo jonų implantcijos eksperimentams metodiką bei naudojant IPNL esantį jonų implantatorių atlikta jonų implantacija į RBMK grafitą aukštos temperatūros aplinkoje, atlikti jonais paveikto grafito morfologijos tyrimai.
 
Projekto dalyvė - Elena Lagzdina
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0112) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Impulsinio elektrinio lauko sukelto oksidacinio streso mielių ląstelėse tyrimas (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0115)
Projekto „Impulsinio elektrinio lauko sukelto oksidacinio streso mielių ląstelėms tyrimas” tikslas yra ištirti impulsinio elektrinio lauko (IEL) sukeltą stresą mielių Saccharomyces cerevisiae ląstelėms. Ląstelės bus veikiamos mikrosekundžių trukmės impulsais. Po IEL poveikio bus matuojama viduląstelinė oksidacinė būsena, ląstelės metabolinis aktyvumas, gyvybingumas bei lipidų peroksidacija pasitelkiant spektrofotometrinius metodus. Gavus tinkamą finansavimą bus įvertinta IEL įtaka proteomai pasitelkiant 2-D elektroforezę su masių spektrometrija. Gauti rezultatai padės geriau suprasti IEL sukeliamos ląstelės žūties pobudį, mechanizmus, atrasti naujus IEL taikymo būdus. Rezultatai padės efektyvesniam IEL technologijos taikymui maisto pramonėje bei modeliuojant IEL poveikį žinduolių ląstelėse.
 
Projekto rezultatai
Stažuotės metu atlikta šsami IEl poveikio mielių gyvybingumui analizė.
 
Projekto dalyvis - Povilas Šimonis
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0115) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Mokslinė stažuotė Nebraskos universitete (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0128)
Grafenas - dvimatis kristalas, sudarytas iš anglies atomų sujungtų į korio pavidalo kristalinę gardelę. Unikali sandara lemia įspūdingas šios medžiagos fizikines savybes, tokias kaip didelis elektrinis laidumas, optinis skaidrumas regimos šviesos diapozone, mechaninis tvirtumas. Tokios savybės atveria grafenui kelią įvairiems taikymams. Vienas jų - superkondensatorių gamyba. Superkondensatoriai, kurie kaupia energiją per elektriškąjį dvigubą sluoksnį, susidariusį ant elektrodų, užpildo technologinę spragą tarp įprastų kondensatorių ir baterijų. Nebraskos universitete Linkolne, JAV, "LANE" tyrėjų grupėje, vadovaujamoje Dr. Y. Lu daug dėmesio skiriama superkondensatorių tyrimams.
 
Pagrindinės tyrimų kryptys:
• Superkondensatorių energijos tankio gerinimas;
• Lanksčių superkondensatorių, skirtų naudoti nešiojamajai elektronikai, kūrimas.
 
Dr. Romuadas Trusovas, jaunasis mokslininkas iš FTMC, Lazerinių technologijų skyriaus, turintis patirties grafeno sluoksnių formavime bei modifikavime siekiant kurti lanksčius elektroninius prietaisus, atliks mokslinę stažuotę šioje grupėje. Tyrimo metu bus tiramas lazerio spinduliuote inicijuotas nanopažaidų formavimąsi grafeno sluoksiuose, bei jų įtaką grafeno taikymams energijos kaupimo prietaisų vystimui.
 
Projekto dalyvis - Romualdas Trusovas
 
Projekto rezultatai
Stažuotės metu atlikti eksperimentai padėjo nuodugniau pažinti grafeno oksido redukcijos procesą bei defektų suvaldymą. Tyrimai buvo atlikti su kitokia negu skyriaus disponuojama įranga. Užmegzti ryšiai su LANE grupe iš Nebraskos universiteto (Linkolnas, JAV). Duomenų analizė bei apsikeitimas duomenimis vyksta ir po stažuotės. Planuojama rengti bendrą mokslinę publikaciją.
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0128) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Doktoranto kvalifikacijos kėlimas stažuotėje į "Friedrich-Schiller-Universitat" Jėnoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0132)
Projekto tikslas: Įsisavinti atominių sluoksnių nusodinimo technologiją ultra plonų metalinių sluoksnių formavimui.projektu metu bus išmokta naudotis atominių sluoksnių nusodinimo aparatūra, suformuoti bandiniai su ultra plonais metaliniais sluoksniais, Atlikti bandinių morfologijos, optinių savybių matavimai. Stažuotės metu gauti rezultatai bus panaudoti, dalies doktoranto tezių rašymui, konferencijos pranešimams ir mokslinės ataskaitos paruošimui. Įgytos žinios ir įgūdžiai bus panaudoti tęsti tyrimus ir Lietuvoje.
 
Projekto rezultatai
Stažuotės metu atliktas ultra plonų sidabro sluoksnių formavimas, charakterizavimas, optinių savybių matavimas. Gauti rezultatai bus panaudoti, dalies doktoranto tezių rašymui, konferencijos pranešimams ir mokslinės ataskaitos paruošimui. Įgytos žinios ir įgūdžiai bus panaudoti tęsti tyrimus ir Lietuvoje.
 
Projekto dalyvis - Audrius Valavičius
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0132) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Doktoranto stažuotė Graikijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0137)
Projekto „Doktoranto stažuotė Graikijoje“ tikslas – doktoranto, kaip mokslininko, kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje IESL-FORTH institute, Graikijoje. Stažuotės metu bus atliekami metalo paviršiaus lazerinio tekstūravimo hierarchinėmis struktūromis, kurios sukelia hidrofobiškumo efektą, eksperimentai. Tokių paviršių kūrimas susilaukė daug dėmesio mokslininkų bendruomenėje dėl galimybės juos panaudoti, kaip savaime nusivalančius ar trintį tarp dujų ar skysčio ir medžiagos mažinančius paviršius. Tikimasi, kad užmegztos pažintys su Graikijos mokslininkais išsirutulios į bendrus projektus ar podoktorantūrinę stažuotę. Nauji moksliniai ryšiai ypatingai svarbūs doktorantui siekiant būti matomu tarptautinėje mokslininkų bendruomenėje, tuo pačiu garsinant Lietuvos vardą ir kuriant aukščiausio lygio mokslinę produkciją.
 
Projekto dalyvis - Andrius Žemaitis
 
Projekto rezultatai
Stažuotė buvo ypatingai svarbi doktoranto kompetencijos kėlimui. Užmegzta pažinti su IESL-FORTH mokslininkais, atlikti moksliniai tyrimai kartu su geriausiais pasaulyje lazerinės biomimetikos specialistais, taip pasimokant mokslinio tyrimo subtilybių, būdingų šiai sričiai, ir išmokta dirbti su femtosekundine lazerinio apdirbimo sistema.
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0137) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Subbanginių periodinių struktūrų formavimas lydyto kvarco padėklų paviršiuje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0138)
Pagrindinis projekto tikslas - suformuoti subbangines periodines struktūras, mažesnes nei 100 nm dydžio, lydyto kvarco paviršiuje. Tokių mažų struktūrų neįmanoma pagaminti standartiniais litografiniais metodais, tokiais kaip UV litografija ar tiesioginis lazerinis rašymas, dvifotonė polimerizacija ir pan. Pagaminti nanostruktūras stažuotės metu bus naudojama litografija elektronų pluoštu bei unikali nano-replikavimo technologija. Vėliau šie nanostruktūrizuoti padėklai bus kombinuojami su optinėmis dangomis novatoriškų optinių elementų kūrimui.
 
Projekto rezultatai
Stažuotės metu vienoje geriausių pasaulio laboratorijų kartu su mokslininkais dr. Selven Virasawmy ir dr. Stefano Cabrini stiklo paviršiuje buvo formuojamos mažesnės nei 100 nm dydžio subbanginės periodinės struktūros, kurios vėliau bus naudojamos kaip pagrindai nusodinti optines dangas, kurti naujus optinius elementus, pritaikytus didelių galių lazerinėms sistemoms, jų pluoštų fazinėms savybėms kontroliuoti.
 
Projekto dalyvė - Lina Grinevičiūtė
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0138) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Mokslinė stažuotė Vienos Technologijos universitete (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0148)
Šios stažuotės metu bus atlikti fotoįskiepijimo eksperimentai Vienos technologijos universitete (TU Wien, Austrija), Medžiagų mokslo ir technologijų institute, "Additive Manufacturing Technologies" (AMT) grupėje ir susipažinta su naujausiais moksliniais tyrimais atliekamais TU Wien universitete. Fotoįskiepijimas – tai šviesa aktyvuojamas cheminis procesas, kurio metu funkcines grupes turinčios molekulės kovalentiniu ryšiu prijungiamos prie polimero matricos. Šį procesą, netiesinės sugerties dėka, galima realizuoti trimatėje erdvėje. Tai yra paprastas ir universalus būdas, leidžiantis modifikuoti fizikines ir chemines įvairių polimerų savybes, nes molekulių funkcinės grupės nulemia daugelį medžiagų cheminių ir fizikinių savybių. Ši technologija tveria naujas galimybes audinių inžinerijos srityje, nes trimačiai dirbtiniai karkasai, dekoruoti įvairiomis biomolekulėmis, yra žymiai artimesni natūraliems karkasams. Tokių karkasų sukūrimas leistų įgauti naujų žinių apie ląstelių elgseną natūraliame audinyje ir atvertų naujas galimybes, kuriant dirbtinius audinius ir organus.
 
Projekto rezultatai
1. Susipažinta su TU Wien disponuojama įranga ir personalu.
2. Atlikti fotoįskiepijimo eksperimentai naudojant įvairius lazerinius parametrus (impulso energiją, skenavimo greitį ir t.t.).
3. Atliktas įmobilizuotų molekulių polimero matricoje, naudojant skirtingus lazerinius parametrus, charakterizavimas, panaudojant lazerinį konfokalinį skenuojantį mikroskopą.
4. Atlikta rezultatų analizė.
 
Projekto dalyvis - Evaldas Stankevičius
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0148) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Atomo branduolio struktūros mikroskopinis modeliavimas (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0152)
Mikroskopiniai lengvųjų atomo branduolių skaičiavimai yra aktuali šiuolaikinės branduolio fizikos tema. Ši problema yra sudėtinga, nes nukleonai branduolyje yra labai stipriai sąveikaujanti sistema. Norint kiek galima tiksliau ją aprašyti, reikia naudoti realistinius dviejų nukleonų sąveikos potencialus, kurie yra nustatomi iš sklaidos eksperimentų dalelių greitintuvuose. Taip pat reikia užtikrinti naudojamų banginių funkcijų nekintamumą erdvėje (transliacinį invariantiškumą), nes branduolio savybės turi būti vienodos visur, o taip pat, kas yra labai svarbu, banginės funkcijos turi būti antisimetrinės dalelių perstatymo atžvilgiu. Naudojantis visomis šiomis sąlygomis, pavyksta aprašyti tik branduolius, susidedančius iš ne daugiau kaip šešių nukleonų. Didesnius branduolius pavyksta aprašyti tik pažeidžiant minėtus reikalavimus. Taip pat yra ir kitų problemų. Norint užtikrinti banginių funkcijų antisimetriškumą, paprastai yra naudojama harmoninio osciliatoriaus funkcijų bazė, kuri yra labai lėtai konverguojanti, t.y. norint gauti pakankamai tikslų rezultatą, reikia atlikti labai daug skaičiavimų, kas yra sudėtinga ir brangu. Konvergavimo pagreitinimui galima naudoti efektinę sąveiką, kuo yra stipri Arizonos universiteto profesoriaus Bruce Barretto vadovaujama tyrimų grupė. Kita problema yra pati skaičiavimo technika. Kadangi kelių dalelių uždavinys yra labai imlus kompiuterių resursams, reikia tobulinti pačią skaičiavimo techniką (Talmi (harmoninio oscialiatoriaus transformacijų) koeficientai, matricų struktūra ir t.t.), kad reiktų atlikti kuo mažiau aritmetinių veiksmų. Dar viena problema, kaip jau minėta, yra transliacinis invariantiškumas. Jam užtikrinti paprastai yra naudojamos Jakobi koordinates, su kuriomis banginė funkciją gaunasi labai sudėtinga. Todėl su šiomis koordinatėmis dar nėra suskaičiuotas daugiau kaip šešis nukleonus turintis branduolys. Projekto tikslas - šešių nukleonų uždavinio konvergavimui pagreitinti pritaikyti efektinę sąveiką.
 
Projekto rezultatai
Stažuotės metu buvo suderinti prof. Bruce Barretto ir FTMC atomo branduolio struktūros mikroskopiniam modeliavimui naudojami kodai.
 
Projekto dalyvis - Darius Germanas
 
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0152) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
 
2018 m. įvykdyti projektai
Dalyvavimas mokslinėje stažuotėje užsienyje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0015). Projekto dalyvis Aurimas Višniauskas

Šis projektas suteiks galimybę jaunajam mokslininkui, dr Aurimui Vyšniauskui, vykti 14 dienų stažuotei į Aarhus universitetą Danijoje, Prof Peter R. Ogilby laboratorijoje. Stažuotės metu bus tiriami BODIPY klasės klampos bei temperatūros sensoriai - unikalios fluorescuojančios molekulės, kurių pagalba įmanoma matuoti klampą bei temperatūrą itin mažuose (mikrometro eilės) objektuose, kas yra itin sudėtinga. Tyrimų metu bus koncentruojamasi ties minėtų fluoroforų tripletinių būsenų tyrimais. Rezultatai leis daug geriau suprasti kaip veikia klampos bei temperatūros sensoriai, kas palengvins jų patobulintų variantų kūrimą. Šie eksperimentai bus platesnio mokslinio darbo dalis, kurį Dr A. Vyšniauskas atlieka Fizinių ir technologijos mokslų centre, molekulinių darinių fizikos skyriuje. Ši stažuotė suteiks jaunajam mokslininkui patirties naudojantis naujomis eksperimentinėmis technologijomis ir leis užmegzti ryšius su aukšto lygio moksline grupe, kas ateityje suteiks galimybių teikti paraiškas bendriems projektams.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje / Katalizatorių katalizinio aktyvumo įvertinimas naudojant sukamą disko-žiedo elektrodą (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0063). Projekto dalyvė Aldona Balčiūnaitė

Aktyvių nanostruktūrizuotų katalizatorių kūrimas, jų savybių tyrimas yra itin aktualus, todėl mokslinės stažuotės metu bus tiriamos kataliziatorių, kuriuos būtų galima pritaikyti šarminiuose kuro elementuose, katalizinės savybės. Kuro elementai – tai vienas iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kurių veikimo principas remiasi kuro oksidacija ant anodo ir deguonies redukcija ant katodo. Šie kuro elementai yra perspektyvūs energijos šaltiniai, nes yra nedidelio svorio ir veikia žemoje temperatūroje. Projekto metu bus siekiama ištirti katalizatorius, kurių sudėtyje būtų mažai arba iš vis nebūtų tauraus metalo. Katalizatorių sintezei bus naudojami cheminiai, elektrocheminiai ar sintezės mikrobangomis metodai, pagrindu pasirenkant anglies ar grafeno daleles. Katalizatorių katalizinio aktyvumo natrio borhidrido oksidacijos ir/ar hidrolizės bei deguonies redukcijos reakcijoms tyrimas bus atliekamas naudojant sukamą disko-žiedo elektrodą. Šie tyrimai bus atliekami Cheminės inžinerijos skyriuje Lisabonos technikos institute/universitete, Portugalijoje vadovaujant dr. Diogo Santos.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Stažuotė Malmės universitete, Švedijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0075). Projekto dalyvis Rokas Žalnėravičius

Siekiama sukurti nanodaleles, nanostruktūrizuotus paviršius tankiai supakuotus ant laidaus padėklo, kurie būtų stabilūs plačiame pH intervale bei pasižymėtų didžiuliu aktyvaus paviršiaus plotu. Jų pagrindu bus konstruojami biojutikliai vandenilio peroksido molekulės detekcijai, kurie galėtų sėkmingai pakeisti Au, Pt, Pd nanodalelių, metileno mėlio ir kt. formuojamus jutiklius. Šiam tikslui pasiekti bus formuojami ir tiriami molibdeno chalkogenidų, molibdeno oksidų bei titano monoksido nanolapelinio dizaino dariniai hidroterminės sintezės keliu. Programos tikslo – kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje, užtikrinimui doktorantas važiuos stažuotis į Malmės universiteto, Biomedicinos mokslų fakulteto, profesoriaus dr. Tautgirdo Ruzgo vadovaujamą laboratoriją, kur kartu su profesoriaus grupe konstruos jutiklius MoS2 pagrindu, bei tirs jų pagrindines charakteristikas, bei panaudojimo galimybes plačiame pH intervale.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje „Superparamagnetinių kobalto ferito nanodalelių, magnetinių savybių slopimo priklausomybės tyrimas“(Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0085). Projekto dalyvė Agnė Mikalauskaitė

Siekiama ištirti superparamagnetinių kobalto feritų nanodalelių paviršiaus funkcionalizavimo bioreduktoriais įtaką jų magnetinėms savybėms. Magnetinių savybių sumažėjimas-praradimas stabilizuojant magnetines nanodaleles, didelės molekulinės masės natūraliais ar sintetiniais polimerais, baltymais, ir kitais paviršių funkcionalizuojančiais-stabilizuojančiais junginiais. Taip silpnėja jautrumas valdyti jas išoriniu magnetiniu lauku, kas lemia jų kaupimąsi gyvuosiuose organizmuose panaudojant jas diagnostikos, teranostikos bei hiperterminės terapijos metu žmogaus organizme. Sumažėjus magnetinių nanodalelių magnetinėms savybėms sumažėja ir jų funkcionalumas kas smarkiai susiaurina jų pritaikomumą ir panaudojimą. Ištyrus bioreduktorių įtaką magnetinėms kobalto ferito nanodalelių savybėms, bus atrinkti didelės molekulinės masės junginiai pasižymintys mažiausiu magnetizmo slopinimu.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0032). Projekto dalyvis Aurimas Višniauskas

Projekto tikslas yra dalyvauti centrinės Europos fotochemijos konferencijoje, pristatyti atliekamą veiklą Europos fotochemikų bendruomenei, susipažinti su naujausia moksline veikla fotochemijos srityje, užmegzti kontaktus ir ieškoti tarptautinio bendradarbiavimo galimybių su aukšto lygio Europos mokslininkais.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Kompetencijos kėlimas mokslo renginyje užsienyje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0109). Projekto dalyvė Giedrė Gricienė

Projekto tikslas yra dalyvavimas renginyje "Tarptautiniame neorganinių ir aplinkosauginių medžiagų simpoziume 2018" (ISIEM2018), siekiant pristatyti originalią tyrimų medžiagą, užmegzti ryšius su šios srities mokslininkais, ugdyti mokslinę kompetenciją.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "22nd Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry" (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0124). Projekto dalyvė Raminta Stagniūnaitė

Šio projekto tikslas yra sudalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, bei pristatyti pranešimą tema "Investigation of AuCeO2/C as electrocatalyst for alkaline fuel cells", išklausyti kitų mokslininkų pranešimus, bei kelti doktorantės kompetencijas. Šiame projekte pagrindinė doktorantės įgyvendinama veikla bus pristatyti žodinį pranešimą, kuriuo doktorantė parodys savo atliktų tyrimų rezultatus ir pasidalins jais su kitų šalių bei kitų institucijų mokslininkais, tokiu būdu reprezentuodama Lietuvos mokslininkų bendruomenę ir jos indėlį į elektrochemijos mokslą. Taip pat šiame projekte (konferencijoje) doktorantė dalyvaus kitų mokslininkų pranešimų pristatyme, bei rezultatų analizėje, kuri pateikiama stendinių pranešimų pavidale. Tokiu būdu tobulins bei gilins savo elektrochemines žinias, semsis idėjų naujiems, galbūt dar netyrinėtiems ar mažai tyrinėtiems elektrocheminiams procesams, metodams ir medžiagoms, kurie būtų naudingi bei reikalingi vykdant tolimesnius doktorantės tyrimus, susijusius su kuro elementais, tokiu būdu keldama savo kompetenciją. Šioje konferencijoje bus pristatomi tiek žodiniai, tiek stendiniai mokslininkų pranešimai, kuo siekiama sujungti viso pasaulio elektrochemijos mokslininkus, kelti jų kompetencijas, ugdyti mokslinės bendruomenės gebėjimą bendradarbiauti, tokiu būdu gerinant planetos gyventojų gyvenimo sąlygas, pvz. kuro elementų naudojimas kaip alternatyvios, švaresnės, savaime atsinaujinančios energijos šaltinį. Šio projekto tikslas tapti šios mokslininkų bendruomenės dalimi.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje PHYSOR 2018: Reaktorių fizika – pagrindas efektyvesnėms sistemoms. (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0126). Projekto dalyvis Artūras Plukis
VMTI FTMC Branduolinių tyrimų skyriuje vykdomi tvarios energetikos uždaviniai - saugiai sutvarkyti branduolinių reaktorių radioaktyviąsias atliekas, pritaikant optimalias tvarkymo, utilizacijos ir saugojimo technologijas, garantuojančias ilgalaikę saugą ir minimalų jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį aplinkai ir žmogui. Tarptautinėje konferencijoje PHYSOR 2018: "Reaktorių fizika - pagrindas efektyvesnėms sistemoms" bus nagrinėjami įvairūs branduolinių reaktorių modeliavimo bei jų eksperimentinio validavimo aspektai, kurie ypač svarbūs šiuo metu charakterizuojant Ignalinos AE radioaktyviąsias atliekas, pasirenkant techninius ir technologinius sprendimus svarbius jas rūšiuojant, saugojant ar utilizuojant. Konferencijoje planuojama pristatyti MCNP6 kodu sukurtą RBMK-1500 reaktoriaus 3D modelį, skirtą radioaktyvių atliekų charakterizavimui pagal neutronų srautus Ignalinos AE reaktoriuose, bei aptarti kritinio reaktoriaus dalijimosi šaltinių tolygaus pasiskirstymo aktyviojoje zonoje problemas apsunkinančias patikimą neutronų srautų apskaičiavimą reaktoriaus konstrukcijose. Profesinis tobulėjimas ir įgytos naujos žinios apie branduolinės energetikos tendencijas pasitarnaus dėstymo VU fizikos fakultete procese. Planuojamoje dalyvauti konferencijose tikimasi rezultatų, kurie prisidės prie Lietuvai ir visam pasauliui aktualių problemų, susijusių su radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, sprendimo. Įgytos žinios bus tiesiogiai pritaikomos saugiam radioaktyviųjų atliekų sutvarkymui siekiant optimizuoti darbo sąnaudas ir kaštus panaudojant modeliavimo įrankius. PHYSOR-2018 konferencijos metu tikimasi tiek įgyti naujų žinių reikalingų profesiniam tobulėjimui, tiek pasikeisti moksline informacija, tiek susirasti partnerių tolesniam bendradarbiavimui plėtojant studijų tarptautiškumą ir stiprinant Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį pripažinimą.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje. (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0127) Projekto dalyvė Aldona Balčiūnaitė

Projekto tikslas - kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje. Projektas bus vykdomas 2018 m. gegužės mėn. 12-19 dienomis. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus pristatomas pranešimas tema “Employment of fiber-shaped cobalt modified with gold nanoparticles as anode in direct borohydride and hydrazine fuel cells” tarptautinėje 233th ECS Meeting konferencijoje, Sietle (JAV). Pristatomas darbas yra skirtas kataliziatorių, kuriuos būtų galima pritaikyti šarminiuose kuro elementuose, tyrimui. Pastaruoju metu didelis dėmesys yra skiriamas kuro elementuose naudojamų medžiagų paieškai bei tauriųjų elementų, įeinančių į katalizatorių sudėtį, kiekio mažinimui, taip siekiant sumažinti jų kainą. Kuro elementai – tai vienas iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kurių veikimo principas remiasi kuro oksidacija ant anodo ir deguonies redukcija ant katodo. Šie kuro elementai yra perspektyvūs energijos šaltiniai, nes yra nedidelio svorio ir veikia žemoje temperatūroje, lengvai pritaikomi transporto bei namų ūkio reikmėms. Projekto metu bus pristatomas katalizatorių aktyvumas gautas naudojant laboratorijoje sukonstruotą natrio borhidrido bei hidrazino kuro elemento prototipą. Katalizatoriai buvo suformuoti nusodinant Au nanodaleles ant kobalto pasluoksnio, nusodinto ant vario paviršiaus (AuCofiber/Cu). Šioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje įgysiu daug naujos mokslinės patirties, susipažinsiu su pasaulinio lygio mokslininkais, dalyvaujančiais šioje konferencijoje. Dalyvavimas konferencijoje, pranešimų bei paskaitų klausymas leis pakelti kvalifikaciją katalizinių procesų taikymo srityse. Renginyje pristatyti žodiniai ir stendiniai (vizualiniai) pranešimai suteiks naujų žinių apie šiuolaikinius pasiekimus, tendencijas ir perspektyvas naujų medžiagų, fotoelektros reiškinių bei homogeninių ir heterogeninių cheminių reakcijų mechanizmo tyrimo ir taikymo srityse.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „22nd Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry“. (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0137). Projekto dalyvė Kornelija Antanavičiūtė
Projekto tikslas yra dalyvauti “22-ame Tarptautiniame elektrochemijos draugijos susitikime”, pristatyti mokslo visuomenei savo tyrimų rezultatus, pasidalinti turima patirtimi, susipažinti su naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais, užmegzti naujus kontaktus galimam bendradarbiavimui su kitų šalių mokslininkais. Šio projekto įgyvendinimas atliks labai svarbų vaidmenį doktoranto mokslinėje veikloje, nes 22-oji Tarptautinė elektrochemikų konferencija yra glaudžiai susijusi su doktoranto vykdomų darbų tematika, atsižvelgiant į šioje konferencijoje aptartų rezultatų svarba, doktorantas galės kryptingai vykdyti vertingesnius ateities darbus katalizatorių kūrimo ir taikymo srityje, įgaus naujų žinių elektrocheminių procesų srityje.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
22-oji tarptautinė elektrochemikų draugijos (ISE) konferencija "Materials Engineering and Process Optimization at Electrified Solid/Liquid Interfaces". (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0138). Projekto dalyvė Virginija Kepenienė
Dalyvavimas 22-ojoje tarptautinėje elektrochemikų draugijos (ISE) konferencijoje "Materials Engineering and Process Optimization at Electrified Solid/Liquid Interfaces". Dalyvavimas konferencijoje, tai galimybė susipažinti su naujausiais moksliniais pasiekimais bei tiesiogiai bendrauti su tyrimų autoriais. Konferencijos metu bus pristatyti du pranešimai: žodinis „Carbon Based Cobalt Catalysts for Oxygen Reduction Reaction“ bei stendinis „Carbon-Supported Gold Catalysts for Ethanol Oxidation Reaction“.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Efektyvi lazerinė abliacija skenuojant pluoštą ultra-sparčiam paviršiaus struktūrizavimui. (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0143). Projekto dalyvis Mindaugas Gedvilas

Ultra-trumpi lazeriniai impulsai dažnai naudojami medžiagų šalinimui (abliacijai) mokslo, technologijų ir medicinos srityse. Tačiau lazerio energija dažnai naudojama neefektyviai, dėl to gaunamos žemos abliacijos spartos. Siekiant efektyviai lazeriu išabliuoti plokščią bandinio paviršių, reikia optimizuoti apdirbimo parametrų rinkinį, susidedantį iš kelių kintamųjų: skenavimo greičio, atstumo tarp skenuojamų linijų, pluošto dėmės dydžio. Todėl rasti optimalią konfigūraciją apdirbimo parametrų rinkiniui, didžiausiai galimai lazerinės abliacijos spartai, nustatytą konkrečiai medžiagai, visada yra sunki, daug laiko ir resursų reikalaujanti užduotis. Aiškus teorinis proceso parametrų įtakos medžiagos šalinimo greičiui supratimas padidintų lazerio energijos panaudojimą ir lazerinės abliacijos spartą. Šiame darbe pristatomas naujas plokščio paviršiaus abliacijos skenuojamu pluoštu teorinis modelis. Modelyje atsižvelgiama į abliacijos slenksčio sumažėjimą ir abliacijos gylio įsisotinimą, didėjant impulsų skaičiui vienoje vietoje. Darbe buvo teoriškai skaičiuojama ir eksperimentiškai matuojama abliacijos spartos priklausomybė nuo pluošto dėmės dydžio ir skenavimo greičio apdirbamo vario paviršiui. Skenuojantis elektroninis mikroskopas ir adatinis profilometras buvo naudojami išabliuoto paviršiaus charakterizavimui ir abliacijos spartos nustatymui. Skaičiavimo rezultatai sprendžiant abliacijos modelio lygtis sutampa su eksperimentiniais rezultatais. Rastas optimalus abliacijos parametrų rinkinys ir efektyvi abliacija buvo panaudota trimačių funkcinių darinių rašymui vario paviršiuje.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Dalyvavimas CAST (CArbon-14 Source Term) projekto simpoziume Lione, Prancūzijoje, 2018 metų sausio mėn. 16-18 dienomis (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0147). Projekto dalyvė Elena Lagzdina

Vykdant Ignalinos atominės elektrinės uždarymo darbus susiduriama su apšvitinto reaktoriaus grafito utilizavimo problema. Grafitas priskiriamas ilgaamžėms didelio aktyvumo atliekoms, todėl ilgalaikiam saugojimui turi būti laidojamas geologiniame atliekyne. Dėl labai didelio apšvitinto grafito kiekio toks utilizavimo būdas reikalauja specialių inžinerinių sprendimų bei yra labai nepalankus ekonomine prasme. Be to, 14C yra mobili geologinėje matricoje ir gali patekti į aplinką bei pasklisti ekosistemose. Siekiant sumažinti atliekų kiekį bei optimizuoti utilizavimo strategiją būtinas supratimas apie 14C aktyvumą bei cheminius ryšius grafito gardelėje. Apšvitinto grafito tvarkymo problematika aktuali ne tik Lietuvoje, bet ir pasauliniu mastu. CAST (CArbon-14 Source Term) projekto simpoziume Lione, Prancūzijoje, 2018 metų sausio mėn. 16-18 dienomis bus aptariama naujausia mokslinė informacija apie 14C elgseną geologinio aliekyno sąlygomis bei bus suteikta galimybę jauniems specialistams įgyti naujų žinių bei pakelti kompetenciją.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Dalyvavimas tarptautiniame Europos Komisijos CAST (CArbon-14 Source Term) projekto simpoziume. (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0149). Projekto dalyvė Rita Plukienė
Planuojama dalyvauti tarptautiniame Europos Komisijos CAST (CArbon-14 Source Term) projekto simpoziume, skirtame C-14 migracijos mechanizmų iš radioaktyvių atliekų esančių geologinėse saugyklose tyrimams. VMTI FTMC Branduolinių tyrimų skyriuje vykdoma veikla prisidedant prie Ignalinos AE saugaus radioaktyviąsias atliekų sutvarkymo apima įvairių atliekų tame tarpe ir apšvitinto grafito charakterizavimo darbus, kuriame 14C susidarantis 13C(n, γ) ir 14N (n, p) reakcijų metu yra ribinis nuklidas, pagal kurio aktyvumą RBMK-1500 grafitas gali būti priskiriamas žemo ar vidutinio lygio radioaktyviosioms atliekoms. Siekiant pagilinti supratimą apie atliktus kitų grafitinių reaktorių panaudoto grafito tyrimus, anglies migracijos mechanizmus labai svarbu dalyvauti sausio 16-18 d. Lione, Prancūzijoje vyksiančiame simpoziume. CAST projekto rezultatai gali būti svarbūs Lietuvai, kurios Nacionalinėje radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programoje numatytas geologinis didelio aktyvumo Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų laidojimas. VMTI FTMC kaip TSO (angl. Technical Support Organization) - techninės pagalbos organizacijos veikla planuoja įsijungti į H2020/EJP1 projektą, skirtą saugiam panaudoto branduolinio kuro, didelio aktyvumo atliekų (DAA) ir kitų vidutinio aktyvumo (VAA) ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų geologiniam laidojimui, todėl dalyvavimas šiame simpoziume sutiektų papildomų žinių bei mokslinių ryšių reikalingų įsitraukiant į naują projektą, o taip pat pasitarnautų asmeniniam profesiniam tobulėjimui ir atliktų darbų sklaidai. Simpoziume planuojame pristatyti naujausius RBMK-1500 grafito priemaišų matavimus atliktus neutronų aktyvacinės analizės (INAA) metodu ir momentinių-gama aktyvacinės analizės (PGAA) metodu, palyginti juos su anksčiau INAA & GDMS metodais pamatuotomis priemaišų koncentracijomis grafite.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0158). Projekto dalyvis Rokas Žalnėravičius
Projekto tikslas - pristatyti žodinį pranešimą "Cobalt ferrite nanoparticles against multidrug resistant microorganisms" tarptautinėje konferencijoje Biomedical and Life Sciences Meeting (BLS Victoria) Collaborative Conference on Antimicrobial Resistance. Konferencijos metu bus pristatyti pagrindiniai doktorantūros metu gauti rezultatai apie špinelinės struktūros nanodalelių poveikį tiek eukariotiniams tiek prokariotiniams mikroorganizmams. Bus apžvelgta ir paminėta dalelių paviršiaus įtaka efektyviai mikroorganizmų inaktyvacijai, bei kobalto kiekio nanodalelėje reikšmė. Konferencija suteiks daug naujų žinių apie pasaulyje vykdomus naujausius mokslinius tyrimus antimikrobinių dalelių tyrimo srityje, inovatiškiausias idėjas kovos su mikroorganizmais srityje.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
"69th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry", Bolonija, Italija (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0168). Projekto dalyvė Jolita Jablonskienė
Šiuo projektu siekiama kelti kompetenciją mokslo renginyje užsienyje pristatant aukšto lygio tyrimus, kuriant efektyvias medžiagas alternatyviems elektros energijos šaltiniams, t.y., metalo jonų baterijoms. Bus pristatytas stendinis pranešimas tema "Different morphologies of MnO2 grown on graphene for supercapacitors". Ši konferencija yra svarbi tuo, kad joje bus pristatinėjami naujausi ir aktualiausi duomenys elektrochemijos srityje. Kadangi šiuo metu yra aktuali tema, - atsinaujinantys elektros energijos šaltinai. Ši tematika išlieka prioritetine ES mokslo tyrimo veiklų ir naujų technologijų vystymo kryptimi. Šiuolaikinė civilizacija yra labai priklausoma nuo elektros energijos gamybos, nuolat senkant iškasamojo kuro šaltinių (anglis, nafta, gamtinės dujos), iki šiol plačiai naudojamų elektros energijos gamyboje ir tuo pačiu didinančių aplinkos taršą, ištekliams. Ekologiškų šaltinių energijos panaudojimas elektros energijos gavybai iki šiol nėra pakankamas, kad užtikrintų nuolat augantį elektros energijos poreikį. Mobilūs, atsinaujinantys elektros energijos šaltiniai yra ypač aktualūs tiek nešiojamos elektronikos (mobilieji telefonai, nešiojami kompiuteriai ir planšetės, ir t.t.), tiek transporto srityse.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
"22nd Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry" (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0169). Projekto dalyvė Zita Sukackienė
Projekto tikslas - dalyvauti “22-ame Tarptautiniame elektrochemikų draugijos susitikime”, išklausyti aukšto lygio elektrochemijos srities mokslininkų pranešimus, pristatyti mokslo visuomenei pranešimą "Natrio borhidrido hidrolizės reakcijos tyrimas naudojant netauriuosius kobalto katalizatorius", pasidalinti turima patirtimi katalizatorių kūrimo ir jų katalizinių savybių borhidrido hidrolizės reakcijai tyrimų srityje, susipažinti su naujausiais pasaulinio lygio mokslininkų mokslinių tyrimų rezultatais, užmegzti naujus tarpinstitucinius, tarptautinius ar tarpsektorinius bendradarbiavimo galimybes, įgyti naujos patirties katalizatorių formavimo, katalizinių savybių turimų bei elektrocheminių procesų naudojimo ir taikymo srityse. Dalyvavimas šioje konferencijoje leis pakelti jaunojo mokslininko kompetenciją perspektyvių katalizatorių kūrimo ir jų katalizinių savybių tyrimų srityse. Atsižvelgiant į šioje konferencijoje aptartų rezultatų svarba, jaunasis mokslininkas kryptingai vykdys svarbesnės vertės ateities darbus, įgaus naujų žinių elektrocheminių procesų naudojimo ir taikymo srityse bei įgis aukštesnės kvalifikacijos preparatyvinės chemijos srityje.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0229). Projekto dalyvė Aušrinė Zabielaitė
Projekto tikslas - dalyvauti aukšto lygio tarptautinėje mokslinėje konferencijoje bei pristatyti pranešimą “Gold nanoparticles decorated cobalt with smooth and fiber-shaped structures as electrocatalysts for glucose oxidation”, kelti doktorantės kompetenciją elektrocheminių procesų taikymo bei tobulinimo srityse, kuro elementuose naudojamų medžiagų kūrimo bei taikymo srityse. Dalyvavimas šioje tarptautinėje konferencijoje, pranešimų bei paskaitų klausymas leis pakelti kompetenciją, tiriant kuro elementuose naudojamų medžiagų formavimo galimybes bei jų taikymą praktikoje, suteiks naujų žinių apie šiuolaikinius pasiekimus, tendencijas ir perspektyvas naujų medžiagų tyrimo ir taikymo srityje. Įgytos žinios bus ypač vertingos, vykdant tolimesnius mokslinius tyrimus, tiriant kuro elementuose vykstančius procesus.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0230). Projekto dalyvė Loreta Tamašauskaitė Tamašiūnaitė
Projekto tikslas - dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje, pristatyti mokslinius rezultatus tarptautinei mokslo bendruomenei bei įgyti kompetenciją atsinaujinančios energetikos bei kuro elementuose naudojamų medžiagų gavimo bei juose vykstančių procesų tyrimuose, surasti naujus partnerius užsienyje bendriems mokslinių tyrimų bei eksperimentinės veiklos projektams; pasirinkti aktualiausias tyrimų kryptis bei jas nuosekliai vystyti atsižvelgiant į šios srities vystymosi tendencijas, įgytų žinių pagrindu rengti aukštesnės vertės mokslines publikacijas chemijos srityje.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0233). Projekto dalyvis Eugenijus Norkus
Projekto tikslas – dalyvauti aukšto lygio tarptautinėje konferencijoje su žodiniu pranešimu, įgyti kompetencijas cheminio metalų nusodinimo srityje, populiarinti Lietuvos chemikų darbus, užmegzti naujus tiesioginio bendradarbiavimo su užsienio mokslininkais kontaktus bei aptarti būsimų projektų teikimą ES finansavimui gauti.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Mokslinio pranešimo pristatymas CLEO mokslinėje konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0259). Projekto dalyvis Evaldas Stankevičius
Lazerinė interferencinė litografija (LIL) yra patrauklus ir paprastas būdas formuoti periodinius mikrodarinius dideliame plote. Ši litografijos rūšis yra paremta kelių koherentiškų lazerio pluoštelių interferencinio vaizdo įrašymu fotojautriame polimere. Interferencinė litografija lyginant su tiesioginiu lazerinio rašymo (TLR) metodu yra žymiai našesnė technologija, nes vienos lazerinės ekspozicijos metu yra suformuojamas periodinis mikrodarinys dideliame plote, kai tuo tarpu TLR metodu tik vienas vokselis. Be to, ši technologija nenaudoja didelių vakuumą palaikančių įrenginių ar specialių kaukių ir todėl yra itin patraukli masiniam funkcinių darinių (hidrofobinių paviršių, mikrolęšių masyvų, karkasų ląstelėms auginti, mikrovamzdelių ir t.t.) gamybai. Norint formuoti tikslius mikrodarinius fotopolimerizacijos procesais paremtais metodais, reikia gerai suprasti foto-cheminius mechanizmus vykstančius fotopolimerizacijos proceso metu. Tokie tyrimai leistų optimizuoti eksperimentines sistemas ir parinkti tinkamą fotopolimerų sudėtį, siekiant suformuoti reikiamos skiriamosios gebos mikrodarinius. Šiame pranešime bus palyginamas ir analizuojamas fotopolimerizacijos procesas, naudojant nanosekundinius (35 ns) ir pikosekundinius lazerinius impulsus (300 ps), kai lazerinių impulsų smailiniai intensyvumai yra palyginami. Be to, panagrinėsime lazerinių impulsų pasikartojimo dažnio bei aplinkos dujų įtaką formuojamų darinių formai ir geometriniams parametrams.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Mokslinio pranešimo pristatymas CLEO mokslinėje konferencijoje (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0261). Projekto dalyvis Romualdas Trusovas

Grafenas – dvimatis kristalas, pasižymintis unikaliomis fizikinėmis savybėmis. Grafenas gali būti naudojamas ypatingai sparčių puslaidininkinių tranzistorių kontaktų formavimui, skaidrių kontaktų formavimui saulės energetikoje ar elektronikos įrenginiuose, šilumos nuvedimui elektroniniuose grandynuose, tvirtų kompozitinių medžiagų sintezei taip pat lanksčių elektroninių įrenginių gamybai.
Dalis grafeno formavimo metodų yra pagrįsti lazerinės spinduliuotės naudojimu. Šiame pranešime pristatomas unikalus grafeno formavimo būdas, pagrįstas medienos apšvita impulsine lazerine spinduliuote azoto atmosferoje. Eksperimentui buvo panaudota pušies medienos lenta. Bandinys buvo patalpintas į hermetišką kamerą su safyro langeliu. Kamera buvo užpildyta azoto dujomis. Lazerinei apšvitai buvo naudojamas nanosekundinis lazeris Baltic HP (Ekspla) ir pikosekundinis lazeris Atlantic (Ekpla). Abiem atvejais spinduliuotės bangos ilgis buvo 1064 nm. Lazerio pluošto judėjimas buvo valdomas galvoskeneriu. Sufokusuotu spinduliu buvo braižomi linijų masyvai ant bandinio paviršiaus. Tarpas tarp gretimų linijų buvo ų mikronai. Keičiant vidutinę lazerinės spinduliuotės galią bei skenavimo greiti buvo reguliuojama apšvitos doze. Lazerio spinduliuote paveikti bandiniai buvo tiriami Ramano spektroskopu. Tyrimai parodė, kad prie tam tikrų spinduliuotė dozes verčiu vyksta kelių sluoksnių grafeno formavimasis medyje, išreikštas dideliu 2D juostos intensyvumu lyginant su G ir D juosta. Papildomai atlikti paviršinės varžos matavimai parodė ženklų varžos sumažėjimą po lazerinės spinduliuotės poveikio Minimali paviršinė varža buvo gauta prie tos pačios dozes, prie kurios vyko geriausios kokybes grafeno formavimasis.
Šie rezultatai atveria naujas galimybės grafeno struktūrų formavimui iš atsinaujinančių išteklių. Tokia metodika suformuoti grafeno sluoksniai gali būti naudojami superkondensatorių, jutiklių bei kituose elektronikos taikymuose.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.