Mokslas

Atgal

Startiniai MTEP projektai – sėkmingam dalyvavimui ,,Europos horizontas” kvietimuose

Finansuoja Europos sąjunga NextGenerationEU


HORIZON EUROPE PROJEKTO LABAMA PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ KOMPENSAVIMAS (SUTARTIS NR. 10-038-T-0003)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - dalinai kompensuoti virš slenksčio įvertintos, bet nefinansuotos paraiškos pagal programos „Europos horizontas“ kvietimą HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01 rengimo paslaugos išlaidas.

Projekto vadovas: vyriausiasis mokslo darbuotojas G. Račiukaitis

Veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Poveiklė: Horizon Europe paraiškos rengimo paslaugų išlaidų kompensavimas

MTEP IDĖJOS TIKRINIMAS - NAUJOS KARTOS KVANTINIŲ PLAZMONINIŲ KOHERENTINĖS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ KŪRIMAS OPTINIAMS BIOJUTIKLIAMS (NKK SPŠALTINIAI) (SUTARTIS NR. 10-038-T-0004)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - patikrinti MTEP projekto idėją bei pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ Europos inovacijų tarybos (toliau - EIC), kaip EH programos III veiklos srities komponentės, priemonės „Vedlys“ (angl. EIC Pathfinder) planuojamą OPEN kvietimą 2025 m.

Projekto vadovas: vyriausiasis mokslo darbuotojas Z. Balevičius

Veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

MTEP IDĖJOS TIKRINIMAS - STIPRIOSIOS SĄVEIKOS TARP PLAZMONŲ BEI FLUORESCUOJANČIAIS DAŽAIS ŽYMĖTŲ BALTYMŲ EKSITONŲ TAIKYMAS DIDELIO JAUTRUMO BIOJUTIKLIAMS: KVANTINIŲ JUTIKLIŲ LINK (SUTARTIS NR. 10-038-T-0005)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - patikrinti MTEP projekto idėją bei pasiruošti teikti paraišką pagal pagal programos „Europos horizontas“ I veiklos srities Aukšto lygio mokslas, Marie Skladowska-Curie veiksmų grupės MSCA Postdoctoral Fellowship schemos kvietimą, vyksiantį 2025 m.

Projekto vadovė: mokslo darbuotoja E.Bužavaitė-Vertelienė

Veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

KOMPETENCIJOS KĖLIMAS DĖL INTEGRAVIMOSI Į KONSORCIUMUS TEIKIANT EUROPINES MOKSLO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTINES PARAIŠKAS (SUTARTIS NR. 10-038-T-0006)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - patikrinti MTEP projekto idėją bei pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ Europos inovacijų tarybos (toliau - EIC), kaip EH programos III veiklos srities komponentės, priemonės „Vedlys“ (angl. EIC Pathfinder) planuojamą CHALLENGES kvietimą 2024 m. tematinėje kryptyje Nanoelectronics for energy-efficient smart edge device.

Projekto vadovas: vyriausiasis mokslo darbuotojas M. Gedvilas

Veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

PROJEKTO „PASIRUOŠIMAS PODOKTORANTŪROS STAŽUOTEI FORTH MOKSLŲ CENTRE“ (SUTARTIS NR. 10-038-T-0007)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - patikrinti MTEP projekto idėją bei pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ I veiklos srities Aukšto lygio mokslas, Marie Skladowska-Curie veiksmų grupės MSCA Postdoctoral Fellowship schemos kvietimą 2025 metams.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Lazerinių technologijų skyriaus mokslo darbuotojas Andrius Žemaitis

PROJEKTO „LAZERINIU BŪDU SUFORMUOTŲ PLAZMONINIŲ DARINIŲ ANT ĮVAIRIŲ PAVIRŠIŲ OPTINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS“ (NR. 10-038-T-0008 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ kvietimą Europos mokslo tarybos (ERC) administruojamą finansavimo priemonę „Konsoliduotojo dotaciją“ (angl. „Consolidator Grant“), patikrinant MTEP idėją lazeriniu būdu suformuoti plazmoniniai dariniai kaip apsaugos nuo klastojimo žymės.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Lazerinių technologijų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas Evaldas Stankevičius
PROJEKTO „KOMPETENCIJOS KĖLIMAS DĖL INTEGRAVIMOSI Į KONSORCIUMUS TEIKIANT EUROPINES MOKSLO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTINES PARAIŠKAS“ (NR. 10-038-T-0006 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ kvietimus vykdant tarpdisciplininį projektą. Patikrinti MTEP projekto idėją bei pasiruošti teikti paraišką pagal pagal programos „Europos horizontas“ Europos inovacijų tarybos (toliau - EIC), kaip EH programos III veiklos srities komponentės, priemonės „Vedlys“ (angl. EIC Pathfinder) planuojamą Challenges kvietimą 2024 m.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Lazerinių technologijų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas Mindaugas Gedvilas
PROJEKTO „GRAFENO TERAHERCINIS SIŲSTUVAS ITIN SPARTIEMS DUOMENŲ MAINAMS MTEP IDĖJOS PATIKRINIMAS PROJEKTUI PAGAL PROGRAMOS ,,EUROPOS HORIZONTAS“ KVIETIMĄ PARENGTI“ (NR. 10-038-T-0010 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - patikrinti MTEP projekto idėją bei pasiruošti teikti paraišką pagal pagal programos „Europos horizontas“ Europos inovacijų tarybos (toliau - EIC), kaip EH programos III veiklos srities komponentės, priemonės „Vedlys“ (angl. EIC Pathfinder) planuojamą OPEN kvietimą 2025 m.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Optoelektronikos skyriaus Terahercinės fotonikos laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas Irmantas Kašalynas
PROJEKTO „PASIRUOŠIMAS DALYVAUTI EUROPOS HORIZONTO EUROPOS INOVACIJŲ TARYBOS „VEDLYS, ATVIRAS“ ŠAUKIME“ (NR. 10-038-T-0022 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - patikrinti MTEP projekto idėją bei pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ Europos inovacijų tarybos (toliau - EIC), kaip EH programos III veiklos srities komponentės, priemonės „Vedlys“ (angl. EIC Pathfinder) planuojamą „Atviras“ (angl. Open) kvietimą 2025 m.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Lazerinių technologijų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas Mindaugas Gedvilas
PROJEKTO „TIESIOGINIU LAZERINIO RAŠYMO BŪDU SUFORMUOTŲ PLAZMONINIŲ DARINIŲ ATSPARUMO ĮVAIRIOSE TERPĖSE TYRIMAS“ (NR. 10-038-T-0011 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ kvietimą Europos inovacijos tarybos (EIC) administruojamą finansavimo priemonę „Vedlys Atviras“ (angl. „Pathfinder Open“), patikrinant MTEP idėją ar lazeriniu būdu suformuoti plazmoniniai dariniai gali būti naudojami ląstelių tyrimuose ir potencialių partnerių paieška.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Lazerinių technologijų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas Evaldas Stankevičius

PROJEKTO „SILICIO SAULĖS ELEMENTŲ LAZERINIO TEKSTŪRAVIMO KAIP APLINKAI NEUTRALAUS PROCESO IDĖJOS PATIKRINIMAS HORIZON EUROPE ŠAUKIMUI PARENGTI“ (NR. 10-038-T-0014 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ II veiklos srities Pasauliniai iššūkiai ir Europos pramonės konkurencingumas, 5 veiksmų grupės Klimatas, energija ir mobilumas kvietimą HORIZON-CL5-2024-D3-02-07 tarpdisciplininį projektą.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Lazerinių technologijų skyriaus vyriausiasis mokslininkas Paulius Gečys
PROJEKTO „TERAHERCINĖS VAIZDINIMO SISTEMOS, PAGRĮSTOS HOMODININĖS DETEKCIJOS IR SPINDULIUOTĖS PLUOŠTELIO FORMAVIMO METODAIS, SUKŪRIMAS IR REALIŲ TAIKYMO GALIMYBIŲ TYRIMAS RUOŠIANTIS TEIKTI HORIZON EIC PATHFINDER TARPDISCIPLININIO PROJEKTO PARAIŠKĄ“

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ kvietimus vykdant tarpdisciplininį projektą, įvertinant Terahercinės vaizdinimo sistemos, pagrįstos homodininės detekcijos ir spinduliuotės pluoštelio formavimo metodais, optimizavimo ir realaus taikymo galimybes.

Projekto sutarties nr.: 10-038-T-0012

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Optoelektronikos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas Linas Minkevičius

PROJEKTO „PUSLAIDININKINIŲ MAŽŲ NUOSTOLIŲ GAAS METAPAVIRŠIŲ, SKIRTŲ TERAHERCINIO DAŽNIO OPTOELEKTRONIKAI, SUKŪRIMAS, OPTIMIZAVIMAS IR REALIŲ TAIKYMO GALIMYBIŲ TYRIMAS RUOŠIANTIS TEIKTI HORIZON EIC PATHFINDER TARPDISCIPLININIO PROJEKTO PARAIŠKĄ“

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - patikrinti MTEP projekto idėją bei pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ Europos inovacijų tarybos, kaip EH programos III veiklos srities komponentės, priemonės „Vedlys“ (angl. EIC Pathfinder) planuojamą OPEN kvietimą 2024 m., įvertinant puslaidininkinių mažų nuostolių GaAs metapaviršių, skirtų terahercinio dažnio optoelektronikai, kūrimo, optimizavimo ir realaus taikymo galimybes.

Projekto sutarties nr.:  10-038-T-0024

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Optoelektronikos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas Ignas Grigelionis

PROJEKTO „ULTRATRUMPŲJŲ LAZERIO IMPULSŲ PAVEIKTO EPOKSIDINĖS DERVOS IR SILICIO KOMPOZITO SAVYBIŲ ADSORBUOTI IR CHEMIŠKAI PRISIJUNGTI KATALIZATORIUS BESROVIM METALO NUSODINIMUI MOKSLINIAI TYRIMAI“ (NR. 10-038-T-0020 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ I veiklos srities Aukšto lygio moksliniai tyrimai, Marie Curie programos Postdoctoral Fellowships 2025 m. kvietimą tarpdisciplininį projektą.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Lazerinių technologijų skyriaus vyresnysis mokslininkas Karolis Ratautas

PROJEKTO „SILICIO SAULĖS ELEMENTŲ VIRŠUTINIO KONTAKTO GAMYBOS BŪDAS, MAŽINANTIS NEIGIAMĄ POVEIKĮ APLINKAI GAMYBOJE, IR PRAILGINANTIS MODULIO GYVAVIMO TRUKMĘ, IDĖJOS PATIKRINIMAS HORIZON EUROPE ŠAUKIMUI PARENGTI“ (NR. 10-038-T-0026 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ II veiklos srities Pasauliniai iššūkiai ir Europos pramonės konkurencingumas, 5 veiksmų grupės Klimatas, energija ir mobilumas kvietimą HORIZON-CL5-2024-D3-02-07 tarpdisciplininį projektą.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Lazerinių technologijų skyriaus vyresnysis mokslininkas Karolis Ratautas

PROJEKTO „MTEP IDĖJOS TIKRINIMAS – PASIRUOŠIMAS PODOKTORANTŪROS STAŽUOTEI NOTINGEMO TRENTO UNIVERSITETE“ (NR. 10-038-T-0019 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - patikrinti MTEP projekto idėją bei pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ I veiklos srities Aukšto lygio mokslas, Marie Skladowska-Curie veiksmų grupės MSCA Postdoctoral Fellowship schemos kvietimą, vyksiantį 2025 m.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Fizikinių technologijų skyriaus Mikrosistemų technologijos laboratorijos jaunesnysis mokslo darbuotojas Vladimir Astachov

PROJEKTO „NANOSTRUKTŪRIZUOTŲ ANIZOTROPINIŲ DANGŲ DEJOPALAUŽIŠKUMO IR ŠILUMOS DIFUZIJOS REIŠKINIŲ TYRIMAI“ (NR. 10-038-T-0025 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - kelti mokslininko kvalifikaciją būti konkurencingam Europos ir pasaulio projektų konkursuose bei pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ kvietimus Marie Skłodowska-Curie veiklos pasaulinei stažuotei.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Lazerinių tyrimų skyriaus vyresnioji mokslininkė Lina Grinevičiūtė

PROJEKTO „MTEP IDĖJOS TIKRINIMAS – SLYSTANČIO KONTAKTO TARP METALO IR SUPERLAIDININKO TYRIMAS BĖGIŲ TIPO ELEKTROMAGNETINĖMS SVAIDYKLĖMS“ (NR. 10-038-T-0028 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - patikrinti MTEP projekto idėją bei pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ I veiklos srities Aukšto lygio mokslas, Marie Skladowska-Curie veiksmų grupės MSCA Postdoctoral Fellowship schemos kvietimą, vyksiantį 2025 m.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyriaus mokslo darbuotojas Vilius Vertelis

PROJEKTO „OBJEKTŲ DETEKTAVIMAS IR PARAMETRIZAVIMAS KOSMINIŲ OBSERVATORIJŲ DUOMENŲ BAZĖSE“ (NR. 10-038-T-0029 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ I veiklos srities ,,Aukšto lygio mokslas“ Europos mokslo tarybos (ERC) „ERC dotacija patyrusiems“ (angl. „Advanced Grant“) kvietimą 2025 m.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Fundamentinių tyrimų skyriaus vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas Vladas Vansevičius

PROJEKTO „FAZEI JAUTRI SUB-TERAHERCINIO VAIZDINIMO SISTEMA, PRATURTINTA ERDVINIO FILTRAVIMO METODAIS IR NEURONINIAIS TINKLAIS“ (NR. 10-038-T-0030 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ veiklos ERC Starting Grant kvietimą 2025 m“ vertinant projekto poreikį Fazei jautri terahercinio vaizdinimo sistema, praturtinta erdvinio filtravimo metodais ir neuroniniais tinklais.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Optoelektronikos skyriaus mokslo darbuotojas Domas Jokubauskis

PROJEKTO „MTEP IDĖJOS TIKRINIMAS – HIBRIDINIAI PLAZMONIKOS JUTIKLIAI SKIRTI ARTIMOJO LAUKO SPEKTROSKOPIJAI TERAHERCINIAME DAŽNIŲ RUOŽE – TYRIMAI IR PRAKTINIS PRITAIKYMAS“ (NR. 10-038-T-0031 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ I veiklos srities ,,Aukšto lygio mokslas“ Europos mokslo tarybos (ERC) „ERC dotacija patyrusiems“ (angl. „Advanced Grant“) kvietimą 2025 m.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Optoelektronikos skyriaus Terahercinės fotonikos laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas Irmantas Kašalynas

PROJEKTO „PEROVSKITINIŲ SAULĖS ELEMENTŲ SUGĖRIKLIŲ PAVIRŠIAUS SLUOKSNIO LAZERINĖS PASYVACIJOS TECHNOLOGIJOS IDĖJOS PATIKRINIMAS“ (NR. 10-038-T-0032 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ II veiklos srities „Klimatas, energija ir mobilumas“ veiksmų grupės šaukimą HORIZON-CL5-2024-D3-02-07: Efektyvus išteklių panaudojimas PV gamyboje, PV naudojime ir utilizavime projektui „Perovskitinių saulės elementų sugėriklių paviršiaus sluoksnio lazerinės pasyvacijos technologijos idėjos patikrinimas“.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Lazerinių technologijų skyriaus mokslo darbuotojas Edgaras Markauskas

PROJEKTO „MTEP IDĖJOS TIKRINIMAS – NAUJOS KARTOS OPTINIŲ-AKUSTINIŲ IMUNINIŲ JUTIKLIŲ KŪRIMAS IR TOBULINIMAS (NKK SP ŠALTINIAI)“ (NR. 10-038-T-0034 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - patikrinti MTEP projekto idėją bei pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ Europos horizontas (toliau - EH), kaip EH programos I srities komponentės Aukšto lygio mokslas, Europos mokslo tarybos ( angl. ERC) viena iš priemonių parama įsitvirtinantiems tyrėjams (angl. Consolidator grant) planuojamą kvietimą 2025 m.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Nanotechnologijų skyrius vyriausioji mokslo darbuotoja Ieva Plikusienė

PROJEKTO „MTEP IDĖJOS TIKRINIMAS – OPTOELEKTRONINĖS KVANTINĖS GRANDINĖS: INTEGRACIJA IR SĄSAJOS“ (NR. 10-038-T-0036 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ I veiklos srities ,,Aukšto lygio mokslas“ Europos mokslo tarybos (ERC) „ERC dotacija patyrusiems“ (angl. „Advanced Grant“) kvietimą 2025 m.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Optoelektronikos skyriaus vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas Gintaras Valušis

PROJEKTO „MTEP IDĖJOS TIKRINIMAS – AMORFINIŲ KVANTINIŲ TAŠKU SINTEZĖ, MODIFIKAVIMAS IR TAIKYMAS BIOFIZIKINIUOSE TYRIMUOSE“ (NR. 10-038-T-0037 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ I veiklos srities ,,Aukšto lygio mokslas“ Europos mokslo tarybos (Europos mokslo tarybos „Marie Sklodowska-Curie veiksmai (MSCA) kvietimą 2024-2025 m.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Molekulinių darinių fizikos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja Renata Karpič

PROJEKTO „MTEP IDĖJOS TIKRINIMAS – EKONOMIŠKO AKIES VAIZDINIMO METODO IR SISTEMOS SUKŪRIMAS PANAUDOJANT INOVATYVIAS OPTINES SCHEMAS OPTINĖJE KOHERENTINĖJE TOMOGRAFIJOJE“ (NR. 10-038-T-0038 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - patikrinti MTEP projekto idėją bei pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ Europos inovacijų tarybos (toliau - EIC), kaip EH programos III veiklos srities komponentės, priemonės „Vedlys“ (angl. EIC Pathfinder) planuojamą OPEN kvietimą 2025 m.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Optoelektronikos skyriaus Puslaidininkių optikos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Egidijus Auksorius

PROJEKTO „TŪRINIŲ MODIFIKACIJŲ SKAIDRIOSE TERPĖSE FORMAVIMO MOKSLINIAI TYRIMAI PANAUDOJANT SAVIFOKUSACIJOS REIŠKINĮ DIDELĖS SMAILINĖS GALIOS FEMTOSEKUNDINIAIS IMPULSAIS“ (NR. 10-038-T-0039 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ I veiklos srities Europos mokslo tarybos (ERC) „ERC dotacija patyrusiems“ (angl. „Advanced Grant“) kvietimą.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Lazerinių technologijų skyriaus vyriausiasis mokslininkas Paulius Gečys

PROJEKTO „MTEP IDĖJOS TIKRINIMAS - HIBRIDINIŲ NANODALELIŲ FORMAVIMAS NAUDOJANT ITIN PLONAS HIBRIDINES DANGAS IR LAZERINĘ SPINDULIUOTĘ“ (NR. 10-038-T-0040 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ kvietimą Europos inovacijos tarybos (EIC) administruojamą finansavimo priemonę „Vedlys Iššūkiai“ (angl. „Pathfinder Challenges“) susijusią su atsinaujinančios energetikos efektyvumą didinančių medžiagų kūrimu, prisidedant prie klimato kaitos švelninimo, patikrinant MTEP idėją ar hibridinės nanodalelės suformuotos lazeriniu būdu ant įvairių paviršių gali būti naudojamos saulės energetikoje gerinant saulės šviesos sugerties efektyvumą bei atliekant potencialių partnerių paiešką.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Lazerinių technologijų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas Evaldas Stankevičius

PROJEKTO „MTEP IDĖJOS TIKRINIMAS - ELEKTROCHEMINIO ROENTGEN‘O SPINDULIŲ DIFRAKCIJOS MODULIO SKIRTO IN SITU VANDENINIŲ BATERIJŲ ELEKTRODŲ CHARAKTERIZAVIMUI“ (NR. 10-038-T-0041 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal planuojamus „Europos Horizonto (HE)“ 2025-ųjų metų darbo programos 5 klasterio veiksmų grupės „Klimatas, energetika ir judumas“ (angl. Climate, Energy and Mobility) kvietimus.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Cheminės inžinerijos ir technologijų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas Jurgis Pilipavičius

PROJEKTO „MTEP IDĖJOS TIKRINIMAS- ELEKTRINĖ SKENUOJANČIOJO ZONDO MIKROSKOPIJA LI-ION (LIČIO JONŲ) BATERIJŲ ELEKTRODŲ OPTIMIZAVIMUI“ (NR. 10-038-T-0047 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - patikrinti MTEP projekto idėją bei pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ Europos inovacijų tarybos (toliau - EIC), kaip EH programos III veiklos srities komponentės, priemonės „Vedlys“ (angl. EIC Pathfinder) planuojamą OPEN kvietimą 2025 m.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Fizinių ir technologijos mokslų centro fizikinių technologijų tyrimų skyrius mokslo darbuotojas Virginijus Bukauskas

PROJEKTO „MTEP IDĖJOS TIKRINIMAS – SUPER-GREITOS DINAMINĖS OPTINĖS KOHERENTINĖS TOMOGRAFIJOS KŪRIMAS“ (NR. 10-038-T-0048 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - patikrinti MTEP projekto idėją bei pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ Europos inovacijų tarybos (toliau - EIC), kaip EH programos III veiklos srities komponentės, priemonės „Vedlys“ (angl. EIC Pathfinder) planuojamą OPEN kvietimą 2025 m.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Optoelektronikos skyriaus Puslaidininkių optikos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Egidijus Auksorius

PROJEKTO „PASIRUOŠIMAS ERC DOTACIJOS PRADEDANTIESIEMS ŠAUKIMUI“ (NR. 10-038-T-0051 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ I veiklos srities Aukšto lygio mokslas, Europos mokslo tarybos (ERC) veiksmų grupės ERC Starting Grants schemos kvietimą.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: Mokslinių žinių surinkimas

Projekto vadovas: Lazerinių technologijų skyriaus mokslo darbuotojas Andrius Žemaitis

PROJEKTO „MTEP IDĖJOS TIKRINIMAS – NASICON TIPO SISTEMOS NATI2(PO4)3 PRITAIKYMAS NAUJOS KARTOS DEJONIZACIJOS IR NUDRUSKINIMO ELEMENTAMS“ (NR. 10-038-T-0033 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - patikrinti MTEP idėją ir jos pagrindu pasiruošti teikti paraišką Europos Horizonto (HE)“ „Europos Inovacijų Tarnybos (EIC)“ 2025-ųjų metų „Pathfinder“ programos kvietimui.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Cheminės inžinerijos ir technologijų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas Linas Vilčiauskas

PROJEKTO „MTEP IDĖJOS TIKRINIMAS – BOZE-EINŠTEINO KONDENSATAS PLAZMONINIUOSE REZONANSUOSE“ (NR. 10-038-T-0035 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - patikrinti MTEP projekto idėją bei pasiruošti teikti paraišką pagal pagal programos „Europos horizontas“ Europos inovacijų tarybos (toliau - EIC), kaip EH programos I veiklos srities komponentės ”Europos mokslinių tyrimų taryba”, priemonė patyrusiems tyrėjams (ang. Advanched Grants) planuojamą kvietimą 2025 m.

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: MTEP idėjos tikrinimas

Projekto vadovas: Lazerinių technologijų skyrius Plazmonikos ir nanofotonikos laboratorija, vyriausiasis mokslo darbuotojas Zigmas Balevičius

Naujienos Visos naujienos