Mokslas

Atgal

Nacionaliniai projektai


Mokslininkų grupių projektai

2020 - 2022 m.

 • „Molekuliniai fotosintetinės šviesorankos ir reguliacijos mechanizmai“, sutarties Nr. P-MIP-20-219 (2020 - 2022), vadovas Leonas Valkūnas
 • „Lauko aplinkos oro užterštumo indėlis vidaus patalpų oro kokybei ir įkvepiamąjai dozei“, sutarties Nr. P-MIP-20-223 (2020 - 2022), vadovė Steigvilė Byčenkienė
 • „Ilgalaikė aktyvių galaktikų tėkmių evoliucija“, sutarties Nr. P-MIP-20-260 (2020 - 2022), vadovas Kastytis Zubovas

2019 - 2022 m.

 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: „Paviršiaus inicijuotos polimerizacijos nanometrų lygmens aktyvavi-mas ir tyrimas“, sutarties Nr. P-MIP-19-279 (2019 - 2022) - vadovas Artūras Ulčinas
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: „Naujos kartos fluorescuojantys klampos jutikliai“, sutarties Nr. P-MIP-19-211 (2019  -2022) - vadovas Aurimas Vyšniauskas
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: „Aukštos skiriamosios gebos lazerinio metalo nusodinimo sistema", sutarties Nr. P-MIP-19-479 (2019 - 2022) - vadovas Genrik Mordas
2017 - 2020 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: Spartūs magnetovaržiniai procesai nanostruktūruotų manganitų sluoksnių jutikliuose, skirtuose elektromagnetinio formavimo įtaisų monitoringui, sutarties Nr. MIP-17-470 (2017 - 2020) - vadovas Voitech Stankevič
2016 - 2018 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: Kompaktiški integriniai THz komponentai ir spektroskopinio THz vaizdinimo sistemos, sutarties Nr. LAT-04/2016 (2016 - 2018) - vadovas Irmantas Kašalynas
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: Anglies elektronikos grandynas su integruotais lauko tranzistoriumi ir grafeno superkondensatoriumi detektorių moduliams, sutarties Nr. LAT-16002 (2016 - 2018) - vadovas Gvidas Astromskas
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: Netiesinis impulsinių lazerių apjungimas ir valdomų parametrų impulsų vorų generavimas, sutarties Nr. LAT-16017 (2016 - 2018) - vadovas Kęstutis Regelskis
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: Naujos kartos didelio skaisčio kompaktinis lazerinis spinduolis pažangiems kosmoso taikymams ir moksliniams tyrimams, sutarties Nr. LAT-16018 (2016 - 2018) - vadovas Andrius Baltuška
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: Bio-inspiruotų funkcinių paviršių kosminiams taikymams formavimas hibridine lazerinio-cheminio apdirbimo technologija, sutarties Nr. LAT-16024 (2016 - 2018)  - vadovas Mindaugas Gedvilas
2015 - 2017 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: Bismuto kvantiniai taškai GaAs matricoje – (BiNano), sutarties Nr. MIP-71/2015 (2015 - 2017) - vadovė Renata Butkutė
Valstybinių institucijų projektai

Pavadinimas, vadovas

 Užsakovas

Produktų saugos, sudėties ir/ar atitikties deklaruojamiems rodikliams bandymai. (2019 – 2020)
Vadovė dr. Vitalija Rubežienė

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Taktinės lauko uniformos komplektai. (2019 – 2021)
Vadovė dr. Aušra Abraitienė

Gynybos resursų agentūra prie KAM

Tekstilės gaminių laboratoriniai bandymai. (2015 - 2018)
Vadovė dr.Vitalija Rubežienė

Lietuvos kariuomenė
Tekstilės medžiagų tyrimai. (2015 - 2016)
Vadovė dr.Vitalija Rubežienė
Valstybinė ne maisto prekių inspekcija