Mokslas

Atgal

Nacionaliniai projektai


Mokslininkų grupių projektai

2022 - 2025 m.

 • „Kelių transporto priemonių aerozolio dalelių ir ekvivalentinės juodosios anglies emisijos Lietuvoje tyrimai", sut. Nr. S-MIP-22-57, vadovas S. Kecorius
 • „Meticilinui atspariu Staphylococcus aureus užkrėstų chroninių žaizdų gydymui skirto fotoaktyvaus hidrogelio kūrimas ir taikymas", sut. Nr. S-MIP-22-2, vadovė W. Melo
 • „Bešviniai perovskitai optoelektronikos prietaisams", sut. Nr. S-MIP-22-75, vadovas M. Franckevičius
 • „Porėtų dangų pagrindu pagamintos neorganinės periodinės nanostruktūros", sut. Nr. S-MIP-22-80, vadovė L. Grinevičiūtė
 • „Novatoriška poliarizacijai ir fazei jautri terahercinio vaizdinimo sistema, pagrįsta metamedžiagų komponentais", sut. Nr. S-MIP-22-76, vadovas L. Minkevičius
 • „Biologinio jutiklio kūrimas bei tobulinimas naudojant polimerų bei nanomedžiagų kompozitus ir skenuojančią elektrocheminę mikroskopiją", sut. Nr. S-MIP-22-87, vadovė I. Morkvėnaitė-Vilkončienė
 • „Biomimetinis hierarchinis mikro-nano tekstūravimas ultratrumpais lazerio impulsais paviršiaus funkcionalizavimui", sut. Nr. S-MIP-22-89, vadovas M. Gedvilas
 • „Plazminių ir impulsinio elektrinio lauko technologijų, skirtų jūrinių mikrodumblių apdorojimui, kūrimas", sut. Nr. S-MIP-22-3, vadovas V. Stankevič
 • „Hibridinės grafeno‐lantano perovskitų struktūros magnetovaržinių jutiklių taikymams", sut. Nr. S-MIP-22-66, vadovė N. Žurauskienė
 • „Artimosios infraraudonosios spinduliuotės lazeriai A3B5 nanodarinių pagrindu", sut. Nr. S-MIP-22-86, vadovė R. Butkutė
 • „Našus optinis tridimensinis vaizdinimas su optine koherentine tomografija", sut. Nr. S-MIP-22-85, vadovas E. Auksorius
 • „Pupinių augalų azoto fiksacijos ir panaudojimo optimizavimas ekologinės žemdirbystės  ekosistemoje 'NitroFixation'", sut. Nr. S-MIP-22-56, vadovė R. Barisevičiūtė 

2021 - 2023 m.

 • „Didelio masto neuroninių tinklų žemos dimensijos modelių plėtojimas ir jų panaudojimas neurostimuliacijos algoritmų kūrimui ir testavimui“, reg. Nr. P-MIP-21-8, vadovas Kęstutis Pyragas
 • „Naujos silicio struktūros efektyviai fotoelektrochemijai“, reg. Nr. P-MIP-21-124, vadovas Eimutis Juzeliūnas
 • „TSRCPA kaip alternatyvios technologijos SWIR bangos ilgių ruožo femtosekundiniams lazeriams tyrimas“, reg. Nr. P-MIP-21-133, vadovas Audrius Pugžlys
 • „Elektronų greitinimas silpnai difraguojančiais ultratrumpų impulsų lazerio pluoštais su erdvine-laikine kompensacija“, reg. Nr. P-MIP-21-255, vadovas Gediminas Račiukaitis

2020 - 2022 m.

 • „Molekuliniai fotosintetinės šviesorankos ir reguliacijos mechanizmai“, sutarties Nr. P-MIP-20-219 (2020 - 2022), vadovas Leonas Valkūnas
 • „Lauko aplinkos oro užterštumo indėlis vidaus patalpų oro kokybei ir įkvepiamąjai dozei“, sutarties Nr. P-MIP-20-223 (2020 - 2022), vadovė Steigvilė Byčenkienė
 • „Ilgalaikė aktyvių galaktikų tėkmių evoliucija“, sutarties Nr. P-MIP-20-260 (2020 - 2022), vadovas Kastytis Zubovas

2019 - 2022 m.

 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: „Paviršiaus inicijuotos polimerizacijos nanometrų lygmens aktyvavi-mas ir tyrimas“, sutarties Nr. P-MIP-19-279 (2019 - 2022) - vadovas Artūras Ulčinas
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: „Naujos kartos fluorescuojantys klampos jutikliai“, sutarties Nr. P-MIP-19-211 (2019  -2022) - vadovas Aurimas Vyšniauskas
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: „Aukštos skiriamosios gebos lazerinio metalo nusodinimo sistema", sutarties Nr. P-MIP-19-479 (2019 - 2022) - vadovas Genrik Mordas
2017 - 2020 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: Spartūs magnetovaržiniai procesai nanostruktūruotų manganitų sluoksnių jutikliuose, skirtuose elektromagnetinio formavimo įtaisų monitoringui, sutarties Nr. MIP-17-470 (2017 - 2020) - vadovas Voitech Stankevič
2016 - 2018 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: Kompaktiški integriniai THz komponentai ir spektroskopinio THz vaizdinimo sistemos, sutarties Nr. LAT-04/2016 (2016 - 2018) - vadovas Irmantas Kašalynas
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: Anglies elektronikos grandynas su integruotais lauko tranzistoriumi ir grafeno superkondensatoriumi detektorių moduliams, sutarties Nr. LAT-16002 (2016 - 2018) - vadovas Gvidas Astromskas
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: Netiesinis impulsinių lazerių apjungimas ir valdomų parametrų impulsų vorų generavimas, sutarties Nr. LAT-16017 (2016 - 2018) - vadovas Kęstutis Regelskis
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: Naujos kartos didelio skaisčio kompaktinis lazerinis spinduolis pažangiems kosmoso taikymams ir moksliniams tyrimams, sutarties Nr. LAT-16018 (2016 - 2018) - vadovas Andrius Baltuška
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: Bio-inspiruotų funkcinių paviršių kosminiams taikymams formavimas hibridine lazerinio-cheminio apdirbimo technologija, sutarties Nr. LAT-16024 (2016 - 2018)  - vadovas Mindaugas Gedvilas
2015 - 2017 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos projektas: Bismuto kvantiniai taškai GaAs matricoje – (BiNano), sutarties Nr. MIP-71/2015 (2015 - 2017) - vadovė Renata Butkutė
Valstybinių institucijų projektai

Pavadinimas, vadovas

 Užsakovas

Taktiniai kostiumai (2021 -  2024)
Vadovė dr. Aušra Abraitienė

Gynybos resursų agentūra prie KAM

Produktų saugos, sudėties ir/ar atitikties deklaruojamiems rodikliams bandymai (2021 – 2022)
Vadovė dr. Vitalija Rubežienė

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Produktų saugos, sudėties ir/ar atitikties deklaruojamiems rodikliams bandymai. (2019 – 2020)
Vadovė dr. Vitalija Rubežienė

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Taktinės lauko uniformos komplektai. (2019 – 2021)
Vadovė dr. Aušra Abraitienė

Gynybos resursų agentūra prie KAM

Tekstilės gaminių laboratoriniai bandymai. (2015 - 2018)
Vadovė dr.Vitalija Rubežienė

Lietuvos kariuomenė
Tekstilės medžiagų tyrimai. (2015 - 2016)
Vadovė dr.Vitalija Rubežienė
Valstybinė ne maisto prekių inspekcija