Mokslas

Atgal

EMTE prioritetų įgyvendinimas

LYČIŲ LYGYBĖ IR LYGIOS GALIMYBĖS FTMC: KELIAS LINK INSTITUCINIŲ POKYČIŲ

NR. 10-040-T-0004 SUTARTIS

VšĮ VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kuriuo tikslas - užtikrinti institucinius pokyčius lyčių lygybės bei lygių galimybių kontekste teisėkūros ir teisminiu, ekonominiu, švietimo, mokslininkų bei kitų darbuotojų sąmoningumo aspektais bei sudaryti mokslininkams sąlygas, leidžiančias teikti paraiškas pagal ,,Europos Horizontas“ programos kvietimus.

Veikla: Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose.

Poveiklė: Atnaujintas ir įgyvendintas FTMC Lyčių lygybės ir lygių galimybių planas bei priemonės

Finansuoja Europos sąjunga NextGenerationEU

Naujienos Visos naujienos