Mokslas

Atgal

Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas

FTMC įgyvendinamos, misijomis grįstos mokslo ir inovacijų programos:

MISIJOMIS GRĮSTŲ MOKSLO IR INOVACIJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS (NR. 02-002-P-0001)

Projekto vykdytojas:

VšĮ Inovacijų agentūra

Projekto partneriai:

Kauno technologijos universiteto konsorciumas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Asociacija Infobalt, UAB Devslate Group, UAB Novian pro, Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras, UAB Transcendent Group Baltics, UAB Getweb, UAB Acrux cyber services, UAB NRD CS, Baltijos pažangių technologijų institutas)

Vilniaus Gedimino technikos universiteto konsorciumas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos inovacijų centras, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas, Kauno mokslo ir technologijų parkas, UAB SG dujos Auto, UAB Arginta, UAB 3D Creative, UAB Ekobazė, UAB Provectus Redivivus, AB Kelių priežiūra, UAB Soli Tek R&D, UAB Nanoversa).

Vilniaus universiteto konsorciumas (Vilniaus universitetas, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, UAB Femtika, UAB Droplet Genomics, UAB Caszyme, UAB Cureline Baltic, UAB Vugene).

Projekto aprašymas:

Projektas „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ įgyvendinamas trijose prioritetinėse misijų temose pagal sumanios specializacijos prioritetus:

- „Saugi ir įtrauki e. visuomenė“ – įgyvendina Kauno technologijos universiteto konsorciumas;

- „Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“ – įgyvendina Vilniaus Gedimino technikos universiteto konsorciumas;

- „Inovacijos sveikatai“ – įgyvendina Vilniaus universiteto konsorciumas.

Misijomis skirtingose temose skatinami bendri mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektai, plėtojamos bei komercinamos verslo bei mokslo idėjos steigiant startuolius / atžalines įmones, atliekami fundamentiniai ar ankstyvosios stadijos moksliniai tyrimai, užpildomos esamos paslaugų ir infrastruktūros spragos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklai aukštuosiuose technologinės parengties lygmenyse. Projekto įgyvendinimo metu bus sprendžiamas atžalinių įmonių / startuolių inkubatorių, prototipavimo erdvių, bandomųjų gamybos linijų trūkumo klausimas. 

Projekte numatytos veiklos bus įgyvendintos iki 2026 m. balandžio mėnesio. Per šį laikotarpį bus įkurti 3 kompetencijų centrai (kiekvienoje temoje po vieną), įgyvendinti 23 MTEP projektai, sukurtas 41 prototipas bei 32 unikalūs produktai, pateikta 19 tarptautinių patentų paraiškų, paskelbtos 55 mokslinės publikacijos,  įsteigtas 21 startuolis / atžalinės įmonės.

Temoje „Inovacijos sveikatai“ Vilniaus universiteto konsorciumas siekia įkurti Genų technologijų kompetencijų centrą, kuris apjungs pažangiausios mokslinės įrangos klasterius (naujos kartos sekoskaita ir bioinformatika, citometrija ir ląstelių rūšiavimas, mikroskopija ir vaizdinimas, ląstelių kultūros, mikrobiologija, bioinžinerija ir masių spektrometrija) bei daugiadisciplininę ekspertinę mokslininkų patirtį. Tai užtikrins efektyvų naujų biomedicinos programų vykdymą ir egzistuojančių gydymo strategijų tobulinimą, ypatingą dėmesį skiriant su amžiumi susijusioms ligoms ir vėžiui. Kartu su pažangia infrastruktūra ir verslo tipo valdymo struktūra konsorciumas sieks daryti teigiamą poveikį nacionalinei MTEP pažangai, sveikatos apsaugai ir ekonomikai.

Konsorciumo vykdomi 7 misijų MTEP projektai skirti sustiprinti daugiadisciplininę ekspertinę mokslininkų patirtį, sukurti ir pasiūlyti rinkai aktualiausius MTEP produktus bei naujas mokslines žinias šiose srityse:

  1. U-LAVS - Ultra greita lazeriu indukuojama in vitro DNR fragmentų sintezė
  2. ONCOINTEGRA - Klinikinės multiomikos platformos, skirtos onkologinių ligų diagnostikai ir pažangiems terapijos sprendimams, kūrimas.
  3. GET-TOOLS - Genomo redagavimo tobulinimas kuriant TnpB ir miniatiūrinius RNR valdomus įrankius.
  4. HEMATO – universalių imunosuderinamų ląstelių, skirtų ląstelių terapijoms, kolekcijos kūrimas
  5. IMMUNO – inovatyvios ląstelių įmunoterapijos priemonės vėžinių auglių gydymui
  6. SECURE - Saugesni ir mažesni genų redagavimo įrankiai, skirti genetinių akių ligų in vivo gydymui.
  7. SINGLET - vienos ląstelės multiomika ir mikrofluidika biomediciniams taikymams.

Projekto tikslai:

„Saugi ir įtrauki e. visuomenė“ – didinti kibernetinį atsparumą ir mažinti privatumo pažeidimų bei asmens duomenų nutekėjimo rizikas, kas prisidės prie Lietuvos kibernetinio saugumo situacijos gerinimo bei užtikrins saugesnę bei įtraukesnę skaitmeninę visuomenę.

„Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“ – gerinti aplinkos kokybę ir mažinti aplinkos oro taršą prisidedant prie Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo ir skatinant tvarių sprendimų naudojimą statybos sektoriuje bei spartinant statybos rinkos transformaciją į tvarumą ir nulines atliekas.

„Inovacijos sveikatai“ – įsteigti genų  technologijų kompetencijų centrą.

Projekto veiklos:

- Investicijos į kompetencijos centrus – 3 kompetencijų centrų įkūrimas (statyba ir MTEP įrangos įsigijimas);

- Bendros misijų programos – 23 MTEP projektų įgyvendinimas;

- Inovacijų paramos ir konsultacinės paslaugos. 

Projekto vertė: 94,728 mln. Eur

Projekto finansavimas: 88,530 mln. Eur (finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis)

Naujienos Visos naujienos