Mokslas

Atgal

Parama mokslo projektams, gavusiems Europos Komisijos kokybės ženklą

Finansuoja Europos sąjunga NextGenerationEU


PROJEKTO „LAIKINIS, SPEKTRINIS IR ERDVINIS FLUORESCENCIJOS VAIZDINIMAS BEI JO REALIZAVIMAS FOTOSINTETINIŲ MEMBRANŲ PLASTIŠKUMO IŠTYRIMUI (NR. 10-036-T-0009 SUTARTIS)

VšĮ valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio tikslas - padidinti tyrėjos karjeros perspektyvas ir mokslinę kompetenciją sukonstruojant pažangią fluorescencijos vaizdinimo sistemą laikiniams, spektriniams ir erdviniams natūraliai ir su žymekliais fluorescuojančių bandinių matavimams in vivo ir in vitro, ir pritaikant šią sistemą esminių fotosintetinių membranų organizavimosi mechanizmų klausimų sprendimui.

Projekto pavadinimas: „Laikinis, spektrinis ir erdvinis fluorescencijos vaizdinimas bei jo realizavimas fotosintetinių membranų plastiškumo ištyrimui“ (angl. „Temporal, spectral and spatial fluorescence imaging, and its realisation to unravel the photosynthetic membrane flexibility)“

Projekto veikla: Programos „Europos horizontas“ akceleravimas

Projekto poveiklė: Podoktorantūros stažuotė

Projekto vadovas: Molekulinių darinių fizikos skyriaus, Ultrasparčiosios spektroskopijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja Simona Streckaitė

Naujienos Visos naujienos