Mokslas

Atgal

2022–2025 m. Mokslininkų grupių projektai

FTMC vykdomi 2022–2025 m. Mokslininkų grupių projektai.

Sutarties Nr. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Įgyvendinimo metai
S-MIP-22-57 S. Kecorius Kelių transporto priemonių aerozolio dalelių ir ekvivalentinės juodosios anglies emisijos Lietuvoje tyrimai 2022-2025
S-MIP-22-2 W. Melo Meticilinui atspariu Staphylococcus aureus užkrėstų chroninių žaizdų gydymui skirto fotoaktyvaus hidrogelio kūrimas ir taikymas 2022-2025
S-MIP-22-75 M. Franckevičius Bešviniai perovskitai optoelektronikos prietaisams 2022-2024
S-MIP-22-80 L. Grinevičiūtė Porėtų dangų pagrindu pagamintos neorganinės periodinės nanostruktūros 2022-2025
S-MIP-22-76 L. Minkevičius Novatoriška poliarizacijai ir fazei jautri terahercinio vaizdinimo sistema, pagrįsta metamedžiagų komponentais 2022-2025
S-MIP-22-87 I. Morkvėnaitė-Vilkončienė Biologinio jutiklio kūrimas bei tobulinimas naudojant polimerų bei nanomedžiagų kompozitus ir skenuojančią elektrocheminę mikroskopiją 2022-2025
S-MIP-22-89 M. Gedvilas Biomimetinis hierarchinis mikro-nano tekstūravimas ultratrumpais lazerio impulsais paviršiaus funkcionalizavimui  
S-MIP-22-3  V. Stankevič Plazminių ir impulsinio elektrinio lauko technologijų, skirtų jūrinių mikrodumblių apdorojimui, kūrimas 2022-2024
S-MIP-22-66  N. Žurauskienė Hibridinės grafeno‐lantano perovskitų struktūros magnetovaržinių jutiklių taikymams 2022-2024
S-MIP-22-86 R. Butkutė Artimosios infraraudonosios spinduliuotės lazeriai A3B5 nanodarinių pagrindu 2022-2025
S-MIP-22-85 E. Auksorius Našus optinis tridimensinis vaizdinimas su optine koherentine tomografija 2022-2025
S-MIP-22-56 R. Barisevičiūtė Pupinių augalų azoto fiksacijos ir panaudojimo optimizavimas ekologinės žemdirbystės  ekosistemoje 'NitroFixation' 2022-2025

Naujienos Visos naujienos