Struktūra

Atgal

Fotonikos technologijų ir prietaisų laboratorija

Laboratorijos vadovas dr. Vaidas Pačebutas
tel. +370 5 2627469

Laboratorijos veikla apima molekulių pluoštelių epitaksijos (MPE) technologijos vystymą, optoelektronikos prietaisų kūrimą, naujų žinių kaupimą ir tyrėjų kvalifikacijos bei kompetencijos tobulinimą.
 
Svarbiausi sprendžiami uždaviniai:
  • Bismidų, įskaitant GaAsBi, InGaAsBi, InAsBi, bei kitų A3B5 junginių sluoksnių ir kvantinių darinių auginimo sąlygų tyrimai, fizikinių savybių, svarbių optoelektronikos prietaisų kūrimui, optimizavimas.
  • Kompleksiniai fizikinių savybių tyrimai, įgalinantys nustatyti savybių ryšį su technologinėmis sąlygomis, metodų savybėms ir procesams aprašyti bei tirti vystymas.
  • Tyrimų pagrindu naujų arba su pagerintomis charakteristikomis optoelektroninių prietaisų,  tokių kaip terahercinio diapazono emiteriai ir detektoriai, vieno krūvio pernašos diodai, puslaidininkiniai infraraudonojo diapazono šviestukai ir lazeriai kūrimas, optimizavimas ir pagaminimas. 
   
 
Laboratorija tiria sparčią krūvininkų dinamiką puslaidininkiuose ir puslaidininkiniuose prietaisuose, yra sukūrusi eilę eksperimentinių metodikų, pagrįstų femtosekundiniais impulsiniais lazeriais. Laboratorijos mokslininkai yra ištyrę THz impulsų generavimą femtosekundiniu lazeriu apšviestuose įvairių puslaidininkių paviršiuose, sukūrę efektyvius tokių impulsų generavimui ir strobavimui skirtus puslaidininkių optoelektronikos komponentus. Jie taip pat aktyviai ieško naujų THz spetroskopijos taikymo sričių.