Mokslas

Atgal

H2020 programos projektas „PAN-Europinės infrastruktūros, stiprinančios MVĮ skaitmenines kompetencijas lazeriais paremtoje pažangioje ir pridėtinėje gamyboje, sukūrimas“ (PULSATE)

PULSATE FTMC
 
PAN-Europinės infrastruktūros, stiprinančios MVĮ skaitmenines kompetencijas lazeriais paremtoje pažangioje ir pridėtinėje gamyboje, sukūrimas (PULSATE)
(sutarties Nr. 951998)
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 2024 m. rugpjūčio 31 d.
Projektą koordinuoja: AIMEN
Projekto veikloms Lietuvoje vadovauja:
 dr. Gediminas Račiukaitis (FTMC)
 
2020 m. rugsėjo 1 d. FTMC Lazerinių technologijų skyrius kartu su aštuoniais partneriais iš Ispanijos, Norvegijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės pradėjo įgyvendinti projektą PULSATE „PAN-Europinės infrastruktūros, stiprinančios MVĮ skaitmenines kompetencijas lazeriais paremtoje pažangioje ir pridėtinėje gamyboje, sukūrimas“. 48 mėnesių trukmės projektas Nr. 951998 gavo 8 milijonų eurų finansavimą iš Europos Sąjungos H2020 programos pagal kvietimą DT-ICT-03-2020: „I4MS – skaitmeninės transformacijos: Lazerinė įranga pažangiai ir pridėtinei gamybai“.
 
Pramonės skaitmeninimas yra ypatingai svarbus Europos Sąjungos konkurencingumui. Lazeriu paremtos pažangiosios ir pridėtinės gamybos technologijos yra laikomos vienomis iš pagrindinėmis skaitmeninės gamybos įgalinimo priemonėmis. Mažos ir vidutinės įmonės patiria sunkumų diegiant tokias technologijas: būtinos investicijų, technologijų sudėtingumas, integracija į gamybos procesą. PULSATE projektu siekiama sumažinti visas minėtas kliūtis, kad MVĮ galėtų lengviau pritaikyti lazeriu pagrįstas technologijas ir skatintų kurti MVĮ tinkamą lazerinę įrangą ir technologinius sprendimus.
 
PULSATE sukurs visos Europos tinklą, veikiantį vieno langelio principu, kuris paskatins MVĮ dalyvauti inovacijų ekosistemoje, sujungdamas skaitmeninių inovacijų centrus (DIH) su apjungta žinių, infrastruktūros ir paslaugų struktūra.
 
Projektą vykdo 6 kompetencijos centrų (AIMEN, FTMC, MTC, SINTEF, Fraunhofer IWS, CEA), paslaugų teikėjų (FundingBox, CLESGO) ir fotonikos pramonės asociacijos (EPIC) konsorciumas. Paslaugos įmonėms bus teikiamos per atvirus kvietimus testavimo eksperimentams, skaitmeninių paslaugų portalą, apjungiantį daugelį iniciatyvų ir tinkle, ir finansinės paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms mechanizmus. Projektas yra tęsinys ES iniciatyvos I4MS (informacinės technologijos gaminančioms MVĮ), kurios pradžioje FTMC vykdė APPOLO projektą.
 
Projekto tikslas
PULSATE sukurs visos Europos tinklą, veikiantį vieno langelio principu, kuris paskatins MVĮ dalyvauti inovacijų ekosistemoje, sujungdamas skaitmeninių inovacijų centrus (DIH) su apjungta žinių, infrastruktūros ir paslaugų struktūra.
 
Finansavimas
Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos Horizon 2020 (H2020) programą, sutarties Nr. 951998.
 
Daugiau informacijos apie projektą: https://www.pulsate.eu/