Mokslas

Atgal

H2020 Marie Skłodowska-Curie programos Inovatyvių mokymo tinklų (ITN) projektas TERAOPTICS - Terahertz Photonics for Communications, Space, Security, Radio-Astronomy, and Material Science

TERAOPTICS – Terahertz Photonics for Communications, Space, Security, Radio-Astronomy, and Material Science (sutarties Nr. 956857)
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 2024 m. rugpjūčio 31 d.
Projektą koordinuoja: Duisburgo-Eseno universitetas, Vokietija
Projekto veikloms Lietuvoje vadovauja: dr. Irmantas Kašalynas, Terahercinės fotonikos laboratorija, Lietuva (FTMC)

TERAOPTICS yra Marie Skłodowska-Curie programos Inovatyvių mokymo tinklų (ITN) projektas, kuriame siekiama ugdyti jaunuosius tyrėjus terahercinės (THz) fotonikos srityje, pritaikant naujas idėjas, tyrimus ir pažangias technologijas.

Projekto metu sukuri inovatyvūs THz produktai ir paslaugos prisidės prie tvarios ekonominės ir socialinės plėtros tikslinėse taikymo srityse tokiose, kaip ryšiai, kosmosas, saugumas, radijo astronomija bei medžiagų mokslas. TERAOPTICS ugdys jaunųjų tyrėjų kompetenciją THz fotonikos srityje siekiant integruoti į tyrimų rezultatus orientuotas programas ir doktorantūros studijas. Projektas išplės tradicinę akademinių tyrimų aplinką tikslui vienijant įvairius tarpdisciplininius mokslinių tyrimų centrus, iš kurių vienuolika yra THz fotonikos srityje pripažinti, patyre, naujausia tyrimų įranga apsirūpine tiesioginiai projekto vykdytojai (4 universitetai , 2 tyrimų institutai, 3 MVĮ, 2 pramonės įmonės) bei trylika akademinių ir neakademinių projekto partnerių. Projekto metu bus gerinamos jaunųjų tyrėjų karjeros perspektyvos per jų tarptautinį, tarpdisciplininį bei tarpšakinį mobilumą kartu su į naujoves orientuotu mąstysenos skatinimu.

Naujausi mokslo laimėjimai, kaip antai fotonikos sąlygoti THz signalų generatoriai su ypač mažais fazės triukšmais, rodo, kad pritaikymas THz fotonikos žinių ir technologijų yra labai platus. Tad, TERAOPTICS mokslinių tyrimų tikslas yra spręsti šiuolaikinius, tarptautiniu mastu pripažintus mokslinius uždavinius, siekiant lyderystės THz srityje kartu paruošiant ir jaunuosius mokslininkus, inovatorius. Dar daugiau, atsižvelgiant į mokslinius tyrimus, projekte siekiama sėkmingas mokslo fundamentines žinias pritaikyti praktikoje kuriant fotonika pagrįstus puslaidininkinius THz šaltinius, maišytuvus ir detektorius, o taip pat, integruotus funkcinius imtuvus ir siųstuvus būsimoms mobiliosioms THz sistemoms įvardintose tikslinėse srityse. Fizinių ir technologijos mokslų centre (FTMC) sėkmingai kuriami difrakcinės optikos elementai (DOE) THz dažnių sričiai. Mūsų grupė integruos DOE su THz šaltiniais ir THz jutikliais siekiant proveržio ryšių, kosmoso, saugumo sistemų taikymuose, tuo pačiu, bus mažinama THz komponentų kaina, didinamas spektroskopinių THz vaizdinimo sistemų funkcionalumas.

Projekto trukmė nuo 2020 09 01 iki 2024 08 31. TERAOPTICS projekto koordinatorius – Duisburgo-Eseno universitetas, Vokietija; FTMC grupės vadovas – Irmantas Kašalynas, Terahercinės fotonikos laboratorija, Lietuva. Projekte dirba doktorantas Surya Revanth Ayyagari.

Projekto tikslas
TERAOPTICS yra Marie Skłodowska-Curie programos Inovatyvių mokymo tinklų (ITN) projektas, kuriame siekiama ugdyti jaunuosius tyrėjus terahercinės (THz) fotonikos srityje, pritaikant naujas idėjas, tyrimus ir pažangias technologijas.

Finansavimas
Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos Horizon 2020 (H2020) programą MSCA-ITN, sutarties Nr. 956857.

Daugiau informacijos anglų kalba: https://teraoptics.eu/