Mokslas

Atgal

H2020 programos projektas „Integruoti sužadinamieji fermentai daugiasluoksnių plėvelių perdirbimui: Inovacija plastiko pakuotėms“ (TERMINUS)

Integruoti sužadinamieji fermentai daugiasluoksnių plėvelių perdirbimui: Inovacija plastiko pakuotėms (TERMINUS)
(sutarties Nr. 814400)
Projekto vykdymo laikotarpis:  nuo 2019 m. sausio mėn. 1 d. iki 2023 m. sausio mėn. 31 d. 
Projektą koordinuoja: prof. Vincent Verney (Sigma-Clermont, Prancūzija)
Projekto veikloms Lietuvoje vadovauja:
 dr. Svajus Asadauskas (FTMC) 

Projekto santrauka
Projekto metu bus kuriami fermentais prisodrinti polimerai su savaiminę biodegradaciją sužadinančiais komponentais, kurie funkcionuos kaip klijai ar rišamieji sluoksniai daugiasluoksnėse pakuotėse maisto gaminiams ir nemaistinėms medžiagoms. Ši technologija bus taikoma gaminant bioskaidžius PUR klijus tiek adheziniam, tiek ekstruziniam laminavimui, o taip pat polimerams ir rišamiesiems sluoksniams (PBS, PLA, PPC arba PCL) pučiamojoje ekstruzijoje. Kontroliuojant šių klijų bei rišamųjų sluoksnių biologinį irimą, bus galima atskirti pakuotėse esančius įvairius sluoksnius (pvz. PET, HDPE, LDPE ar aliuminio), kurie vėliau būtų perdirbami naudojant jau nusistovėjusias technologijas.
Inovatyvius ir iššūkius keliančius TERMINUS tikslus įgyvendins žinomų organizacijų konsorciumas, turintis daug patirties tokiose srityse, kaip fermentinis polimerų bioskaidymas, terminė fermentų apsauga organiniais silicio nanodariniais bei sluoksniuotais dvinariais hidroksidais, ciklodekstrinai, UV ir vandeniu sužadinamas fermentinis aktyvumas, pažangių polimerinių receptūrų kūrimas, daugiasluoksnių plastikinių pakuočių gamyba bei plastikų perdirbimas.
Projektas suteiks naujas galimybes Europos pramonei keliose nusistovėjusiose rinkose, kurios yra imlios naujovėms plastikinių pakuočių, PUR klijų, biologiškai skaidžių plastikų gamybos ir mechaninio perdirbimo, fermentų panaudojimo ir biotechnologijų sferose. Tikimasi, jog ekonominis daugiasluoksnių plastiko pakuočių perdirbimo efektyvumas padidės minimum 15% lyginant su esamais metodais (deginimas, sąvartynai), sumažinant sąvartynuose laidojamų tokių pakuočių kiekį 80%, o bendrą laidojamo plastiko kiekį 55%. Taip pat iš viso bus pasiektas minimum 65 % CO2 pėdsako sumažėjimas.
Padidinus daugiasluoksnės pakuotės perdirbimo galimybes, bus lengviau įgyvendinti tikslą, kurį iškėlė Europos Komisija, kad iki 2030 metų butų perdirbama 55 % pakuočių atliekų.
 
Projekto tikslas
Rasti naujas perdirbimo ir antrinio panaudojimo galimybes daugiasluoksnėms pakuotėms, kurios dėl savo neįkainojamų savybių yra plačiai naudojamos maisto, gėrimų, kosmetikos, trąšų ir kitų gendančių medžiagų pakavimui.

Finansavimas
Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos Horizon 2020 (H2020) programą, sutarties Nr. 814400.
 
Daugiau informacijos projekto tinklapyje www.terminus-h2020.eu