Struktūra

Atgal

Jonizuojančiosios spinduliuotės metrologijos laboratorija

Laboratorijos vadovas dr. Arūnas Gudelis,
tel. +370 52644855

Jonizuojančiosios spinduliuotės metrologijos laboratorijoje yra išlaikomas valstybinis radionuklidų aktyvumo vieneto etalonas, kurį sudaro įrangos kompleksas, skirtas atkurti vieno iš fundamentaliųjų SI sistemos dydžių – radionuklidų aktyvumo – matavimo vienetą (s-1), turintį specialų pavadinimą – bekerelį (Bq). Bekerelis atkuriamas pirminiais ir antriniais aktyvumo matavimo metodais, priklausomai nuo šių jonizuojančiosios spinduliuotės charakteristikų: energijos (ruožas nuo 1 keV iki 7,5 MeV), spinduliuotės rūšies (alfa, beta dalelės, gama kvantai, Rentgeno spinduliuotė), aktyvumo lygio (pradedant 100 mBq ir baigiant 70 GBq), branduolio radioaktyviojo skilimo savybių (grynieji beta spinduoliai, elektrono pagavos būdu skylantys radionuklidai, vienintelį ar daugelį kvantų, tarp jų kaskadinių, generuojantis branduolys). JSML perduoda tikslių matavimų sietį Lietuvos ūkio subjektams organizuodama palyginimus.