Struktūra

Atgal

Jonizuojančiosios spinduliuotės metrologijos laboratorija

Laboratorijos vadovas dr. Arūnas Gudelis,
tel. +370 52644855

Jonizuojančiosios spinduliuotės metrologijos laboratorijoje yra sukurtas ir išlaikomas Nacionalinis radionuklidų aktyvumo vieneto bekerelio (1 Bq = 1 radioaktyviojo branduolio skilimas per sekundę) etalonas (RAVE). Bekerelis atkuriamas pirminiais ir antriniais aktyvumo matavimo metodais, priklausomai nuo šių jonizuojančiosios spinduliuotės charakteristikų: energijos (ruožas nuo 1 keV iki 7,5 MeV), spinduliuotės rūšies (alfa, beta dalelės, gama kvantai, Rentgeno spinduliuotė), aktyvumo lygio (pradedant 100 mBq ir baigiant 70 GBq), branduolio radioaktyviojo skilimo savybių (grynieji beta spinduoliai, elektrono pagavos būdu skylantys radionuklidai, vienintelį ar daugelį kvantų, tarp jų kaskadinių, generuojantis branduolys). RAVE kompleksas sudarytas iš pirminiais ir antriniais metodais veikiančių įrenginių – pirminių ir antrinių etalonų.

Pirminiai etalonai yra du: 1) trigubų ir dvigubų sutapčių santykių skaitiklis (TDCR); 2) 4π β-γ sutapčių proporcinis skaitiklis. Pirminiais etalonais standartizuojamų radionuklidų (arba: pirminiais metodais nustatomo radionuklidų aktyvumo matavimo) sieties šaltinis yra pats FTMC, kadangi naudojami pirminiai etalonai. Tokie radionuklidai yra šie: 3H, 14C, 36Cl, 55Fe, 60Co, 63Ni, 90Sr, 90Y, 99Tc, 129I, 152Eu.

Antriniai etalonai yra šulinio tipo jonizacinės kameros (radionuklidų kalibratoriai “Fidelis” ir Capintec 15R) ir gama spektrometras su gryno germanio (HPGe) detektoriumi. Radionuklidų kalibratorių sietis užtikrinama dvišaliais ir trišaliais palyginimais su Čekijos metrologijos institutu (CMI) (EURAMET projektai Nr. 1243 ir Nr. 1437). Radionuklidų kalibratoriais matuojamas branduolinėje medicinoje naudojamų radionuklidų aktyvumas: 18F, 67Ga, 99mTc, 111In, 123I, 125I, 131I, 201Tl, 223Ra, o taip pat 137Cs.

Organizuodama palyginimus, JSML perduoda tikslių matavimų sietį Lietuvos ūkio subjektams.