Struktūra

Kieto kūno lazerių laboratorija

Laboratorijos vadovas dr. Aleksej Rodin
tel. +370 601 40057

Laboratorija nuolat bendradarbiauja su aukštųjų technologijų įmonėmis (Ekspla, Optolita) ir vykdo užsakomuosius mokslinius tyrimus didelės impulsų energijos diodinio kaupinimo nanosekundinių lazerių bei didelės smailinės ir vidutinės galios pikosekundinių ir femtosekundinių lazerių srityse.
 
Misija: tirti, kurti ir vystyti naujas kieto kūno lazerių technologijas, kurios pasižymėtų dideliu potencialu moksliniuose arba industrinėse taikymuose.
 
Tikslai:
  • Tirti naujas lazerių architektūros siekiant išvadinės spinduliuotės smailinės ir vidutinės galios proveržio išlaikant pluošto sklidimo kokybė;
  • Tirti didelės vidutinės galios trumpų impulsų lazerinių stiprintuvų grandines, panaudojant naujas aktyviųjų terpių konfigūracijas;
  • Diodais kaupinami kietojo kūno miniatiūrinių ir kompaktinių moduliuotos kokybės ir modų sinchronizacijos lazerių kūrimas ir tyrimai;
  • Superkontinuumo ir parametrinės generacijos tyrimai bei lazerinių grandinių jų pagrindu sukūrimas;
  • Vystyti kieto kūno lazerių, dirbančių kriogeninėse temperatūrose tyrimus.
Uždaviniai:
  • sukurti 100 GW – 1 TW smailinės galios hibridinių modulinių lazerių architektūras;
  • pritaikyti didelės smailinės galios lazerius superkontinuumo sužadinimui siekiant trumpalaikio ir ilgalaikio impulsų energijos bei spektro gaubtinės stabilumo;
  • sukurti įlydytų mažo strypo skersmens pagrindu plačiajuosčių didelės vidutinės galios stiprintuvų technologija;
  • diodais kaupinami kietojo kūno miniatiūrinių moduliuotos kokybės ir modų sinchronizacijos lazerių sukūrimas;
  • vystyti kieto kūno lazerių, dirbančių kriogeninėse temperatūrose tyrimus ir kurti komponentus jiems.

Daugiau informacijos:
http://www.lts-ftmc.lt/kieto-kuno-lazeriu-laboratorija/