Struktūra

Optinių dangų laboratorija

Laboratorijos vadovė dr. Lina Grinevičiūtė

Optinių dangų laboratorijoje vykdomos mokslinės – technologinės veiklos, nukreiptos į plonų sluoksnių, skirtų optiniams ir lazeriniams taikymams formavimą, kuriant įvairius optinius elementus bei jų charakteristikų optimizavimą. Laboratorijoje tobulinamos sluoksnių dengimo technologijos priskiriamos fiziniams garų nusodinimo procesams. Tai jonapluoštis ir magnetroninis dulkinimas, bei garinimas elektronų pluoštu.

Pagrindinės laboratorijoje vystomos mokslinės technologinės kryptys:

  • Optinių sluoksnių su numatyta mikrostruktūra ir savybėmis formavimas,
  • Dengimo technologinių parametrų įtakos suformuotų sluoksnių optinėms-spektrinėms bei fizinėms charakteristikoms tyrimai,
  • Nuostolių optinėse dangose mažinimas,
  • Optinių elementų atsparumo lazerinei spinduliuotei didinimas,
  • Neigiamos dispersijos optinių dangų, skirtų ultratrumpiems lazeriniams impulsams charakteristikų optimizavimas,
  • Metalinių-dielektrinių dangų formavimas.

Daugiau informacijos: 
http://www.lts-ftmc.lt/optiniu-dangu-laboratorija/