Struktūra

Plazmonikos ir nanofotonikos laboratorija

Vadovas prof. dr. Zigmas Balevičius
tel. +370 5 261 3989
 
Laboratorijos veiklos sritys
Plazmoninių (metalas / dielektrikas) bei nanofotoninių (dielektrikas / dielektrikas) struktūrų kūrimas fotoniniams prietaisams ir optinių jutiklių technologijoms. 
 
Misija
Plazmoninių/nanofotoninių struktūrų kūrimas ir pritaikymas fotoniniams / optoelektroniniams elementams bei cheminiams ir bio-jutikliams.
 
Tikslai: kurti ir charakterizuoti plazmonines/nanofotonines struktūras susidedančias iš fotoninių kristalų, nanostrukturizuotų metalo sluoksnių, optinių rezonatorių, metamedžiagų, sub-banginių bei difrakcinių darinių.
 
Uždaviniai:
  • Hibridinių plazmoninių modų generavimas bei optinio atsako charakterizavimas fotoninių kristalų/metalų nanodariniuose.
  • Paviršinių Bloch’o bangų generavimas fotoniniuose kristaluose ir jų taikymas optiniuose jutikliuose.
  • Ultra jautrių plazmoninių jutiklių vystymas, taikant stiprios sąveikos režimą bei fazės singuliarumo efektus.
  • Vystyti nanofotoninių struktūrų modeliavimo metodus (FDTD, BPM, FEM, kvantinę elektrodinamiką), vėliau juos panaudojant fotoninių nanostruktūrų optimizavimui.
  • Hibridinių plazmoninių sąveikų tyrimai nanofotoniniams stiprintuvams bei lazerių ir LED technologijoms.
  • Didelės kokybės silicio nanofotoninių elementų projektavimas ir charakterizavimas.
  • Fotoninių kristalų, metamedžiagų, difrakcinių optinių elementų, kompiuterinių hologramų projektavimas, charakterizavimas ir gamyba.
Hibridinių plazmoninių modų, subbanginių fotoninių, nanofotonikos prietaisų (E-O moduliatoriai, fotoniniai stiprintuvai, perjungėjai, jutikliai, lazeriai) kūrimas. Plazmoninių bei nanofotoninių darinių optinio atsako charakterizavimas naudojant įvairius paviršinės poliarizacines spektroskopijos metodus. 
 
Paslaugos
 
Daugiau informacijos: