Struktūra

Puslaidininkių optikos laboratorija

Laboratorijos vadovas dr. Saulius Tumėnas
tel. +370 5 2627122

Pagrindinė laboratorijos mokslinių tyrimų kryptis - Kietųjų kūnų elektroninės posistemės spektroskopija. Laboratorija siekia įvaldyti plataus dažnių diapazono spektroskopinius tyrimus, kombinuodama moduliacinės spektroskopijos, elipsometrinės spektroskopijos, fotoliuminescencijos ir Fourier spektroskopijos metodus.

Uždaviniai

  • Kvantinių puslaidininkinių InAs/GaAs nanodarinių, kvantinių duobių, kvantinių taškų, kvantinių strypelių ir žiedų, optiniai spektroskopiniai tyrimai 4–300 K temperatūrų intervale moduliacinės spektroskopijos ir fotoliuminescencijos metodais.
  • Naujų puslaidininkinių medžiagų, epitaksinių trinarių GaBiAs, ketrurnarių InGaAsBi heterodarinių, nepolinių ZnO plonų sluoksnių optinio atsako tyrimai.
  • ZnMgRE kvazikristalų ir jiems giminingų kristalinių junginių elektroninės struktūros tyrimai.
  • Paviršinių nanodarinių, fotovoltinių heterostruktūrų, organinių puslaidininkių ir fotoninių kristalų tyrimai. Plonų TiO2 sluoksnių, heterostruktūrizuotų TiO2/Cu2O ir tekstūruotų porėtojo silicio paviršių optinio atsako tyrimas ir charakterizavimas.