Struktūra

Tekstilės technologijų skyriaus darbuotojai

Apie pastebėtus netikslumus darbuotojų kontaktuose prašome pranešti duomenų bazės administratoriui.


Laboratorija Adresas, kabinetas Darbuotojas Pareigos Paštas Telefonas
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė vyresnioji mokslo darbuotoja, skyriaus vadovė julija.baltusnikaite@ftmc.lt +370 37 308 666
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Aušra Abraitienė vyriausioji mokslo darbuotoja, laboratorijos vadovė ausra.abraitiene@ftmc.lt +370 37 308 666 +370 698 77303
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Rimantas Barauskas vyriausiasis mokslo darbuotojas rimantas.barauskas@ftmc.lt +370 37 308 666
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Sigitas Krauledas vyresnysis mokslo darbuotojas sigitas.krauledas@ftmc.lt +370 37 308 666
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Diana Kubilienė vyresnioji mokslo darbuotoja, skyriaus vadovo pavaduotoja diana.kubiliene@ftmc.lt +370 37 308 661
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Vitalija Rubežienė vyresnioji mokslo darbuotoja vitalija.rubeziene@ftmc.lt +370 37 308 661
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Audronė Sankauskaitė vyresnioji mokslo darbuotoja audrone.sankauskaite@ftmc.lt +370 37 308 669
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Sandra Varnaitė-Žuravliova vyresnioji mokslo darbuotoja sandra.varnaite.zuravliova@ftmc.lt +370 37 308 661
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Ingrida Padleckienė mokslo darbuotoja ingrida.padleckiene@ftmc.lt +370 37 308 669
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Laimutė Stygienė mokslo darbuotoja laimute.stygiene@ftmc.lt +370 37 308 666
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Julija Pupeikė jaunesnioji mokslo darbuotoja julija.pupeike@ftmc.lt +370 37 308 661
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Virginija Skurkytė-Papievienė jaunesnioji mokslo darbuotoja virginija.skurkyte@ftmc.lt +370 37 308 661
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Martynas Šapurov mokslo darbuotojas martynas.sapurov@ftmc.lt +370 5 261 3989
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Laima Lenkauskaitė vyriausioji inžinierė laima.lenkauskaite@ftmc.lt +370 37 308 666
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Virginija Tamulienė vyresnioji inžinierė virginija.tamuliene@ftmc.lt +370 37 308 660
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Romualda Bagdonienė vyresnioji inžinierė romualda.bagdoniene@ftmc.lt +370 37 308 667
Išmaniosios ir funkcinės tekstilės laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Vytis Aleksiejūnas technikas vytis.aleksiejunas@ftmc.lt +370 37 308 666 +370 610 15666
Tekstilės medžiagų ir gaminių bandymų ir sertifikavimo laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Vitalija Rubežienė vyresnioji mokslo darbuotoja, laboratorijos vadovė vitalija.rubeziene@ftmc.lt +370 37 308 661
Tekstilės medžiagų ir gaminių bandymų ir sertifikavimo laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė vyresnioji mokslo darbuotoja julija.baltusnikaite@ftmc.lt +370 37 308 666
Tekstilės medžiagų ir gaminių bandymų ir sertifikavimo laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Sandra Varnaitė-Žuravliova vyresnioji mokslo darbuotoja sandra.varnaite.zuravliova@ftmc.lt +370 37 308 661
Tekstilės medžiagų ir gaminių bandymų ir sertifikavimo laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Kristina Dubinskaitė mokslo darbuotoja kristina.dubinskaite@ftmc.lt +370 37 308 661
Tekstilės medžiagų ir gaminių bandymų ir sertifikavimo laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Julija Pupeikė jaunesnioji mokslo darbuotoja julija.pupeike@ftmc.lt +370 37 308 661
Tekstilės medžiagų ir gaminių bandymų ir sertifikavimo laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Romutė Čepliauskienė inžinierė romute.cepliauskiene@ftmc.lt +370 37 308 661
Tekstilės medžiagų ir gaminių bandymų ir sertifikavimo laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Justina Jasaitė inžinierė justina.jasaite@ftmc.lt +370 37 308 661
Tekstilės medžiagų ir gaminių bandymų ir sertifikavimo laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Lina Jurgelionytė inžinierė lina.jurgelionyte@ftmc.lt +370 37 308 661
Tekstilės medžiagų ir gaminių bandymų ir sertifikavimo laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Dalė Šimkevičienė inžinierė dale.simkeviciene@ftmc.lt +370 37 308 661
Tekstilės medžiagų ir gaminių bandymų ir sertifikavimo laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Rasa Verbienė inžinierė rasa.verbiene@ftmc.lt +370 37 308 665
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Laimutė Stygienė mokslo darbuotoja, laboratorijos vadovė laimute.stygiene@ftmc.lt +370 37 308 666
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Lolita Jovaišienė vyresnioji inžinierė lolita.jovaisiene@ftmc.lt +370 37 308 666
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Violeta Narvilienė vyresnioji inžinierė violeta.narviliene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Regina Abelkienė inžinierė regina.abelkiene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Rima Puodžiūnienė inžinierė rima.puodziuniene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Violeta Chockienė technikė violeta.chockiene@ftmc.lt +370 37 308 666
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Darius Partikas technikas darius.partikas@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Antanas Pucilauskas technikas antanas.pucilauskas@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Arūnas Sakalauskas technikas arunas.sakalauskas@ftmc.lt +370 37 308 667
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Aušra Marija Steponkienė technikė ausra.steponkiene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Vilma Balandžiuvienė siuvėja vilma.balandziuviene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Brigita Butkienė siuvėja brigita.butkiene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Vilmira Gruzdaitienė siuvėja vilmira.gruzdaitiene@ftmc.lt +370 37 308 665
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Dalė Gražina Klanienė siuvėja dale.klaniene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Daiva Klosovskienė siuvėja daiva.klosovskiene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Marina Marazienė siuvėja marina.maraziene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Asta Milinskaitė siuvėja asta.milinskaite@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Danutė Sabaitienė siuvėja danute.sabaitiene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Nijolė Skauranskienė siuvėja nijole.skauranskiene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Gita Survilienė siuvėja gita.surviliene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Vida Svipienė siuvėja vida.svipiene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Marytė Žemaitaitienė siuvėja maryte.zemaitaitiene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros laboratorija Demokratų g. 53, Kaunas Vitalija Gavelytė audėja vitalija.gavelyte@ftmc.lt +370 37 308 666