Struktūra

Fluorescuojantys klampos ir temperatūros jutikliai

Pagrindiniai tyrėjai:

  • Dr. Aurimas Vyšniauskas 
  • dokt. Karolina Maleckaitė
Klampa yra kertinis fizikinis parametras, kuris lemia ląstelės ir jos membranos fizikines savybes. Taip pat ji nusako, kokiu greičiu joje ląstelėje judėti makromolekulės, ir nulemia daugelio reakcijų ląstelėje greitį. Tuo tarpu temperatūra ląstelėje keičiasi vykstant ir natūraliems, ir nenatūraliems procesams, pvz. uždegimui. Vienas patogiausių būdų matuoti klampai arba temperatūrai mikroskopinio dydžio objektuose tokiuose kaip gyvos ląstelės yra naudojantis klampai arba temperatūrai jautriais fluoroforais. Tačiau šios metodikos potencialas nėra pilnai išpildytas, nes šiuo metu naudojami fluoroforai turi trūkumų, o tuos trūkumus šalinti yra sudėtinga, nes  klampai arba temperatūrai jautrių sensorių fotofizikinės savybės nėra pakankamai ištirtos. Tai ženkliai pasunkina geresnių aplinkos savybėms jautrių fluoroforų kūrimą.
 
Taigi mūsų tikslai šioje tematikoje yra šie:
  • Išsamiai ištirti klampai ir temperatūrai jautrių fluoroforų spektroskopines savybes bei suprasti ir paaiškinti jų veikimo principą.
  • Pasiūlyti molekulines struktūras naujiems ir geresniems klampos arba temperatūros sensoriams.


Vykdomi projektai

Mokslininkų grupių projektas „Naujos kartos fluorescuojantys klampos jutikliai” (Nr. S-MIP-19-6), 2019-2022, 150 tūkst. EUR.

SVARBIAUSIOS MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS (2016-2020)
  1. A. Polita, S. Toliautas, R. Žvirblis, A. Vyšniauskas, The effect of solvent polarity and macromolecular crowding on the viscosity sensitivity of a molecular rotor BODIPY-C10, Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 8296-8303, 2020.
  2. A. Vyšniauskas, M. K. Kuimova, Microviscosity and temperature sensors: The twists and turns of the photophysics of conjugated porphyrin dimers, J. Porph. Phthaloc. 24, 1372-1386, 2020.
  3. S. Toliautas, J. Dodonova, A. Žvirblis, I. Čiplys, A. Polita, A. Devižis, S. Tumkevičius, J. Šulskus, A. Vyšniauskas. Enhancing the Viscosity-Sensitive Range of a BODIPY Molecular Rotor by Two Orders of Magnitude. Chem. Eur. J., 25, 44, 10342-10349, 2019 (Cover Feature).
  4. A. Vyšniauskas, I. Lopez-Duarte, N. Duchemin, T.-T. Vu, Y. Wu, E. Budynina, Y. Volkova, E. Pena-Cabrera, D. E. Ramirez-Ornelas, M. K. Kuimova. Exploring viscosity, polarity and temperature sensitivity of BODIPY-based molecular rotors. Phys. Chem. Chem. Phys., 19, 25252-25259, 2017 (Front cover article).
  5. A. Vyšniauskas, D. Ding, M. Qurashi, I. Boczarow, M. Balaz, H. L. Anderson, M. K. Kuimova. Tuning the Sensitivity of Fluorescent Porphyrin Dimers to Viscosity and Temperature. Chem. Eur. J., 23, 46, 11001-11010, 2017, (Frontispiece).
  6. A.Vyšniauskas, M. Qurashi, M. K. Kuimova. A Molecular Rotor that Measures Dynamic Changes of Lipid Bilayer Viscosity Caused by Oxidative Stress. Chem. Eur. J., 22, 37, 13210-13217, 2016.