• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2021. 10. 05 -

TEXTRANET narių susitikimas

Šių metų rugsėjo 30 d. vyko virtualus Europos Tekstilės institutus vienijančios organizacijos TEXTRANET narių susitikimas, kuriame dalyvavo FTMC įgaliotoji atstovė, direktoriaus pavaduotoja inovacijoms Aušra Abraitienė.

Susitikimo metu aptartos problemos ir iššūkiai, su kuriais susiduria Europos tekstilės sektorius, esant pasaulinei pandeminei situacijai – tai tiekimo grandinių sutrikimai, sumažėjęs medžiagų prieinamumas, išaugę logistikos kaštai, brangstanti energija ir darbo jėga. Didžiausiu iššūkiu sektoriui tampa perėjimas nuo linijinės prie žiedinės ekonomikos principais paremtos veiklos modelio. Siekiant pasiūlyti rinkai tvarius, aplinkai draugiškus produktus neišvengiamai būtini esminiai pokyčiai, susiję su įrangos modernizavimu ir procesų automatizavimu. TEXTRANET nariai taip pat diskutavo apie augantį bioskaidžių pluoštų naudojimą, pristatė savo šalyse vykdomus projektus bei iniciatyvas, skatinančias natūralių tekstilės pluoštų naudojimą gamyboje. Tekstilės institutų atstovai taip pat dalinosi patirtimi, kaip jų institucijos prisideda ir skatina antrinį tekstilės gaminių perdirbimą. Buvo pristatyta TEXTRANET veiklos ataskaita, aptarti darbo grupių pasiekti rezultatai bei tolimesni veiklos planai.