• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2021. 03. 02 -

Iššūkiai atskleidė stiprybes: kitokie, pandeminiai, FTMC metai

„2020-tieji - FTMC jubiliejiniai metai, pažymintys svarbų etapą - centro veiklos dešimtmetį, buvo ypatingi, nes sėkmingai įžengėme į jau antrąjį mokslo ir aukštųjų technologijų inovacijų dešimtmetį. Tiesa, šie metai buvo visai kitokie, nei tikėjomės: nelengvi ir sudarkyti pandemijos, smarkiai sujaukę įprastą darbo ritmą. Jie gerokai nuskurdino mus moksliniais renginiais, susitikimais konferencijose, produktyviu bendravimu, kontaktais, inovacijomis. Tai buvo išties sudėtingas, sunkus laikas, kuris, nepaisant visų iššūkių, FTMC bendruomenei tapo dar vienu pozityviu, sėkmingu ir produktyviu veiklos etapu, paženklintu įvairiais turiningais įvykiais bei pasiekimais.“ – sakė FTMC direktorius prof. Gintaras Valušis, praėjusiame neeiliniame centro Mokslo tarybos posėdyje pristatęs FTMC 2020 m. veiklos apžvalgą.

Direktoriaus pateikiama mokslinės ir finansinės veiklos ataskaita – finalinis FTMC kasmetinės mokslinės konferencijos, šiemet vasario 24-25 d. vykusios nuotoliniu būdu dėl koronaviruso grėsmės įvestų apribojimų, akordas.

FTMC direktorius Gintaras Valušis FTMC direktorius Gintaras Valušis (D. Jokubauskio nuotrauka)

Pasaulinė FTMC lyderystė, aukšto lygio darbai ir išsikirtinės mokslinės kompetencijos

Nepaisant pasaulinės pandemijos sukeltų sunkumų, praėjusiųjų metų centro veiklą lydėjo pozityvios, darbingos nuotaikos ir rezultatyvios, aukščiausios kokybės lygio mokslo, taikomųjų tyrimų ir MTEP veiklų bei inovacijų vystymo augimo tendencijos, pabrėžė prof. G. Valušis, apibendrindamas FTMC jubiliejinių metų pasiekimus ir pateikdamas visų mokslinių skyrių pasiekimus.

Nudžiugino išaugusi centre vystomo mokslo, publikacijų kokybė ir mokslininkų aktyvumas: 2020 m. tarptautiniuose aukščiausio lygio mokslo žurnaluose (Q1 ir Q2) buvo publikuoti 267 FTMC mokslininkų straipsniai (2019 m. paskelbta 215 publikacijų; vidurkis – apie 200). Moksliniu produktyvumu pasižymi jau antrus metus pirmaujantis Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyrius, Lazerinių technologijų ir Optoelektronikos skyriai, daug publikacijų paskelbė Molekulinių darinių fizikos skyrius.

FTMC mokslinė produkcija Mokslinė produkcija - skaičiai ir kokybė

Kūrybingiausiais pripažinti šie mokslininkai, publikavę daugiausia mokslinių straipsnių 2020 m.: prof. A. Ramanavičius - 26 str., prof. G. Niaura – 15 str., produktyvumu ir patentais pasižymintis dr. G. Račiukaitis. Taip pat dar aštuonetas centro mokslininkų, aukšto lygio (Q1 ir Q2) žurnaluose pernai paskelbusių po 10 ir daugiau publikacijų.

FTMC kūrybingiausi autoriai Kūrybingiausi autoriai

Visam pasauliui sudėtingi ir iššūkių kupini praėjusieji metai FTMC pažymėjo rekordu: pirmą kartą centro istorijoje prof. A. Ramanavičius 2020 m. peržengė 1000 citavimo ribą, pasiektas centro mokslininkų cituojamumo didžiausias rodiklis. Kiti dažniausiai cituojami FTMC autoriai: dr. A. Alkauskas ir prof. G. Niaura.

Arūnas Ramanavičius Arūnas Ramanavičius

FTMC direktorius prof. G. Valušis pažymėjo, kad prof. E. Juzeliūno kartu su Kembridžo universiteto prof. D. J. Fray paskelbtas apžvalginis darbas „Silicon electrochemistry in molten salts” (Chemical Reviews 120 (3), (2020) 1690, pernai metais buvo atspausdintas moksliniame žurnale, turinčiame aukščiausią IF 52,758. Tuo tarpu FTMC prof. K. Pyragas išlieka dažniausiai cituojamo straipsnio autoriumi.

Eimutis Juzeliūnas (J. Stacevičiaus, LRT nuotrauka)Kęstutis Pyragas FTMC
 Iš kairės: Eimutis Juzeliūnas (J. Stacevičiaus/LRT nuotrauka), Kęstutis Pyragas

„Šie rezultatai įrodo, kad esame matomi pasaulyje. Norint patekti į daugiausia cituojamų FTMC autorių dešimtuką, per metus jau reikia turėti virš 200 citavimų, džiugu, kad centre tokių žmonių daugėja. Būtent šie žmonės - produktyvūs, kuriantys kokybišką mokslą garsina FTMC vardą tarptautinėje bendruomenėje.“ – sakė FTMC direktorius.

FTMC labiausiai cituojami autoriai Labiausiai cituojami autoriai

Sėkme ir reikšmingais pasiekimais, mokslinėmis kompetencijomis 2020-taisiais centro darbuotojai pasižymėjo projektinėse veiklose. Laimėta ir tęsiama daug tarpinstitucinių bei tarptautinių projektų, nepaisant pandemijos, pastebimas FTMC plėtojamo verslo ir technologijų augimas: lyginant su 2019 m., pernai centre ženkliai padaugėjo naujų įmonių, didėjo suteiktų MTEP paslaugų skaičius. Praėjusiais metais centro Mokslo ir technologijų parką papildė dar keturios įmonės – startuoliai. Taip pat atsivėrė keliai dviejų naujų investicinių projektų įgyvendinimui - Fotonikos ir inovatyvios gamybos technologijų bei Saulėtekio aukštųjų technologijų verslo vystymo ir plėtros inkubatorių statyboms. Viltingai nuteikia rezultatyvus asociacijos RTO Lithuania proveržis projektuose ir pasiekimuose tarptautinėse organizacijose.

„Reikia paminėti RTO Lithuania veiklą, kuri įgauna visiškai netikėtą ir sėkmingą pagreitį. Pernai tapome EARTO valdybos nariais, buvo įvertinta centro lyderystė Baltijos regione, pradedame vykdyti vis daugiau projektų. Daug vilčių teikia „Fotonikos 21” platformos projektas, kuris leistų įsilieti į europines struktūras ir ten bandyti kurti sinergijas, ieškoti naujų partnerių kitoms veikloms, ypač Žaliojo kurso kryptimi, kuri, tikiuosi, netrukus vystysis ir taps sritimi, kur mes pasieksime didelių laimėjimų.“ – kalbėjo G. Valušis.

Neseniai FTMC įsiliejo į Europos technologijų perdavimo tinklą – European TTO Circle, kur dirbs kartu su didžiaisiais europiniais mokslinių tyrimų centrais: Fraunhofer, IMEC, VTT, Max Planck etc. ETTO tinkle Vidurio bei Rytų Europą atstovauja tik FTMC ir Slovėnija, tikimasi, kad tai prisidės prie tolimesnės centro sėkmės, ėjimo pirmyn.

Pozityviai nuteikia pastarųjų metų jaunosios mokslininkų kartos proveržis: pernai centre buvo apginta 18 disertacijų, žymiai daugiau vietoj įprastų dešimties. Centre studijuoja 106 doktorantai, daugėja jaunųjų mokslininkų iš įvairių Lietuvos bei užsienio mokslo ir studijų institucijų, atrandančių FTMC kaip puikią vietą mokslinei karjerai, aukštųjų technologijų inovacijų kūrybai, verslams. Šiuo metu centre dirba septyniolikos valstybių piliečiai.

Geros valios iniciatyvos pradėjo mecenatystės tradiciją

Įsimintinais, ypač svarbiais praėjusių metų FTMC įvykiais tapo centro veiklos 10-mečio mokslinė konferencija ir LR prezidento G. Nausėdos pažintinis vizitas. Ypač nudžiugino išskirtinės, kilnios FTMC prof. E. Norkaus ir JK ambasadoriaus B. Olley iniciatyvos, pradėjusios FTMC naują mecenatystės tradiciją.

Prezidento Gitano Nausėdos vizitas FTMC Prezidento Gitano Nausėdos vizitas FTMC Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos vizitas FTMC

Eugenijus Norkus FTMC Eugenijaus Norkaus pinigų paroda FTMC

FTMC mecenatystės apdovanojimas
 Eugenijus Norkus, jo FTMC padovanota numizmatikos kolekcija „Mokslas ir mokslininkai monetose ir banknotuose“ bei apdovanojimas už mecenatystės tradicijų pradžią FTMC

Prof. E. Norkus, FTMC surengęs pinigų parodą, populiarinančią mokslą ir mokslininkus, šią asmeninę unikalią numizmatikos kolekciją padovanojo centrui. JK ambasadoriaus B. Olley privatus paramos fondas skyrė lėšų trišalio FTMC, JK ir Ukrainos projekto, skirto stabdyti infekcinių ligų plitimą pasaulyje, įrangai įsigyti. Konferencijos metu centro direktorius prof. E. Norkui ir B. Olley įteikė FTMC Mecenato apdovanojimus - padėkos ženklą: „Itin svarbu pastebėti ir vertinti tokius gražius, nesavanaudiškus žmonių poelgius, kur sudėta tiek daug geros valios, realių pastangų. Gyvenime dažniau būna daug įvaizdžio, bet mažai veiksmų. Šiuo atveju džiaugiamės ir norime pagerbti tuos žmones, kurie tyliai padeda kitiems.” - kalbėjo FTMC direktorius.

Ambasadorius B. Olley lankosi FTMC 
 JK ambasadoriaus B. Olley apsilankymas FTMC ir jam skirtas apdovanojimas už už Gerą Valią, nuoširdžią paramą ir rūpestį, įsigyjant aerodinaminį aerozolio dalelių dydžio spektrometrą, skirtą apsauginių kaukių filtravimo efektyvumui tirti

Pasak G. Valušio, džiugu, kad gražių privačių fondų iniciatyvų, padedančių FTMC steigti naujas laboratorijas, centro mokslininkams, doktorantams vykdyti nemažai finansų reikalaujančius aukščiausios kokybės mokslinius tyrimus - daugėja. Filantropo Mariaus Jakulio Jason fondo paramą Kvantinės optoelektronikos projektui neseniai laimėjo ir FTMC dr. K. Alexeev.

Pirmoji diena – be diskusijų

Per dvi konferencijos dienas centro mokslininkai perskaitė daugiau nei 20 mokslinių pranešimų, dalijosi praėjusių metų ir tęstinių veiklų pasiekimais, naujomis aktualiomis veiklomis, vystomomis tematikomis.

Konferenciją pradėjo pernai naujai išrinktos FTMC Mokslo tarybos pirmininkė prof. Rasa Pauliukaitė:

„FTMC Mokslo tarybos vardu sveikinu visus, pragyvenus dar vienus mokslinius metus, kurie iš tiesų buvo labai sudėtingi dėl darbo pobūdžio, nes didžioji dalis darbų vyko karantino sąlygomis, nuotoliniu būdu. Man atrodo, kad šiuo nelengvu periodu mes išmokom daug naujų dalykų, visų pirma, neskubėti ir dar daugiau dėmesio skirti savo moksliniams darbams.” - įdomios konferencijos, gerų pranešimų bei sėkmingos transliacijos linkėjo prof. R Pauliukaitė.

Rasa Pauliukaitė FTMC Konferenciją pradėjo pernai naujai išrinktos FTMC Mokslo tarybos pirmininkė prof. Rasa Pauliukaitė

Pirmąją renginio dieną perskaityta po vieną-du mokslinius pranešimus iš ilgalaikių (2017-2021 m.) FTMC MTEP programų: „Aplinką tausojanti energetika ir aplinkosaugos technologijos“, „Funkcinės medžiagos ir technologijos“, „Matavimų technologijos ir prietaisai“, „Molekulinė elektronika ir nanoinžinerija“, „Nanostruktūrizuotos medžiagos ir elektronikos prietaisai“, „Optoelektronikos ir lazerių technologijos“, „Sudėtingų sistemų dinamika ir charakterizavimas“, „Tekstilės technologijos ir techninės tekstilės aprangos sistemos“.

Apibendrindama pirmąją konferencijos dalį, FTMC Mokslo tarybos pirmininkė džiaugėsi, kad visi pranešimai buvo labai įdomūs, o centro mokslininkų vykdomi tyrimai įgauna vis platesnį taikymų spektrą, taip pat stiprėja tiek skirtingų FTMC skyrių bendradarbiavimas, tiek ryšiai su kitomis institucijomis bei auga vykdomų mokslinių tyrimų tarpdiscipliniškumas.

„Šios ilgalaikės programos pradėtos 2017 m., todėl akivaizdus vykdomų tyrimų tęstinumas. Netikėta, kad tiek daug pavyko nuveikti per tokius „išblaškytus“ metus, kai darbas laboratorijose buvo sulėtėjęs. Pagrindinis, šią centro metinę mokslinę konferenciją nuo ankstesniųjų skiriantis bruožas yra tai, kad šįkart pranešėjai daugiau pristatė gautus mokslinių tyrimų rezultatus, o ne sprendžiamas problemas, kurioms galbūt reikėtų kitų kolegų nuomonės. Galbūt todėl diskusijos po kai kurių pranešimų buvo lakoniškos, greičiausiai nuotolinis renginio formatas taip pat įtakojo klausytojų pasyvumą.“ – konferencijos įspūdžiais dalijosi prof. R. Pauliukaitė. Mokslininkė apgailestavo, kad šiemet dėl koronaviruso grėsmės sveikatai teko atsisakyti diskusijų aktualiomis temomis su mokslo ir verslo bendruomenių atstovais iš įvairių organizacijų, FTMC partneriais, kurios ankstesnių konferencijų metu sulaukdavo didelio susidomėjimo.

Garbingų apdovanojimų kupini metai

Antroji nuotolinės FTMC Metinės mokslinės konferencijos 2021 diena paskirta centro mokslininkams, tapusiems FTMC apdovanojimų 2020 ir Lietuvos Mokslo premijų 2020 laureatais. Savo pasiekimus, tiriamas mokslines problemas pristatė pernai įvairiose srityse ypač pasižymėję mokslo darbuotojai, centro administracijos pagerbti specialiais FTMC apdovanojimais. dr. G. Trinkūnas, dr. A. Alkauskas, dr. S. Byčenkienė ir jaunieji akademikai dr. A. Balčiūnaitė, dr. L. Minkevičius.

FTMC apdovanojimai FTMC apdovanojimai (D. Jokubauskio nuotrauka)

Dr. Gediminas Trinkūnas, FTMC apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnus, mokslinę ir kultūrinę veiklą, patraukė klausytojų dėmesį pranešimu apie savo mokslinės karjeros pradžią, viso gyvenimo tiriamąją veiklą: „Gyvenimas man padovanojo giedrų akimirkų, kai mokslines „tamsumas“ nutvieksdavo žinojimo „prašviesėjimai“ . Tuomet atrodydavo, jog daug ką pagaliau supratau. Būtent dėl šių mokslo šviesos blyksnių ir verta užsiimti mokslu... Objektyvus atsakymas būtų toks: kuo giliau „kasiesi“, tuo darosi vis neaiškiau.“ – į klausimą, ar per gyvenimą viską pavyko išsiaiškinti, su šypsena atsakė dr. G. Trinkūnas, aktyviai užsiimantis ne tik moksline, bet ir muzikine veikla, sportu.

„Didžiulės pagarbos verti ne tik Gedimino moksliniai nuopelnai, bet ir jo pastangos sukurti centre kultūros atmosferą, įkvepiančią kūrybai. Jo dėka FTMC nėra tradicinis mokslo centras, o pasižymi aukštosios kultūros sklaida, gero muzikinio skonio akcentais. Ačiū, kad kuriate ir praturtinate fiziką meninėmis spalvomis,” – laureatui už indėlį į centro mokslinę ir kultūrinę veiklą dėkojo FTMC direktorius.

Gediminas Trinkūnas FTMCFTMC apdovanojimas Gediminui Trinkūnui Gediminas Trinkūnas ir jam skirtas apdovanojimas už gyvenimo nuopelnus (D. Jokubauskio nuotraukos)

Už mokslo pasiekimus centro apdovanojimą pelnęs dr. Audrius Alkauskas džiaugėsi įvertinimu ir linkėjo kolegoms mokslininkams visuomet turėti įkvėpimo mokslinėms paieškoms: „Tam tikra prasme progresas mokslinėje veikloje yra gerai, bet jeigu viską pavyktų išspręsti - būtų labai liūdna.“ – sakė mokslininkas.

Audrius Alkauskas FTMCFTMC apdovanojimas Audriui Alkauskui Audrius Alkauskas ir jam skirtas apdovanojimas už mokslinius pasiekimus

Pasak aplinkotyros ir klimato kaitos ekspertės dr. Steigvilės Byčenkienės, FTMC apdovanotos už inovacines veiklas, šis įvertinimas yra tarsi paskata imtis naujų iššūkių, spręsti naujas mokslines problemas: „Ne veltui sakoma: mokslas niekada nebus užbaigta knyga. Juk tyrimų metu atsiradę nauji klausimai, nauji projektai, veda prie naujų atsakymų paieškų ir mokslinių problemų sprendimų. Ypač mano darbas Europos Komisijoje, klimato kaitos srityje leidžia prisiliesti prie ištakų, prie sukūrimo absoliučiai naujos ne tik Europai, bet ir visam pasauliui sistemos, kuri apspręs, kokios technologijos bus laikomos tvariomis finansų srityje.” – kalbėjo dr. S. Byčenkienė. Mokslininkė džiaugėsi kasmetinių FTMC konferencijų tradicija, skatinančia bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, dirbančiais kitose mokslinėse srityse.

Steigvilė Byčenkienė FTMCFTMC apdovanojimas Steigvilei Byčenkienei Steigvilė Byčenkienė ir jai skirtas apdovanojimas už inovacinę veiklą

FTMC apdovanojimu 2020 už jaunatvišką proveržį mokslinėje veikloje įvertinta jaunoji akademikė dr. Aldona Balčiūnaitė konferencijoje pasakojo apie savo mokslinius tyrimus, skirtus naujų bei efektyvių, didelio katalizinio aktyvumo elektrokatalizatorių be platinos paieškai, tobulinimui ir vystymui. Buvo pristatyta pigių ir elektrochemiškai aktyvių anglinių medžiagų, turinčių grafeno struktūrą, sintezės inovatyvi strategija iš medienos atliekų. Jaunoji mokslininkė sakė, kad metinė mokslinė konferencija padeda geriau susipažinti su centre vykdomais tyrimais, pasisemti naujų idėjų, dirbti kartu ir dėkojo Katalizės skyriaus kolegoms už palaikymą:

„Gautas įvertinimas labai nustebino, buvo tikrai netikėtas ir be abejo, malonus. Ir dar labiau paskatina aktyviau užsiimti moksline veikla. Šis įvertinimas svarbus ne tik man, bet kartu ir visam skyriui, visam kolektyvui, be kurio pagalbos, palaikymo bei paskatinimo nebūtų tokių rezultatų, pasiekimų.”

Aldona Balčiūnaitė FTMCFTMC apdovanojimas Aldonai Balčiūnaitei Aldona Balčiūnaitė ir jai skirtas FTMC apdovanojimas už jaunatvišką proveržį

Praėjusių metų gruodį dr. Linas Minkevičius tapo LMA jaunuoju akademiku ir pelnė specialųjį FTMC apdovanojimą. Mokslininkas konferencijoje pristatė terahercinio (THz) pluošto formavimo ir erdvinio filtravimo metodus, leidžiančius kurti inovatyvias terahercinio vaizdinimo sistemas, galinčias aptikti ir skaidrias, mažą sugertį turinčias medžiagas. Pranešime pristatyti kompaktiški difrakcinės optikos sprendimai THz spinduliuotės formavimui, pagamintos didelio efektyvumo daugialaiptės silicio fazinės zoninės plokštelės, grafito pagrindu pagaminti lankstieji lęšiai ar difrakciniai elementai, naudojami tiriant storus objektus.

„Metinė mokslinė konferencija - puiki vieta su kolegomis aptarti aktualius klausimus, generuoti naujas idėjas ir į sprendžiamus mokslinius uždavinius pažvelgti kiek kitaip, gaunant taiklų patarimą.” – sakė dr. L. Minkevičius.

Linas Minkevičius FTMCFTMC apdovanojimas Linui Minkevičiui Linas Minkevičius ir jam skirtas FTMC specialus apdovanojimas už proveržį kuriančią mokslinę-technologinę veiklą bei tapimą LMA Jaunosios akademijos nariu (D. Jokubauskio nuotraukos)

Daug dėmesio sulaukė FTMC mokslininkų - Lietuvos mokslo premijų 2020 laureatų pranešimai. Prof. habil. dr. Albertas Malinauskas ir prof. habil. dr. Gediminas Niaura pristatė mokslinių tyrimų ciklą, įvertinta Mokslo premiją Fizinių mokslų srityje - „Medžiagų molekulinės struktūros ir funkcionalumo tyrimai virpesinės spektroskopijos metodais“.

Gediminas Niaura FTMCAlbertas Malinauskas FTMC Iš kairės: Lietuvos mokslo premijos laureatai Gediminas Niaura ir Albertas Malinauskas

Dr. Mindaugas Gedvilas pristatė bendrą su dr. Gediminu Račiukaičiu ir dr. Pauliumi Gečiu eksperimentinės plėtros darbą „Ultratrumpų lazerio impulsų sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas lazeriniam mikroapdirbimui", pelniusį Mokslo premiją Technologijos mokslų srityje.

Gediminas Račiukaitis FTMCMindaugas Gedvilas, Paulius Gečys FTMC
 Iš kairės: Lietuvos mokslo premijos lauretai Gediminas Račiukaitis, Mindaugas Gedvilas ir Paulius Gečys

FTMC direktorius prof. G. Valušis pasveikino laureatus, dėkojo jiems už mokslinius pasiekimus, garsinančius centrą Lietuvos ir pasaulio mokslo bendruomenėje:

„Ačiū jums už tai, kad sutelkiate, kuriate, kad žadinate viltį. Nepaisant to, kad 2020 m. buvo labai savotiški, nelengvi metai, jie buvo produktyvūs. Tikėkimės, kad 2021-ieji mums visiems bus dar geresni, produktyvesni ir greičiausiai - žymiai kūrybiškesni, nes sąveika tarp žmonių turi didžiulę kūrybinę galią. Linkiu jums kuo didžiausios tolimesnės sėkmės." - sakė FTMC vadovas.

FTMC Metinėje mokslinėje konferencijoje pradėta nauja šio renginio tradicija - pasakojimų ciklas apie žymius mokslininkus, susijusius su FTMC. Šįkart pranešimą, skirtą paminėti Puslaidininkių institute dirbusio garsaus fizikos mokslų daktaro, prof. Raimondo Dagio 90-tosioms gimimo metinėms, pristatė ir apie jo mokslinį kelią, išskirtinę asmenybę pasakojo prof. Algirdas Matulis.

Algirdas Matulis FTMC
 Algirdas Matulis pradėjo naują šio renginio tradiciją - pasakojimų ciklą apie žymius mokslininkus, susijusius su FTMC

„Ši konferencijos naujovė - pranešimai apie žymius su FTMC susijusius mokslininkus - tikrai pasiteisino. Tokie pranešimai leidžia ne tik suprasti, koks yra svarbus laikas, investuotas į mokslinius tyrimus, bet ir įkvepia mąstyti plačiau, kūrybiškiau bei uždegti savo kolegas, ypač jaunesnius, noru sukurti kažką naujo. Ir manau, kad visa ši konferencija buvo išties įdomi, parodžiusi FTMC stiprybes, nes per tuos sunkius metus buvo padaryta daugiau, nei tikėjomės.“ – pastebėjo prof. R. Pauliukaitė.

Centro direktorius prof. G. Valušis taip pat džiaugėsi turininga, įvairia bei koncentruota moksline prasme konferencija ir vylėsi, kad įsibėgėjantys 2021-ieji bus tokie pat produktyvūs, geri bei kupini naujų spalvų:

„Mūsų didžiausias turtas yra kuriantys žmonės, būtent jie šiuos metus FTMC pavertė turiningais ir produktyviais. Juk iš esmės - žinios, aukščiausio lygio mokslas, vystomas moksliniuose centruose, universitetuose sukuria visuomeninę pridėtinę vertę ir yra be galo svarbus valstybei procesas, kuriuo save gerbiančiai šaliai privalu rūpintis. Tikėkimės, kad šie metai bus kitokie, be pandeminių suvaržymų. Kad vėl galėsime laisvai bendrauti su kolegomis, diskutuoti konferencijose ne kompiuterio ekrane, keistis idėjomis ir energija, kas yra žymiai efektyviau ir įdomiau. Tikiuosi ir linkiu dar labiau kūrybingų ir produktyvių metų, naujų talentų, temų ir naujų verslų. Tegu pridėtinė vertė bus vienas iš kertinių matų, kuriais matuosime FTMC sėkmę ateinančiais metais.”

Nuotraukos: D. Jokubauskio, R. Stalionytės, A. Malinausko

Tekstas: R. Stalionytės