• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2021. 02. 07 -

Trys nauji tarpinstituciniai projektai siekiant Žaliojo kurso tikslų

Jau antrus metus vykstančios RTO Lithuania iniciatyvos rezultatas - trys nauji tarpinstituciniai projektai Žaliojo kurso (angl. Green Deal) temomis.
 
Skatindami asociacijos RTO Lithuania mokslo institucijų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC), Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) kvietė teikti paraiškas jungtiniams FTMC, LEI, LAMMC mokslininkų grupių projektams finansuoti.
 
Antrus metus vykstančios iniciatyvos rezultatas - trys nauji tarpinstituciniai projektai Žaliojo kurso (angl. Green Deal) temomis: „BioDegra“ (Bioskaidžių biokuro elementų kūrimas), „ExtraIMTA“ (Nauji vertingų medžiagų ekstracijos būdai iš dumblių išaugintų integruotose multitrofinėse akvakultūrose) ir „NUTREC“ (Augalų maistinių medžiagų išgavimas panaudojant antrines žaliavas). Projektuose dalyvauja mokslininkai iš visų trijų RTO Lithuania narių - mokslo centrų.
 
„BioDegra“ projektas skirtas bioskaidžių biokuro elementų kūrimui. Vienas iš pagrindinių šio bendro projekto tikslų yra suformuoti didelio ploto, nebrangius ir biologiškai skaidžius anglies pagrindu pagamintus elektrodus, kurie tarnautų kaip mikrobinių biokuro elementų anodai. Tokie elektrodai būtų dedami į dirvą, siekiant kad juose apsigyventų gyvi mikroorganizmai, kurie dalyvautų gaminant elektros energiją. Vėliau tokie elektrodai natūraliai suirtų, nepalikdami jokių pavojingų taršos produktų. Elektrodus planuojama gaminami iš žemės ūkyje naudojamų „žaliųjų“ trąšų. Tokių biologiškai skaidžių elektrodų naudojimas spręstų ir kitas ekologines problemas, tokias kaip Baltijos jūros eutrofikacija ir makrofitų kaupimasis pakrantėje, nes iš šių makrofitų bus gaminama „biologinė anglis“ (projekto koordinatoriai prof. Habil. Dr. Arūnas Ramanavičius, dr. Žilvinas Kryževičius ir dr. Nerijus Striūgas).
 
„ExtraIMTA“ projekte bus kuriami nauji vertingų medžiagų ekstracijos būdai iš dumblių išaugintų integruotose multitrofinėse akvakultūrose. Dėl augančios populiacijos reikalingi efektyvesni išteklių naudojimo būdai. Žuvis laikoma svarbiu ir sveiku maistu. Tačiau daugiau nei pusė žuvų išteklių yra visiškai išnaudojami. Vidaus akvakultūros metu naudojamas didžiulis vandens kiekis, kuriame gausu maistinių medžiagų ir kurį reikia perdirbti. Dumblių auginimas „perdirbtame“ vandenyje gali padėti pakeisti atliekas į išteklius. Be to, dumbliai gali būti naudojami įvairiais būdais (pvz., biotrąšoms). Projektas padės optimizuoti integruotos multitrofinės akvakultūros (IMTA) technologijų ir vertingų junginių gavybos produktyvumą ir tvarumą bei suburti tarpdisciplininę ekspertų grupę tolesnių galimybių tyrimui (projekto koordinatoriai dr. Arūnas Stirkė, dr. Eugenija Bakšienė ir dr. Liutauras Marcinauskas).
 
„NUTREC“ projekto tikslas - augalų maistinių medžiagų išgavimas panaudojant antrines žaliavas. Bus tiriamos galimybės iš antrinių žaliavų atgauti augalams reikalingas maistines medžiagas. Tyrimų metu bus imituojamos maistinių medžiagų (N, P) turinčios nuotėkos ir biomasės degimo pelenai, kurie bus naudojami kaip žaliava gaminant struvitą (MgNH4PO4). Tokie procesai prisidėtų prie aplinkos taršos mažinimo, medžiagų tvaraus naudojimo ir mūsų planetos išsaugojimo strategijos (projekto koordinatoriai dr. Karolina Barčauskaitė, dr. Marius Urbonavičius ir dr. Ilja Ignatjev).
 
RTO Lithuania yra stipriausių šalies mokslo tyrimų centrų - Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC), Lietuvos energetikos instituto (LEI), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) bei Fizikos instituto Mokslo ir technologijų parko – įkūrta Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacija, siekianti sutelkti šalies taikomojo mokslo potencialą, plečiant aukštos pridėtinės vertės pramonės sektorių ir kartu išlaikant centrų organizacinį lankstumą.
fotorto-628x628-8e13340f2162a9bc45009636075b55d2.jpg
2023. 07. 03 - RTO LT vadovaus Lukas Stakėla Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacija (RTO LT) vienija tris didžiausius mokslinių tyrimų institutus Lietuvoje.