• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2023. 06. 08 -

FTMC Mokslo tarybos posėdis 2023-06-08

Birželio 8 d. 16 val. D401 salėje vyks FTMC Mokslo tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Kai kurių skyrių vadovų keitimo svarstymas ir tvirtinimas.
  2. Kiti klausimai.

Posėdis yra viešas, todėl visi norintys gali dalyvauti.

Nuoroda prisijungiantiems nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkzZGY0ZmQtZjJlMS00ZjdkLTgwYzgtYzE0OTZhZWI2MWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d

Rasa Pauliukaitė
FTMC Mokslo tarybos pirmininkė

 

FTMC_pastatas_sm-de0085a6d3f083d633cbb187619f8bfc.jpg
2024. 02. 08 - FTMC Mokslo tarybos posėdis 2024-02-08 Vasario 8 d., 16 val., D401 salėje.