• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 01. 20 -

FTMC Mokslo tarybos posėdis 2022-01-20

2022 m. sausio 20 d. 16 val. vyks nuotolinis FTMC Mokslo tarybos posėdis. 

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Mokslininko emerito vardo (statuso) suteikimo tvarkos aprašo svarstymas.
  2. Diskusija dėl FTMC temų (potemių) konsolidavimo.
  3. Kiti klausimai

FTMC Mokslo tarybos pirmininkė
Rasa Pauliukaitė

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ3ODVlNmMtNzJjYi00NTU5LTkxMjAtYjU1YzQyMDQ3ZDBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d