• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 04. 12 -

LMT teiks paramą tyrėjus iš Ukrainos įdarbinančioms Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms

Lietuvos mokslo taryba, palaikydama Lietuvos akademinės bendruomenės nusiteikimą sudaryti sąlygas iš Ukrainos dėl karo veiksmų šalyje pasitraukusiems tyrėjams tęsti mokslinę veiklą Lietuvoje, inicijavo specialią paramos priemonę skirti paramą įdarbinti mokslininkus ir doktorantus iš Ukrainos.
 
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, tam iki šių metų pabaigos skiriant 1,5 mln. eurų.
 
„Lietuva stengiasi reaguoti į ukrainiečių, bėgančių nuo Rusijos karinių veiksmų jų valstybėje, poreikius kuo greičiau, suteikti jiems visą įmanomą pagalbą sėkmingai integruotis mūsų visuomenėje. Negalima pamiršti ir Ukrainos mokslininkų ir tyrėjų, tad labai palaikome Lietuvos mokslo tarybos iniciatyvą, kuri užtikrins jiems galimybę įsidarbinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose – tai itin reikšminga paramos priemonė, leisianti jiems sklandžiai tęsti savo veiklą čia“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.
 
„Reiškiame palaikymą Ukrainos tyrėjams ir  reaguojame į šalies akademinės bendruomenės lūkesčius valstybei prisidėti remiant jų mokslinę veiklą Lietuvoje. Tai, kad siūlymui pritarta aukščiausių šalies vadovų lygiu, yra ne tik palengvinimas Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, bet ir didelė paskata visai mokslo bendruomenei“, – sako Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas Romas Baronas.
 
Numatoma, kad šiuo būdu iki metų pabaigos Lietuvos mokslo ir studijų institucijose galėtų įsidarbinti iki 100 Ukrainos mokslininkų, mokslo ar meno doktorantų.
 
Lėšos skiriamos Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms įsteigti mokslo darbuotojų pareigybes įdarbinti Ukrainos tyrėjus, mokėti jiems darbo užmokestį ir kompensuoti su juo susijusius mokesčius. Finansavimas gali būti teikiamas ir jau nuo karo pradžios Lietuvoje Ukrainos tyrėjus įdarbinusioms institucijoms.
 
Taryba lėšas konkursui skyrė iš šiais metais jai skirtų biudžeto asignavimų.
 
Išsamiau apie šią priemonę Lietuvos mokslo ir studijų institucijos galės sužinoti balandžio 12 d. renginyje (kviečiama registruotis iki balandžio 8 d. 17 val., nuoroda į renginį bus išsiųsta pateiktu e. pašto adresu).
 
 
Paruošta pagal Lietuvos mokslo tarybos (lmt.lt) informaciją