• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2024. 04. 29 -

In Memoriam. Gintautas Jurgis Babonas

Prof. Gintautas Jurgis Babonas (1941–2024). Visuotinės lietuvių enciklopedijos nuotrauka
Šį savaitgalį atsisveikinome su prof. Gintautu Jurgiu Babonu.
 
Liko puslaidininkių optikos mokslinė tradicija, ryškūs darbai kieto kūno optinėje spektroskopijoje ir medžiagotyroje. Ir mokslinė mokykla išplitusi šalyje bei užsienyje.
 
Nepamirštamas asmeninis pavyzdys, mokęs šalia esančius pakilti virš savo kasdieninės būties; – skatinęs žiūrėti už horizonto, ir kartu ieškoti giliau.
 
Skatinęs nustebti. Drąsindavęs nenusiminti ir atkakliai siekti Tiesos...
 
Suspėta daug, ir Mirtis to negali atimti.
 
Gintaras Valušis, Vilnius, 2024-ųjų balandžio 28-osios vakaras
 
.....
 
Gintautas Jurgis Babonas (1941–2024) – nusipelnęs Lietuvos fizikas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras.
 
Gimė 1941 m. Vilniuje.
 
1963 m. baigė Vilniaus universitetą ir pradėjo dirbti Fizikos ir matematikos institute laborantu, 1964–1967 – instituto inžinierius.
 
Nuo 1967 m. pradėjo dirbti Puslaidininkių fizikos institute (nuo 2010 m. – Fizinių ir technologijos mokslų centras); Fizikos ir matematikos instituto doktorantas;
 
1970 m. apgynė daktaro disertaciją.
 
1970–1972 m.: Puslaidininkių fizikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1972–1981 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis.
 
1981–1992 m.: Kristalų dispersijos skyriaus vadovas.
 
Monografijos „Puslaidininkių elektroninė struktūra ir optiniai spektrai“ (1987) vienas autorių.
 
1991 m. tapo habilituotu mokslų daktaru.
 
Nuo 1992 m. tapo Puslaidininkių fizikos instituto vyriausiuoju mokslo darbuotoju bei Puslaidininkių optikos laboratorijos vadovu.
 
Nuo 1993 m. dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete; profesorius (1995).
 
Mokslinių darbų svarbiausios kryptys – kietųjų kūnų optinių savybių tyrimai, medžiagotyra. Paskelbė daugiau kaip 300 mokslinių straipsnių, stažavosi moksliniuose institutuose Švedijoje bei Norvegijoje.
 
Buvo Lietuvos fizikos draugijos bei Tarptautinės optinės inžinerijos draugijos narys.
 
2000 m. už nuopelnus Lietuvos valstybei apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu.
 
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Profesoriaus artimiesiems ir kolegoms.
 
FTMC, Vilniaus universiteto (5002.vu.lt) ir Visuotinės lietuvių enciklopedijos (vle.lt) informacija
Svajus A.v1 black-cf698be3eee32df5d7c1ed4003cc4d2f.jpg
2023. 08. 25 - Ryškus mokslininkas, įnešęs vakarietiškos kultūros: kolegų atsiminimai apie dr. Svajų Asadauską Šiandien, rugpjūčio 25-ąją, vienam žymiausių Lietuvos tribologų būtų suėję 56-eri.
344970765_552916836994704_4938547021029861901_nq-c793c230de640d50201aa08085bf34b4.jpg
2023. 05. 17 - Audrių Alkauską prisimena kolegos ir bičiuliai Dr. A. Alkauskui palikus šį pasaulį, iškilaus mokslininko, bičiulio gedi kolegos ir bendražygiai iš Lietuvos bei užsienio.