• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 05. 02 -

ANDRIAUS ŽEMAIČIO disertacijos svarstymas

2022 m. gegužės 2 d. 14 val. LITEK konferencijų salėje (Savanorių pr. 235, Vilnius) ir nuotoliniu būdu vyks

ANDRIAUS ŽEMAIČIO disertacijos svarstymas

NAŠI LAZERINĖ ABLIACIJA BIOINSPIRUOTŲ TRIMAČIŲ FUNKCINIŲ PAVIRŠIŲ KŪRIMUI

EFFICIENT LASER ABLATION FOR BIO-INSPIRED 3D FUNCTIONAL SURFACES

Mokslinis vadovas: Dr. Mindaugas Gedvilas

Recenzentai:
Dr. Domas Paipulas (Vilniaus universitetas)
Prof. Dr. Tomas Tamulevičius (Kauno technologijos universitetas) 

Nuotolinio prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM3MTRmYWEtNzJiYS00OGI5LWI1NTYtODNkZjRjYjRiN2Nh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d