• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 09. 15 -

Sveikiname prof. habil. dr. Rimantą Ramanauską 70-mečio proga!

Rugsėjo 15 d., Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Cheminės ir technologijų skyriaus vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. habil. dr. Rimantas Ramanauskas (g. 1952 09 15) pasitinka svarbią asmeninę šventę – 70-tąjį gimtadienį. Šia ypatinga proga šiandien FTMC Mokslo taryba ir centro administracija, kolegos ir bičiuliai iškilmingo posėdžio metu susirinko pagerbti centro bendruomenės gerbiamo mokslininko.
 
„Rimantas talpina savyje ne vien įvairiapusį mokslą  - tai ne tik darnioji chemija, cheminės technologijos ar taikomieji tyrimai. Jam būdingas daug platesnis žvilgsnis į mokslą ir technologijas, subtilus jų pajautimas ir gebėjimas nuspėti vystymosi kryptis. Iš kitos pusės, jis yra nepaprastai šiltas žmogus, kuriantis geranorišką bendravimo atmosferą, subtilių kompromisų ir racionalių strateginių sprendimų kūrėjas. Man yra didelė privilegija su juo dirbti ir bendrauti.“  - sakė FTMC direktorius prof. Gintaras Valušis.
 
Šiltai pasveikinęs Jubiliatą, direktorius įteikė jam aukščiausią centro apdovanojimą – Plejadų ženklą:
 
„Šiandien yra ypatinga diena mūsų centrui - diena, kai yra proga stabtelti, susimąstyti, pergalvoti, vertybiškai pasverti: ar teisingai darome, ar teisingai mąstome, ar teisingai bendraujame? Ar teisingas kelias kuriuo einame, vertybės kurias puoselėjame, orientyrai į kuriuos žiūrime? Rimas talpina tas unikalias savybes - kaip tas Žmogus rodantis Kelią, kuriantis Mokslą, jaučiantis Žodį, randantis Sprendimą. Aš tiksliai nežinau, ką manė senovės jūreivai Viduržiemio jūroje, žiūrėdami į Sietyno (Plejadų) žvaigždyną danguje, bet galvoju, kad jie žiūrėjo į jį, kad nepaklystų. Navigacija kaip ir tada, taip ir dabar, buvo esminė ir būtina. (…) Man yra didelė garbė ir privilegija įteikti Rimui Ramanauskui Plejadų ženklą - aukščiausią centro apdovanojimą. Už milžinišką indėlį ne tik darnios chemijos ir technologijos plėtrą bei intensyvias inovacijas, taip pat ir už kelrodiškas vertybes, už šiltą žmogiškumą, už veiklų daugiabriauniškumą. Už Kūrybą ir ramų buvimą šalia, mūsų šiame chaotiškame ir sunkiai nuspėjamame pasaulyje.” –  FTMC Mokslo tarybos posėdyje, skirtame pagerbti prof. R. Ramanauskui, kalbėjo G. Valušis.
 
 
 
Sveikinimo žodį tarusi FTMC Mokslo tarybos pirmininkė prof. Rasa Pauliukaitė apibūdino Jubiliatą kaip puikų, tarptautiniu mastu žinomą mokslininką elektrochemiką ir šiltą, šviesią asmenybę:
 
„Profesorius R. Ramanauskas - daugiausiai dirbantis su metalų atsparumo korozijai tyrimais, ne tik geras mokslininkas, bet ir puikus dėstytojas bei supratingas, jautrus kolega ir vadovas. Jo neblėstantis aktyvumas atsispindi ne tik moksliniuose tyrimuose, bet ir kitame akademiniame gyvenime. Jis yra LMA narys, akademikas nuo 2014 metų ir dalyvauja chemijos formavimo politikoje Lietuvoje. Taip pat yra aktyvus įvairių chemijos ir elektrochemijos draugijų narys, bei dalyvauja Theodor von Grotthuss fondo prie LMA veikloje. Dėka tarptautinio pripažinimo Lietuvoje organizavo keletą svarbių tarptautinių konferencijų, taip viešindamas mūsų vykdomus mokslinius tyrimus ir mūsų šalį.
 
Rimantas žavi savo diplomatiškumu, gera nuotaika, taktiškumu, pastabumu, ir bendraudama su juo jaučiu tėvišką šilumą, supratingumą. Jis yra iš tų žmonių, kurie moka išklausyti. Neteko dirbti artimai mokslinėje srityje, bet bendradarbiavome organizuodami mokslines konferencijas. 2011 m. pabaigoje padrąsino mane atstovauti Lietuvos elektrochemikus Tarptautinėje elektrochemijos draugijoje (ISE), nes tuo metu pats dar buvo įgaliotas atstovas, bet jo kadencijų limitas jau ėjo į pabaigą. Dėka Rimanto paskatinimo - dabar esu aktyvi draugijos narė ir dalyvauju jos veikloje, susilaukiau pripažinimo ir įvertinimo iš kolegų ne tik Lietuvoje bet ir tarptautinės elektrochemikų bendruomenės.
 
Solidaus jubiliejaus proga nuoširdžiausiai linkiu Rimantui puikios sveikatos, mylinčių žmonių šalia, gėrio, kurį kitiems dalina, grįžtančio šimteriopai, energijos visoms veikloms, galimybių vis išmokti kažką naujo, kūrybinių idėjų ir laiko tiesiog džiaugtis gyvenimu.” – linkėjo prof. Rasa Pauliukaitė.
 
Sveikinimus bei  šilčiausius šventinius linkėjimus prof. Rimantui Ramanauskui jį pagerbdami taip pat sakė ir kiti kolegos.
 
Šios ypatingos sukakties proga  akademiką FTMC prof. habil. dr. Rimantą Ramanauską pasveikino Lietuvos mokslų akademija (LMA), savo svetainėje taip pat paskelbusi gerbiamo sukaktuvininko veiklos reziume. Tekstą parašė akademikas FTMC Organinės skyriaus vadovas prof. habil. dr. Albertas Malinauskas:
 
„Dar tebestudijuodamas VU Chemijos fakulteto trečiajame kurse prof. habil. dr. R.  Ramanauskas pradėjo dirbti mokslinį darbą tuometiniame LMA Chemijos ir cheminės technologijos institute. Per prabėgusį įspūdingą laiką – net pusę amžiaus – nuėjo ilgą kūrybinį kelią nuo inžinieriaus iki vyriausiojo mokslo darbuotojo, ir iki direktoriaus pavaduotojo tiek Chemijos institute, tiek ir vėlesniame moksliniame darinyje, inkorporavusiame institutą – FTMC. Jo mokslinių darbų tematika, nors jos akcentai ir keitėsi per ilgą darbinį laikotarpį, vis tik koncentravosi apie pagrindinę instituto darbų šerdį – metalų elektronusodinimą, dangų savybes, korozijos tyrimus ir cheminę medžiagotyrą.“
 
 
Visą FTMC prof. habil. dr. R. Ramanausko trumpą mokslinės veiklos biografiją ir LMA sveikinimą skaitykite čia:
 
Gerb. Rimantai, FTMC bendruomenė dar kartą sveikina Jus su šia ypatinga Sukaktimi! Linkime Jums Sėkmės mokslinėje veikloje ir asmeniniame gyvenime!
 
R. Juškėno nuotrauka.