• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 01. 13 -

„Quo vadis, FTMC?" seminaras. Gintaras Valušis

Sausio 13 d. 16 val. A101 salėje (Saulėtekio al. 3) vyks

„Quo vadis, FTMC?" seminaras
„FTMC tapo viešąja įstaiga: kas toliau?"
Pranešėjas: FTMC direktorius prof. Gintaras Valušis

Mokslas ir MTEP, inovacinės paslaugos ir sprendimai. Aukštųjų technologijų įmonių generacija, inkubacija ir akseleravimas. Dabartinė situacija ir galimybės tapus viešąja įstaiga. Kas toliau?

SKELBIMAS

Seminaras vyks hibridiniu būdu. Nuoroda prisijungimui per Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2YwYjE4ZTEtNjZmZi00NTcwLTg3ZDgtNTIwZjVjMTliMDMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d