• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2021. 09. 20 -

Mirė eksperimentinės branduolio fizikos Lietuvoje pradininkas prof. habil. dr. Kęstutis Makariūnas

Rugsėjo 18 d. netekome eksperimentinės branduolio fizikos Lietuvoje pradininko, profesoriaus habilituoto fizinių ir matematikos mokslų daktaro Kęstučio Makariūno (1932 04 22 – 2021 09 18).
 
Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.
 
Šviesaus atminimo mokslininkas buvo didelis Vilniaus ir Lietuvos patriotas, už darbus ir veiklą apdovanotas Lietuvos Mokslų akademijos (LMA) Povilo Brazdžiūno vardine premija už darbus eksperimentinės fizikos srityje (1997), Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2002).
 
Prof. habil. dr. Kęstutis Makariūnas 1955 m. baigė Vilniaus universitetą, 1959 m. – SSRS mokslų akademijos Leningrado fizikos ir technikos instituto aspirantūrą. Didžiąją gyvenimo dalį mokslininkas dirbo Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Fizikos ir matematikos (vėliau – tik Fizikos) institute, buvo Radioaktyviojo spinduliavimo sektoriaus vedėjas, vadovavo Branduolinių tyrimų laboratorijai, buvo Fizikos instituto tarybos pirmininkas. 1955–1956 m. jis dėstė Vilniaus universitete, o 1993–1999 m. Vytauto Didžiojo universitete.

Nuo 1994 m. prof. habil. dr. Kęstutis Makariūnas - LMA narys, 1999–2003 m. - LMA pirmininkas, 1999–2006 m. - Lietuvos mokslo premijų komiteto pirmininkas.

Prof. habil. dr. K. Makariūno mokslinių darbų sritis - branduolio fizika, branduolio spektroskopijos metodų naudojimas kietojo kūno mikroskopinės sandaros tyrimams, sužadintųjų branduolių hipersmulkioji sąveika ir Mössbauerio spektroskopija, radioaktyviųjų atomų cheminės aplinkos įtaka radioaktyviojo skilimo konstantoms. Mokslininkas pirmasis išmatavo daugelio branduolių radioaktyviųjų virsmų tikimybių pokyčius. Rengė darbus mokslo istorijos ir mokslo politikos klausimais, paskelbė daugiau kaip 250 mokslinių straipsnių, propagavo mokslininkų pilietiškumo ir tuo pagrįstos mokslo autonomijos nuostatas.

Parašė knygas „Radioaktyvusis spinduliavimas ir jo matavimas" (1961 m.), „Kasdieniai darbai" (2002 m.). Paskelbė studijų mokslo istorijos ir mokslo politikos klausimais.
 
Šviesaus atminimo fizikas K. Makariūnas gimė Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto „Ryto" draugijos lietuvių mokytojų Pranės ir Vinco Makariūnų šeimoje, išgyvenusioje polonizacijos represijas. Patyręs karo siaubus, šalies istorines peripetijas, prof. habil. dr. K. Makariūnas su broliu architektu Jaunučiu Makariūnu visą gyvenimą išliko didžiuliai lietuviškojo Vilniaus ir savo šalies patriotai. Jie priklausė „Senųjų vilniečių ainių klubui", besirūpinančiam lietuvių gyvenimo prieškario Vilniuje atminimo išsaugojimu.
 
Prof. habil. dr. K. Makariūnas savo moksline ir visuomenine veikla stengėsi skleisti mokslinę kultūrą:

„Man visada labai svarbi buvo visuomeninė mokslo vertė. Ne tiek ta, kuri pasireiškia konkretaus tyrimo rezultato panaudojimu ar retkarčiais rinkos produktu, o tai, kas kuria bei plečia išmanymą ir sugebėjimus juo naudotis, ugdo išmanančius mokslą žmones, visa tai, nuo ko priklauso ta šalies ir tautos kultūros dalis, kuri yra pagrįsta mokslo žiniomis ir vadinama moksline kultūra." - ne kartą yra pabrėžęs velionis.
 
Atsisveikinimas su fizikos pasaulio šviesuliu prof. habil. dr. Kęstučiu Makariūnu vyks Vilniaus laidojimo rūmuose Pirmoje salėje, Olandų g. 22, Vilniuje:
rugsėjo 21 d.,antradienį, nuo 16.00 val.
rugsėjo 22 d., trečiadienį, nuo 8 val.

Urna išnešama rugsėjo 22 d., trečiadienį, 14 val. Laidojimo ceremonija vyks Naujosiose Rasų kapinėse (įėjimas iš Sukilėlių g).
 
Rugsėjo 21 d. 18 val. Šv. Mikalojaus bažnyčioje (Šv.Mikalojaus g. 4, Vilniuje) už velionį bus aukojamos Šv. Mišios.
 
Informacija paruošta pagal ELTA ir velionio artimųjų pranešimus.
Nuotrauka iš K. Makariūno šeimos archyvo.