• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2023. 06. 22 -

DANIELIAUS LINGIO disertacijos svarstymas

2023 m. birželio 22 dieną 10 val. Fizikos instituto salėje (Savanorių pr. 231, Vilnius) ir nuotoliniu būdu vyks doktoranto

DANIELIAUS LINGIO disertacijos svarstymas

SKAITINIS LENGVŲJŲ JONŲ ATGALINĖS SKLAIDOS SPEKTRŲ MODELIAVIMAS DALELIŲ KANALIAVIMO GEOMETRIJOJE

Mokslinis vadovas: dr. Vitalij Kovalevskij

Recenzentai:

dr. Kęstutis Mažeika (Fizinių ir technologijos mokslų centras)
prof. dr. Saulius Mickevičius (Vytauto Didžiojo universitetas)

Nuotolinio prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2FlYzcyNzMtYjE2Ni00Yzc1LTlmNzMtYWNkMzc3M2Q0MmYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22ed22e6aa-5ad6-4d66-a915-f9993317456f%22%7d

arba

Meeting ID: 387 860 167 450
Passcode: gSVTAp

 

ftmc_tit-6f67e5819f2aa3aae235784927707fb2.jpg
2023. 06. 21 - RUSNĖS IVAŠKEVIČIŪTĖS-POVILAUSKIENĖS disertacijos svarstymas 2023-06-21, 14 val., D401 salėje (Saulėtekio al. 3, Vilnius)
ftmc_tit-686fa84698bd007e230bddab0f1d8207.jpg
2023. 06. 19 - VITALIY ROMANENKO disertacijos svarstymas 2023-06-19, 10 val., C202 salėje (Saulėtekio al. 3, Vilnius)
ftmc_tit-8e93b35a495a3387035d6f71e50c175b.jpg
2023. 06. 16 - EDVINO NAVAKAUSKO disertacijos gynimas 2023-06-16 2023-06-16, 15 val., FTMC D401 posėdžių salėje (Saulėtekio al. 3, Vilnius) ir nuotoliniu būdu