• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 12. 15 -

JEVGENIJ GARANKIN disertacijos svarstymas

2022 m. gruodžio 15 d. 10 val. Fizikos instituto salėje (Savanorių pr. 231, Vilnius) ir nuotoliniu būdu vyks

JEVGENIJ GARANKIN disertacijos svarstymas

PAŽANGIŲ METODŲ PLĖTRA IR TAIKYMAS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS REGISTRAVIME IR DALELIŲ IDENTIFIKAVIMO TYRIMUOSE 

Mokslinis vadovas: dr. Artūras Plukis

Recenzentai:
doc. dr. Andrius Poškus (Vilniaus universitetas)
dr. Kęstutis Mažeika (Fizinių ir technologijos mokslų centras)

Nuotolinio prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWEzOWYxYjUtMzkwNC00MWQyLTgyZDEtNWI3ZDQ2Y2Q3NTkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d