• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2023. 07. 31 -

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti podoktorantūros stažuočių projektus

Unsplash.com nuotrauka
Lietuvos mokslo taryba paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti podoktorantūros stažuočių projektams įgyvendinti.
Paraiškos teikiamos https://junkis.lmt.lt iki 2023 m. rugsėjo 30 d. Paraiška teikiama anglų kalba.
 
Projekto trukmė: 24 mėn.
 
Projekto įgyvendinimo pradžia (projekto finansavimo sutarties pasirašymo data) ne ankstesnė negu 2024 m. sausio 15 d.
Projekto biudžetas: iki 100 000 Eur.
 
Vykdančioji institucija turi būti kita nei ta, kurioje stažuotojas parengė daktaro disertaciją. 
 
 
Stažuotojas – nuo mokslo daktaro disertacijos apgynimo dienos iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino dienos yra praėję ne daugiau kaip 5 metai (šis laikotarpis pratęsiamas 18 mėnesių (motinos nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogų atveju) už kiekvieną vaiką, gimusį iki ar po daktaro laipsnio įgijimo dienos, pateikus vaiko (-ų) gimimo liudijimus, arba konkrečiu faktiniu laikotarpiu, pateikus dokumentus, pagrindžiančius nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui (-ams) prižiūrėti suteikimo laikotarpį (-ius).
 
Paraišką teikia FTMC kartu su stažuotoju. Stažuotojas ir stažuotės vadovas gali būti nurodytas paraiškoje, jei paskutinę kvietimo teikti paraiškas dieną jam nėra taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių 76-80 punktuose nurodyti apribojimai svarstyti paraiškas.
 
Stažuotojas ir stažuotės vadovas gali būti nurodyti tik vienoje to paties kvietimo paraiškoje.
 
Stažuotojas projekto įgyvendinimo metu įdarbinamas į mokslininko stažuotojo pareigybę – koeficientas 11,98 (11,98*186 Eur. 2228,28 Eur, neatskaičius mokesčių).
 
Bendras stažuotojo darbo valandų skaičius projekte turi būti ne mažesnis ir ne didesnis kaip 2010 valandų (1 etatas) per 12 mėnesių, įskaičiuojant mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojams suteikiamas kasmetines atostogas.
 
Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas turi išvykti stažuotis į užsienio mokslo ir studijų instituciją ar mokslinių tyrimų centrą, laboratoriją, įmonę, įstaigą, biblioteką, archyvą, ekspediciją ir kt. Minimali išvykos trukmė – 1 mėnuo. Išvykos laikotarpis gali būti skaidomas į dalis, kurių viena turi būti ne trumpesnė kaip 15 dienų.  
 
Kvietimo tekstas, paraiškos priedai, dokumentai stažuotės vadovo kompetencijai įvertinti nurodyti: https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-709
 
Papildoma informacija paraiškos pildymui:
 
FTMC projekto vykdymo užtikrinimo raštą (įkeliamas į sistemą kaip ir paraiškos kiti priedai), užpildžius paraiškos biudžeto dalį, automatiškai generuoja LMT JUNKIS sistema. Rašto pasirašymas FTMC – sugeneruotą raštą atsiųskite FTMC Personalo ir projektų valdymo skyriaus vadovei Aušrai Vilutienei el. paštu, grąžins pasirašytą.
 

Vykdančioji institucija

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

telefonas

8 5 264 9211

el. paštas

office@ftmc.lt

kodas

302496128

PVM mokėtojo kodas

LT100005300110

sąskaitos Nr.

LT457300010121902929

juridinio asmens statusas

valstybinė

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligųsocialinio draudimo įmokos tarifų grupė (I, II, IIIarba IV)

I grupė

 
Esant klausimams dėl kvietimo sąlygų ar paraiškos pildymo, kreipkitės (el. p. ausra.vilutiene@ftmc.lt, kab. Nr. C439).
Vytauts_Z 2-2c282b0747283c7394e7506ad4ad37b6.jpg
2023. 07. 26 - FTMC doktorantas sukūrė jutiklį, kuris žada proveržį maisto pramonėje Vytautas Žutautas negalvojo, kad kada nors gyvenime užsiims chemija. Bet netikėtai atrado savo lauką šioje srityje.
Mantas_Gaidys_apdovanojimai2-b4270e568c24a0d964185ab073ed563b.jpg
2023. 06. 21 - Doktoranto Manto Gaidžio pranešimas Japonijoje pripažintas geriausiu Jo darbas įvertintas išskirtinio žodinio pranešimo apdovanojimu!
Edvinas du-a3f98d306c23b8474048d69a1ba9b658.jpg
2023. 06. 16 - Gyvybės mokslų specialistas E. Navakauskas apgynė daktaro disertaciją Ligos, susijusios su baltymais amiloidais, tiriamos daugiau nei šimtą metų, bet visiems tinkamo vaisto vis dar nėra. Kodėl?