• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2023. 03. 27 -

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas technologinės plėtros projektams įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba (LMT) skelbia pirmąjį Technologinės plėtros projektų (TPP) priemonės kvietimą teikti paraiškas ir kviečia mokslo ir studijų institucijas (MSI) kartu su labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis (MVĮ) teikti paraiškas bendriems mokslo (technologijų) projektams įgyvendinti.
 
Paraiškos priimamos iki š. m. balandžio 24 d. 24 val. per paraiškų ir ataskaitų teikimo elektroninę sistemą.
 
Ankstesnių konkursų technologinės plėtros projektų įgyvendinimą finansavo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Po įstaigų reorganizacijos šios priemonės administravimą ir projektų finansavimą tęsia LMT. Pasak LMT pirmininko dr. Gintaro Valinčiaus, MITA integracija stiprina LMT mokslo verslo bendradarbiavimo finansavimo segmentą, kuriame kuriamos ateities inovacijos ir technologijos, grįstos moksliniais tyrimais.
 
„MITA prijungimas prie LMT dar labiau sustiprino mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimą, kuriuo siekiama įgyvendinti produktyvia partneryste paremtus bendrus mokslo-verslo projektus. Ši finansavimo priemonė skatina mokslinių idėjų, gimusių universitetuose ir mokslo institutuose, vystymą, siekiant jas paversti naujais inovatyviais rinkos produktais, paslaugomis ar jų prototipų kūrimą, privataus sektoriaus investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas“, – sako G. Valinčius.
 
 
(LMT pirmininkas dr. Gintaras Valinčius. LMT nuotrauka)
 
TPP paraiškas gali teikti Lietuvos MSI, įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, kartu su projekto vadovu (mokslininku) ir partneriu, kuris turi būti Lietuvoje registruota MVĮ. Numatoma, kad maksimalus projekto biudžetas gali siekti iki 150 tūkst. Eur, o pats projektas trukti iki 16 mėn., pradedant nuo š. m. liepos 1 d. Paraiškos pateikimo metu turi būti pasiektas bent 3 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) etapų klasifikacijos apraše nustatytas etapas (MTEP etapas) – koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas arba patvirtinimas. Įgyvendinus technologinės plėtros projektą, privalomas pasiekti minimalus rezultatas turi atitikti 6-ąjį – sukurto prototipo (bandomosios versijos) – arba aukštesnį MTEP etapų klasifikacijos etapą.
 
Projekto atrankos tvarka sukonstruota taip, kad skatintų pareiškėjus į veiklas įtraukti doktorantus bei jaunuosius mokslininkus, kurių disertacijos ir mokslinių tyrimų tematika yra susijusi su projektuose kuriamų produktų tematika. Priemone skatinama projektu pasiekti kuo aukštesnį MTEP etapą bei pritraukti didesnes privataus sektoriaus investicijas į MTEP veiklas. Už šiuos aspektus konkursinėms paraiškoms bus skiriami prioritetiniai balai.
 
Šiems projektams įgyvendinti lėšos skiriamos kaip negrąžintina subsidija. Teikiamas finansavimas yra valstybės parama, kuri atitinka nereikšmingos de minimis pagalbos nuostatas. MSI finansavimo intensyvumas siekia iki 100 proc., o MVĮ – iki 80 proc. tinkamų išlaidų. Iš viso šio kvietimo biudžetas siekia iki 2,275 mln. Eur. 
 
LMT būsimiems pareiškėjams organizuoja informacinį renginį pristatyti priemonės ir kvietimo sąlygas, kuris vyks nuotoliniu būdu balandžio 5 d. 10 val. Registraciją į seminarą galima rasti LMT interneto puslapyje.
 
 
(Asociatyvi Pexels.com nuotrauka)