• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2020. 09. 17 -

Papildomas priėmimas į doktorantūrą 2020 m.

Vadovaujantis Vilniaus universiteto ir VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro (toliau – FTMC) Doktorantūros reglamentu, FTMC skelbia papildomą konkursą doktorantūros studijoms į Chemijos N 003 ir Medžiagų inžinerijos T 008 mokslo krypčių disertacijų tematikas.

Priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

Stojantys į doktorantūrą į FTMC Mokslinės informatikos ir doktorantūros skyrių iki rugsėjo mėn. 23 d. 16 val. el. paštu kristina.plauskaite@ftmc.lt turi pateikti elektronines dokumentų versijas (neturintys galimybės pateikti elektroninių versijų, dokumentus pristato adresu Saulėtekio al. 3, D412 arba D409 kab.):
 1. Prašymą FTMC Direktoriui (pavyzdys);
 2. Magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduojama, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
 5. Savo mokslo darbų sąrašą ir jų atspaudus (kopijas), konferencijoje skaitytus pranešimus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
 6. Anketą su nuotrauka (anketos forma);
 7. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.
Rugsėjo mėn. 25 d. 10 val. doktorantūros komitetų nustatyta tvarka su pretendentais pokalbiai vyks FTMC, Saulėtekio al. 3, C301 kab. Rezultatai vertinami 10 balų sistema. 

Doktorantūros studijų pradžia – spalio 1 d.

Su priimtaisiais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo mėnesį.
Stojančiojo į doktorantūrą atrankos formos:
 • GAMTOS MOKSLAI
  • chemijos kryptis N 003 – pokalbis
 • TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
  • medžiagų inžinerijos kryptis T 008 – pokalbis
Išsamesnė informacija teikiama FTMC Mokslinė informacijos ir doktorantūros skyriuje adresu: Saulėtekio al. 3, D412 kab., tel. 266 1646 arba D417 kab., tel. 261 9652