• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2023. 02. 01 -

Elektrocheminės medžiagotyros seminaras 2023-02-01

Elektrocheminės Medžiagotyros Seminaras
 
 Vaclovas Klimas
FTMC Nanostruktūrų Laboratorija
 
2023.02.01 / 16:00 / NFTMC Saulėtekio al. 3 E302 

TG/DTA(DSC)/MS terminės analizės kompleksas ir jo galimybės

Seminare aptarsime TG/DTA(DSC)/MS terminės analizės komplekso panaudojimo medžiagų sudėties ir struktūros tyrimams galimybės ir priegą. Panagrinėsime masės, šilumos bei išsiskiriančių dujų srautų įvairiose atmosferose, monitoringo duomenis realioms MoS2, anodinių Al sluoksnių, medienos pirolizės medžiagoms.

  1. Klimas et al. Materials Characterization, 179 (2021) 111351.
  2. Žalnėravičius et al. Journal of Colloid and Interface Science 591 (2021) 115-128.
  3. Jagminas et al. Materials 15 (2022), 2700.
  4. Chernyakova et al. Journal of The Electrochemical Society 170 (2023), 013501.

SKELBIMAS