• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2023. 05. 16 -

LENOS GOLUBEWOS disertacijos svarstymas

2023 m. gegužės 16 d. 14:00 val., E302 salėje (Saulėtekio al. 3, Vilnius) vyks doktorantės

LENOS GOLUBEWOS disertacijos svarstymas

„DIVERSIFORM BLACK SILICON FOR BIO-SENSING“

„SKIRTINGŲ FORMŲ JUODASIS SILICIS BIOJUTIKLIAMS“

Mokslinė vadovė:         Dr. Renata Karpič

Recenzentai:          
Prof. habil. dr. Gediminas Niaura (Fizinių ir technologijos mokslų centras)
Prof. dr. Justinas Čeponkus (Vilniaus universitetas)

 Disertacijos svarstymo kalba: anglų

Disertacijos svarstyme galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTM4YjVhMjItODljNy00MmVjLWE5OWMtODE3YTIwNTgyZGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d  

arba 

Meeting ID: 323 695 787 281
Passcode: A6uqY9